Главная страница » АДВОКАТ З ТРУДОВИХ СПОРІВ

АДВОКАТ З ТРУДОВИХ СПОРІВ

АДВОКАТ З ТРУДОВИХ СПОРІВ
Правова допомога у трудових спорах.
Інтереси роботодавця та найманого працівника не завжди збігаються, і, природно, можливе виникнення  інтересів на будь-якій стадії трудових правовідносин, що у свою чергу призводить до виникнення розбіжностей. Останніми роками збільшилася кількість трудових суперечок, зокрема аналізованих судами.
Безпідставне звільнення, невиплата заробітної плати, невиплата відпускних, неправильне формулювання причин звільнення, невидача трудової книжки, відшкодування моральної шкоди – неповний перелік трудових спорів, за якими супроводжує судові розгляди адвокат із трудових спорів.
 
Це важливо знати!
Відповідно до постанови Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 року                     № 447/24 затверджено Перелік посад та робіт, що заміщуються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою чи організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих ним на зберігання, продаж (відпустку), перевезення чи застосування у процесі виробництва.
Якщо вашої посади немає у цьому списку, а роботодавець наполягав на укладення з вами договору про повну матеріальну відповідальність, то сам по собі цей факт не є підставою для покладення на працівника повної матеріальної відповідальності згідно з таким договором.
 
Важливими трудовими правами працівників, закріпленими у ст.2 КЗпП України, право на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку та право на звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або посади. У сучасних умовах правовою основою розгляду трудових спорів є глава XV «Індивідуальні трудові спори» КЗпП України, Закон України від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», а також інші нормативно-правові акти. Чинний КЗпП України за понад 35 років свого існування зазнав численних коректив, які в основному торкнулися законодавчої техніки. Проте з погляду вимог життя норми КЗпП України виявилися далекі від досконалості і такими, що не відповідають сучасним ринковим відносинам та не повною мірою враховують світовий досвід вирішення трудових спорів.
Таким чином, у трудових суперечках слід розуміти неврегульовані внаслідок взаємних переговорів протиріччя, що виникають з приводу застосування чи зміни умов праці. Вони розглядаються у порядку, передбаченому трудовим законодавством.
 
Послуги адвоката з трудових спорів:
 
– Поновлення працівника на посаді;
– Оскаження утримань із заробітної плати працівника;
– Зміна формулювання причини звільнення працівника;
 Зміна формулювань записів у трудовій книжці працівника (наприклад, у разі внесення -неправильних або неточних записів у трудову книжку працівника);
– Зняття дисциплінарного стягнення, накладеного на працівника з порушенням закону (наприклад, відсутності порушення трудової дисципліни; порядку застосування дисциплінарних стягнень);
– Покладання на роботодавця обов’язки надати працівникові трудові пільги, умови праці та відпочинку, встановлені законодавством, колективним або індивідуальним трудовим договором;
– Визнання термінового трудового договору укладеним на невизначений термін;
– Відшкодування працівникові моральної шкоди у грошовій формі та в багатьох інших питаннях;
— отримання консультації з вашого питання;
– Оцінка вашої ситуації та оцінка перспектив можливих судових процесів;
– Складання адвокатського запиту на користь клієнта;
— Ознайомлення з матеріалами судової справи, якщо справа про суперечку з трудового спору перебуватиме вже в суді;
— Підготуваня процесуальних документів щодо трудових спорів – позовних заяв, заперечень на позови, відповіді на заперечення, клопотань;
— Оскарження судових рішень шляхом підготовки апеляційних та (або) касаційних скарг;
— Представництво інтересів клієнта в суді першої інстанції, апеляції, Верховному Суді з трудового спору;