Главная страница » Cпори у спадок

Cпори у спадок

Спори у спадок про визнання права власності на спадщину.

Адвокат по спадкових справах (спадщина).
Адвокат у спадок компанії “Юридичні партнери” допоможе грамотно оформити документи, пов’язані з придбанням майна в порядку спадкування, а також відстояти інтереси клієнта в разі виникнення спадкових спорів.

Нормами статтею 1270 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) встановлено шестимісячний строк для прийняття спадщини, який починається з часу відкриття спадщини.

спори у спадок

спори у спадок

У разі пропуску строку, спори у спадок для прийняття спадщини встановленого ст. 1270 ЦК для спадкоємців передбачається цивільно-правова відповідальність, яка полягає в позбавленні їх права на прийняття спадщини. Так, ч. 1 ст. 1272 ЦК передбачено, що якщо спадкоємець протягом строку, встановленого ст. 1270 ЦК, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається не прийняв її. Це положення за загальним правилом стосується як спадкування за законом, так і за заповітом. Слід звернути увагу на те, що положення про пропуску терміну для прийняття спадщини стосується тільки тих осіб, які повинні подавати заяву про прийняття спадщини.

На практиці виникають неоднозначні і відміності один від одного ситуації, які вимагають вжиття невідкладних заходів для оформлення права на спадщину з урахуванням певних обставин. Наприклад, в разі, якщо спадкоємця жоден з родичів не повідомив про смерть спадкодавця або у спадкоємця відсутні правовстановлюючі документи на спадкове майно та інші спадкоємці вже прийняли спадщину і отримали свідоцтва про право на спадщину за законом тощо.

Згідно п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 30.05.2008 р .. «Про судову практику у справах про спадкування», зазначено що, визначаючи спадкоємцеві додатковий строк для подачі заяви про прийняття спадщини, суд не повинен вирішувати питання про визнання Заїм права на спадок.

Стаття 392 Цивільного кодексу України дає право власнику майна звернутися до суду з позовом про визнання права власності в таких випадках:

Якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою;
У разі втрати документа, що посвідчує право власності.
Як правило, такі позови подаються в разі відмови нотаріусом оформити спадщину через відсутність документів, в разі відмови компетентних органів у видачі державних актів на право власності на земельну ділянку, різних свідоцтв про право власності, в разі, якщо належне особі майно помилково включено державним виконавцем до акта опису й арешту, складеного відносно іншої особи тощо.

Відповідачами у таких справах, спори у спадок, виступають органи влади (міські (сільський, селищний) рада, райдержадміністрація і т.д.), або інші особи (спадкоємці), які оскаржують або не визнають право власності.