Главная страница » АДВОКАТ ПО ПОДАТКОВИМ СПОРАМ

АДВОКАТ ПО ПОДАТКОВИМ СПОРАМ

Одним зі способів захисту прав та інтересів платників податків є оскарження рішень податкових органів в адміністративному порядку. Цей спосіб захисту є досудовим порядком вирішення спору між платником податків і податковим органом, який у низці випадків надає можливість платникам вирішити спірні ситуації швидше та з більшою економією ресурсів порівняно із судовим оскарженням.
За загальним правилом, визначеним п. 56.1 та п. 56.2 ПКУ, оскаржити в адміністративному порядку можна будь-яке рішення податкового органу, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень податкового органу.
Право на адміністративне оскарження рішень контролюючих органів має бути реалізоване платником податків або уповноваженим ним представником у межах передбачених Податковим кодексом строків
Податковий кодекс диференціює строки на адміністративне оскарження рішень контролюючих органів залежно від підстав їх винесення (при­йняття).
Загальний 10-денний строк на подання скарги, який починає свій перебіг із моменту отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується. Такий строк стосується оскарження всіх рішень контролюючих органів, крім тих, на які поширюється спеціальний строк, а також оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (п. 56.3 ст. 56 Податкового кодексу).
Спеціальний 30-денний строк, що починає свій перебіг за днем надходження відповідного рішення, поширюється на випадки, коли контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового законодавства (п. 56.12 ст. 56 Податкового кодексу).
Пропущення передбаченого Податковим кодексом строку на подання скарги є підставою для залишення останньої без розгляду, як того вимагає п. 56.7 ст. 56 Кодексу.
Поцедура адміністративного оскарження є інстанційною, тобто скарга подається до контролюючого органу вищого рівня.
Рішення ДФС України, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржено в судовому порядку.
Зважаючи на строки давності, визначені ст.102 ПКУ, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання у будь-який момент після отримання такого рішення.
З урахуванням змісту ст.102 ПКУ цей строк становить 1095 днів з дня отримання платником податку оскаржуваного рішення. При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається не­узгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.
Водночас, п.56.19 ст.56 ПКУ передбачено, що у разі, коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до п.56.17 ст.56 ПКУ.
Отже, п.56.19 встановлює місячний строк оскарження податкових повідомлень-рішень з дня, що наступає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження.
У свою чергу абз. 1 ч. 4 ст.122 Кодексу адміністративного судочинства України  передбачено, що у випадку коли законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
При цьому слід враховувати, що згідно з п. 57.3 ст. 57 ПКУ платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом цього строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нарахування суми грошового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, що настають за днем такого узгодження. За змістом п. 56.17 ст. 56 ПКУ день закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податків.
Отже, сума грошового зобов’язання не вважається узгодженою, у разі проведення платником податків процедури оскарження податкового повідомлення – рішення впродовж наступних 10 календарних днів після його отримання в адміністративному порядку або суду.
При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили. Інакше у платника податків виникає податковий борг і йому направляється податкова вимога відповідно до ст. 59 ПКУ, що дає право податковому органу на подальший арешт активів (податкову заставу) платника та примусовий їх продаж з метою погашення податкових зобов’язань.
Слід зазначити, що відповідно до статті 19 КАСУ, юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

АДВОКАТ ПО ПОДАТКОВИМ СПОРАМ

Найчастіше, суперечки з податковою виникають з таких причин:
– збільшення зобов’язань по оплаті податків;
– проходить перевірка, яка не відповідає законодавчій базі;
– застосування штрафних санкцій;
– накладення неправомірних штрафів.
Комплекс наших юридичних послуг, які пов’язані з вирішенням податкових спорів без судових тяжб і з такими:
– комплексний аналіз рішення про застосування штрафних санкцій;
– повна підготовка і подача заяв про оскарження рішень;
– оскарження рішень податкової інспекції;
– збір необхідних доказів і їх обробка;
– складання позовних заяв та подача їх для оскарження рішення податкової в суді;
– складання і подальша подача клопотань про поновлення строків подачі заяв, якщо вони були пропущені;
– прийняття участі в досудових процесах для врегулювання спору;
– повний супровід в судах всіх інстанцій;
– складання і подання апеляційних скарг на ухвалу або рішення суду першої інстанції;
– подача касаційних скарг;
– консультація юриста з податкових спорів.
. Фахівці нашого бюро здійснюють  постійний моніторинг судової практики з податкових спорів, ми в курсі останніх новин та змін і знайдемо оптимальне рішення для вашого бізнесу.
Отже, не зволікайте, звертаєтесь до професіоналів і ваша проблема буде вирішена.