Главная страница » Трудові спори

Трудові спори

Адвокат по трудових спорах Київ. Юрист по трудовому праву
Правова допомога в суперечках з нерухомості.
Інтереси роботодавця і найманого працівника не завжди збігаються, і, природно, можливе зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії трудових правовідносин, в свою чергу призводить до виникнення розбіжностей. За останні роки збільшилася кількість трудових спорів, в тому числі розглянутих судами.

Важливими трудовими правами працівників, закріпленими в ст. 2 КЗпП України, право на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку і право на звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади. В сучасних умовах правовою основою розгляду трудових спорів є глава XV “Індивідуальні трудові спори” КЗпП України, Закон України від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, а також інші нормативно-правові акти. Чинний КЗпП України за більш ніж 35 років свого існування зазнав численних корективи, які в основному торкнулися законодавчої техніки. Однак з точки зору вимог життя норми КЗпП України виявилися далекі від досконалості і такими, які не відповідають сучасним ринковим відносинам і не в повній мірі враховують світовий досвід вирішення трудових спорів.

Таким чином, в трудовими спорами слід розуміти неврегульовані в результаті взаємних переговорів протиріччя, які виникають з приводу застосування або зміни умов праці. Вони розглядаються в порядку, передбаченому трудовим законодавством.

На сьогоднішній день трапляються непоодинокі випадки порушення прав найманих працівників, тому ми допоможемо і найманим працівникам і роботодавцям у захисті ваших прав. Наша компанія надасть вам допомогу при:

Відновлення працівника на колишній роботі;
Грошові виплати відшкодування шкоди, заподіяної працівником;
Зміна дати і формулювання причини звільнення працівника;
Зміна формулювань записів у трудовій книжці працівника (наприклад, в разі внесення неправильних або неточних записів до трудової книжки працівника);
Зняття дисциплінарного стягнення, накладеного на працівника з порушенням закону (наприклад, відсутність порушення трудової дисципліни; порядку застосування дисциплінарних стягнень);
Покладання на роботодавця обов’язку надати працівникові трудові пільги, умови праці та відпочинку, встановлені законодавством, колективним або індивідуальним трудовимдоговором;
Визнання строкового трудового договору укладеним на невизначений термін;
Відшкодування працівнику моральної шкоди в грошовій формі і в багатьох інших питаннях.