Главная страница » АДВОКАТ ПО СПОРАМ З ДЕРЖАВНОЮ ВИКОНАВЧОЮ СЛУЖБОЮ ТА ПРИВАТНИМИ ВИКОНАВЦЯМИ

АДВОКАТ ПО СПОРАМ З ДЕРЖАВНОЮ ВИКОНАВЧОЮ СЛУЖБОЮ ТА ПРИВАТНИМИ ВИКОНАВЦЯМИ

АДВОКАТ ПО СПОРАМ З ДЕРЖАВНОЮ ВИКОНАВЧОЮ СЛУЖБОЮ ТА АДВОКАТ ПО СПОРАМ ПРИВАТНИМИ ВИКОНАВЦЯМИ.
 
Відповідно до змісту статті 1 Закону України «Про виконавче провадження» – виконавче провадження – це заключна стадія судового провадження та примусового виконання судових рішень та рішень інших органів.
Як правило, інші органи – це органи державної влади, яким законом передбачено, що рішення цих органів, якщо вони не скасовані, стають виконавчим документом та підлягають примусовому виконанню органами державної виконавчої служби.
Також примусовому виконанню підлягають виконавчі написи нотаріуса, які він зробив за договорами, у випадках, передбачених Законом.
Важливо знати, що не всі рішення судів підлягають примусовому виконанню. Наприклад, рішення суду про визнання за особою якогось права (права власності).
Примусовому виконанню підлягають рішення про стягнення коштів, примус боржника вчинити якусь дію – відібрання дитини та побачення з дитиною, поновлення на роботі, виселення боржника та вселення стягувача.
 
Як правило, спірні ситуації з виконавчого провадження, що найчастіше зустрічаються:
1. Безпідставне повернення виконавчого документа;
2. Безпідставне закриття виконавчого провадження;
3. Накладення арешту на заробітну плату з порушенням процедури, передбаченого Законом України «Про виконавче провадження»;
4. Халатна бездіяльність виконавця щодо примусового виконання суду;
5.Арешт та опис майна за наявності іншого майна, яке також заарештовано та описано та якого вистачає на задоволення вимог Стягувача;
6. Арешт та опис майна без урахування думки боржника;
7. Продаж майна за заниженою або з простроченою оцінкою;
8. Виселення осіб, які не вказані у виконавчому документі;
9. Не вчинення всіх дій, які виконавець зобов’язаний вчинити під час закриття виконавчого провадження (не зняття арешту з майна та (або) рахунків, не повернення описаного майна, вилучення особи з реєстру боржників).
10. Виконавцем продано майно особи, яка взагалі не є стороною виконавчого провадження.
 
               Виконавче провадження починається з отримання стягувачем виконавчого листа (якщо це орган влади – рішення, яке підлягає примусовому виконанню), а також у випадках передбачених законом – виконавчий напис нотаріуса. Надалі завданням виконавця є виявлення коштів боржника та (або) майна та накладення на них арешту. Якщо боржник не погашає грошове зобов’язання, виконавець має право провести реаліцацію майна боржника та виручені кошти перерахувати стягувачу.
Важливо враховувати, що за накладення арешту на майно, у боржника є право визначати майно, на яке виконавцем накладатиметься арешт.Необхідно враховувати, що Стягувач має право оскаржити дії (бездіяльності) або незаконні рішення виконавця начальнику або у виконавчу службу, а також до суду, боржник має право оскаржити (бездіяльності) або незаконні рішення виконавця тільки до суду.
Також на практиці часто виникають питання, коли виконавцем накладається арешт на майнових осіб, які взагалі не належать боржнику, а третій особі і виникає питання, що робити в такій ситуації. Статтею 59 Закону «Про виконавче провадження» передбачено перелік випадків, коли виконавець повинен знімати арешт з банківських рахунків та майна – отримання виконавцем, що рахунок має спеціальний режим використання; – Отримання всієї суми боргу з боржника для розрахунку з усіма стягувачами; отримання всієї суми за придбане на електронних торгах майно; наявність письмового висновку експерта – оцінювача про недоцільність реалізації арештованого майна у зв’язку зі значним ступенем його зносу чи пошкодження; відсутність заявленого стягувача для його
бажання залишити за собою нереалізоване майно боржника; наявність ухвали суду про відміну забезпечення позову; погашення заборгованості з періодичних платежів;
У такому разі особа повинна звертатися до суду і доводити, що майно було арештоване виконавцем помилково, що позивач не є боржником і що арешт з майна має бути знятий.
 
Це важливо знати!
 
Приватний виконавець має такі ж повноваження щодо стягнення, як і виконавець державної виконавчої служби, крім таких виконань:
1) рішень про відібрання та передачу дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;
2) рішень, за якими боржником є держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 відсотків та/або які фінансуються виключно коштом державного чи місцевого бюджету;
3) рішень, за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;
4) рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи (крім рішень Національного банку України);
5) рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;
6) рішень, що передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності;
7) рішень про виселення та вселення фізичних осіб;
8) рішень, за якими боржниками є діти чи фізичні особи, визнані недієздатними чи громадянська дієздатність яких обмежена;
9) рішень про конфіскацію майна;
10) рішень, виконання яких віднесено цим Законом безпосередньо до повноважень інших органів, які не є органами примусового виконання;
11) інших випадків, передбачених цим Законом та Законом України “Про органи та особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів”;
12) рішень, за якими боржником є уповноважений суб’єкт управління або господарське товариство в оборонно-промисловому комплексі, визначені частиною першою статті 1 Закону України “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності”, та рішень, що передбачають вчинення дій щодо їх майна.
 
Послуги адвоката зі спорів з державною виконавчою службою та приватними виконавцями:
 
-— отримання консультації з вашого питання;
— ведення переговорів від імені клієнта щодо вирішення спірних питань з державною виконавчою службою та приватними виконавцями;
– Складання адвокатського запиту на користь клієнта;
— ознайомлення з матеріалами справи виконавчого провадження, а також з матеріалами справи, якщо справа про суперечку з виконавчого провадження перебуватиме вже в суді;
– Оцінка вашої ситуації та оцінка перспектив можливих судових процесів;
– судове оскарження продажу майна з публічних торгів;
– оскарження бездіяльності виконавця;
– оскарження оцінки заарештованого майна;
– оскарження незаконних дій та рішень виконавця;
— підготовка процесуальних документів щодо судових спорів з виконавцем – позовних заяв, заперечень на позови, відповіді на заперечення, клопотань;
— оскарження судових рішень шляхом підготовки апеляційних та (або) касаційних скарг;
— представництво інтересів клієнта в суді першої інстанції, апеляції, Верховному Суді у справах у спорах з виконавчого провадження;