Перейти до вмісту
Главная страница » СПОРИ ЩОДО ПРАВОМІРНОСТІ НАРАХУВАННЯ СПОЖИВАЧАМ НЕОБЛІКОВАНИХ ОБ`ЄМІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

СПОРИ ЩОДО ПРАВОМІРНОСТІ НАРАХУВАННЯ СПОЖИВАЧАМ НЕОБЛІКОВАНИХ ОБ`ЄМІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Згідно з пунктом 1 глави 6 розділу X Кодексу ГРС власник комерційного вузла обліку газу (ВОГ) або суб`єкт господарювання, що здійснює його експлуатацію на підставі відповідного договору з власником, забезпечує належний технічний стан комерційного ВОГ та його складових (зокрема ЗВТ), а також проведення періодичної повірки ЗВТ в порядку, визначеному главою 7 розділу X Кодексу, та відповідає за дотримання правил експлуатації комерційного вузла обліку та його складових (ЗВТ).

       Суб`єкти ринку природного газу, які порушили законодавство, що регулює функціонування ринку природного газу, несуть відповідальність згідно із законом. Правопорушеннями на ринку природного газу, зокрема є: несанкціонований відбір природного газу; самовільне під`єднання до системи, зривання або пошкодження цілісності пломб, повірочного тавра, заглушок тощо, що впливає на безпеку постачання природного газу або результати вимірювання (ч.1,2 ст. 59 Закону «Про ринок природного газу»).

Оператор ГРМ  у разі виявлення в ході перевірки лічільників споживачів порушень Кодексу ГРС, зокрема, в частині належного обліку споживчого газу складає акт про порушення. 

За результатами розгляду такого акту  Комісія з розгляду актів про порушення споживачами природного газу вимог Кодексу ГРС, може прийняти рішення про нарахування споживачу необлікованого (донарахованого) об`єму природного газу. 

Ці  рішення Комісії споживач має право оскаржити до суду.


Пропонується розглянути правові висновки судів при розгляді справ зі спорів щодо скасування вказаних рішень Комісії, рішеннями по яких задоволені позовні вимоги споживачів.

1. Обов`язковою умовою для донарахування споживачу обсягів необлікованих об`ємів газу є не лише доведення факту несанкціонованого втручання в роботу лічильника шляхом пошкодження пломб, а й встановлення факту викривлення даних обліку природного газу (коли витрати природного газу приладом обліку не обліковуються, обліковуються частково чи з порушенням).

Постановою Верховного Суду від 13.03.2024 залишено в силі рішення суду першої інстанції про задоволення позову фізичної особи-підприємця до АТ (оператор ГРМ) про скасування рішення Комісії та акту-розрахунку необлікованого (донарахованого) об`єму газу на суму 2 056 535 грн., з огляду на наступне.

Донарахування позивачу обсягів газу відбулося, у зв’язку із вчиненням ним порушення, передбаченого пп.3 п.1 Глави 2 розділу ХІ Кодексу ГРС, а саме несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу шляхом пошкодження пломби на ньому.

.          Із вказаної норми права вбачається, що до порушень споживача, які кваліфікуються як несанкціонований відбір природного газу з ГРМ (крадіжка газу) та внаслідок яких щодо них здійснюється нарахування необлікованих об`ємів (обсягів) природного газу, належить несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ (комерційного ВОГ, зокрема, лічильника газу).

Несанкціонований відбір природного газу – відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи з порушенням вимог чинного законодавства, зокрема, Кодексу (п.4 глави 1 розділу I).

 Верховний Суд у постанові від 03.11.2020  зазначив, що положення пункту 4 глави 1 розділу І Кодексу ГРС прямо вказує на те, що несанкціонованим є втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу за наявності факту того, що витрата (споживання) природного газу комерційним вузлом обліку не обліковується (обліковується частково чи з порушенням законодавства), або інші дії, що призводять до викривлення даних обліку природного газу. При цьому, Верховний Суд також вказав, що інше тлумачення цієї норми не відповідатиме змісту наведеного положення закону.

  Розтлумачуючи ці ж положення Верховний Суд неодноразово вказував на те, що несанкціонованим втручанням є не лише доведення факту несанкціонованого втручання в роботу комерційного ВОГ шляхом пошкодження пломб, а й встановлення факту викривлення даних обліку природного газу (коли витрати природного газу комерційним вузлом обліку не обліковуються, обліковуються частково чи з порушенням). Вказане свідчить про те, що викривлення даних обліку природного газу є обов`язковим наслідком несанкціонованого втручання у роботу ЗВТ/лічильника газу. Зазначене також підтверджується тим, що відповідно до положень глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРС при задоволенні комісією акта про порушення складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об`єму (обсягу) природного газу і його вартості.

          Аналогічні висновки містяться у постановах Верховного Суду від 24.10.2018, 31.07.2019, 05.11.2019, 12.03.2020, 26.06.2020, 08.09.2020, 17.02.2021, 18.08.2021, 23.11.2021.

Водночас відповідач констатував несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу позивача виключно у зв`язку з виявленням пошкодження пломби. У той же час у справі відсутні докази того, що внаслідок такого пошкодження мало місце викривлення даних обліку природного газу (коли витрати природного газу комерційним вузлом обліку не обліковуються, обліковуються частково чи з порушенням).

 Отже, у даному випадку сама по собі обставина, яка полягає у пошкодженні пломби на лічильнику, не стала наслідком несанкціонованого відбору газу з боку позивача та споживання природного газу комерційним вузлом обліку поза обліком (обліковувалася частково чи з порушенням законодавства). 

 У зв`язку з чим висновок суду апеляційної інстанції, яким відмовлено у задоволекнні позову) про те, що пошкодження цілісності пломби само по собі є несанкціонованим втручанням у роботу лічильника газу, що може свідчити про необліковане споживання природного газу є наслідком неправильного застосування цим судом положень пункту 4 глави 1 розділу І, підпункту 3 пункту 1 глави 2 розділу ХІ Кодексу ГРС та суперечить наведеним вище висновкам Верховного Суду.


2. Відсутності пломби на лічильнику, належному споживачу, не свідчить, що витрати (споживання) природного газу комерційним вузлом обліку не обліковується. 


Верховним Судом 06.12.2023 залишено без змін рішення судів попередніх інстанцій про задоволення позову Підприємства до АТ (оператор ГРМ) про визнання недійсним та скасування рішення Комісії АТ щодо задоволення акта про порушення та донарахування позивачу 65 558 грн. за необлікований (донарахований) об`єм природного газу, з огляду на наступне.

Відповідачем складено акт про порушення позивачем вимог Кодексу ГРМ (несанкціоноване втручання у роботу ЗВТ з огляду на відсутність установлених пломб), за результатами розгляду якого Комісією АТ прийнято рішення про  донарахування Підприємству 65 558 грн.

Несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу – втручання в роботу або конструкцію чи складові комерційного вузла обліку (зокрема лічильника газу), у тому числі шляхом їх підробки, пошкодження чи пошкодження на них пломб, впливу дії спрямованого постійного магнітного поля або зміни конфігурації даних обчислювача/коректора об`єму газу (первинного програмування чи протоколу параметризації), внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним вузлом обліку не обліковується (обліковується частково чи з порушенням законодавства), та інші дії, що призводять до викривлення даних обліку природного газу (п.4 гл.1 розд.I Кодексу ГРМ).

 Відповідно до акта експертизи ЗВТ та/або пломби експертизою встановлено відповідність місць фактичного розташування пломб місцям, зазначеним у протоколі, цілісність та відповідність місцезнаходження пломб, цілісність заводського повірочного тавра ЗВТ, цілісність лічильного механізму та корпусу, відповідність маркування ЗВТ нормативно-технічній документації тощо. За результатами експертизи не виявлено втручання в роботу ЗВТ.

Виходячи із вказаного, Верховний Суд погодився із висновками судів попередніх інстанцій, що обставина, яка полягає у відсутності пломби на ЗВТ, не стала наслідком несанкціонованого відбору газу з боку позивача та споживання природного газу комерційним вузлом обліку поза обліком, а тому оспорюване Рішення Комісії підлягає скасуванню. 


3. Допущення помилка оператором ГРМ у зазначенні  типу газових приладів  у договірних документах, які готував оператор ГРМ, а  споживач лише підписав їх, в той час, як фактично цей же оператор встановлював інший тип газового обладнання на об’єкті споживача, не може свідчити про самовільне підключення останнім газових приладів (лічильника).    


Постановою Верховного Суду 27.03.2024 залишено в силі судові рішення попередніх інстанцій про задоволення позову ПП про визнання недійсним та незаконним рішення Комісії  Опператора ГРМ (АТ) про нарахування об`єму необлікованого природного газу на суму 415 999 грн., з огляду на наступне.

Встановлено, що оспорюване Рішення Комісії прийняте за результатами розгляду акту про порушення споживачем природного газу вимог кодексу ГРС, а саме:несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок якого перевищується діапазон обчислення вузла обліку (сумарна номінальна потужність газових приладів, пристроїв перевищує діапазон обчислення вузла обліку). 

Так, ПП приєдналося до умов Типового договору розподілу природного газу шляхом підписання Заяви-приєднання. Вказана заява була підготовлена АТ та направлена позивачеві інформаційним листом. Саме відповідач помилково зазначив у цій Заяві-приєднання не те обладнання, встановлення якого раніше було санкціоноване ним же самим.

         Зокрема, АТ  погодило робочий проєкт , який передбачав влаштування двох котлів потужністю по 96 кВт та лічильника типу GMS G16, та реалізувало його шляхом реконструкції газової мережі ПП  та монтажу двох котлів Ferroli Pegasus F2 NТ (96 кВт). Вказане підтверджується актом приймання закінченого будівництва об`єкту системи газопостачання та будівельним паспортом внутрішньо-будинкового (внутрішньо-цехового) газообладнання.

 Такими діями АТ фактично санкціонувало зі свого боку встановлення на об`єкті ПП  вказаних котлів та їх під`єднання до газової мережі.

         Проте  АТ в ході чергової перевірки об`єкта ПП  визнало монтаж таких котлів несанкціонованим підключенням газових приладів до газової мережі, сумарна номінальна потужність яких, перевищує діапазон обчислення вузла обліку типорозміру G10, тоді як проєктом передбачено лічильник топорозміру G16.

        Відсутність санкції на монтаж котлів Ferroli Pegasus F2 NТ (96 кВт) АТ мотивувало тим, що відповідно до додатку 4 “Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача” до Заяви-приєднання на об`єкті ПП  встановлені газоспоживаючі обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку: Ferroli Dom Iprogekt С24 в кількості 2 шт. із номінальною витратою природного газу на одиницю ГСО 3,08 м куб./год. та лічильник типорозмір G10.

         Зважаючи на такі обставини, Верховний Суд вважав, що суди попередніх інстанцій дійшли правильних висновків про те, що розбіжності між персоніфікованими даними ПП в частині встановлених і під`єднаних до газової мережі газових приладів, що внесені до Додатку 4 (Ferroli Dom Iprogekt С24), та тими, що вказані в документах, пов`язаних з реконструкцією газової мережі позивача, і які фактично встановлені (Ferroli Pegasus F2 №85Т), не свідчать про самовільне і несанкціоноване з боку АТ  підключення позивачем газових приладів, а лише вказує на те, що АТ  припустилося помилки під час оформлення Заяви-приєднання та Додатку 4. Водночас Верховний Суд враховував, що заміну лічильника на об`єкті ПП типорозміру G16 на типорозмір G10 здійснив саме АТ, тобто саме відповідач встановив лічильних іншого типорозміру.

        У зв`язку з наведеним Верховний Суд вважав за необхідне застосувати принцип contra proferentem (лат. verba chartarum fortius accipiuntur contra proferentem – слова договору повинні тлумачитися проти того, хто їх написав), тобто в цьому випадку АТ, яке сформувало Додаток 4 та включило до нього неправильні персоніфіковані дані ПП, несе ризик, пов`язаний з неясністю такої умови.

          Викладені вище обставини свідчать про відсутність підстав стверджувати, що ПП здійснило самостійне і несанкціоноване підключення до газової мережі газових приладів, а тому відсутня обставина, яка б відповідала гіпотезі норми права, передбаченої пп.5 п.1 гл.2 розд.XІ Кодексу ГРМ, що зі свого боку виключає можливість застосування санкції, встановленої цією нормою права.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *