Главная страница » Стягнення шкоди

Стягнення шкоди

Адвокат по відшкодуванню матеріальної та моральної шкоди
Майнова шкода – зменшення майнової сфери особи (учасника правовідносин, потерпілого) в результаті пошкодження або знищення його майна або внаслідок порушень його особистих немайнових прав.

Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є:

втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні або прямі збитки) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушене (упущена вигода, або непрямі збитки).

Збитки відшкодовуються в повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Відшкодування шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду проводиться за рахунок Державного бюджету України на підставі Закону.

Ряд злочинів з різних розділів КК призводять до майнового збитку потерпілого. Зокрема, умисне знищення або пошкодження майна – це приведення його у повну непридатність для використання за цільовим призначенням. Внаслідок знищення майна воно перестає існувати або повністю втрачає свою цінність. За злочин передбачена кримінальна відповідальність за статтею 194 Кримінального кодексу України. Слід відрізняти даний злочин від іншого злочину, за який передбачена кримінальна відповідальність за статтею 196 – «Необережне знищення або пошкодження майна»).

Функція правового регулювання відшкодування збитків бачиться в тому, щоб з безлічі випадків, коли учасники обороту зазнають збитків, вибрати такі, в яких потерпілому надається правова можливість вимагати компенсації збитку від другої особи. Відшкодування збитків передбачено Цивільним і Господарським кодексами, законами, іншими нормативними актами.

Відповідальність у вигляді відшкодування збитків за порушення зобов’язання передбачена Цивільним кодексом як універсальний спосіб захисту прав, який дозволяє суб’єкту, права або законні інтереси якого порушені, відшкодувати всі майнові витрати, викликані цим порушенням. Відшкодування збитків – основний вид правової відповідальності, який займає перше місце в системі цивільно-правової відповідальності, з огляду на те, що він застосовується у всіх випадках, коли інше прямо не передбачено законом, а також можливість реалізації права на відшкодування збитків незалежно від наявності відповідної умови в договорі, відсутність права суду (як загальне правило) на зменшення розміру доведених збитків на свій розсуд, компенсацію всіх витрат, понесених в результаті вчинення правопорушення.

Відповідальність у формі відшкодування збитків забезпечує будь-які цивільні зобов’язання, оскільки застосовується у всіх сферах правовідносин. Згідно з Цивільним кодексом потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі, тобто обов’язок відшкодування збитків прямо випливає з положень закону, тому не вимагає додаткового узгодження між сторонами договірних відносин саме право на відшкодування збитків.

Також відповідно до положень Цивільного кодексу потерпіла сторона має право на відшкодування та моральної шкоди.

Адвокати нашого Бюро допоможуть Вам розібратися в спірних ситуаціях і відшкодувати збиток (в тому числі моралний) і збитки які Вам завдали.