Главная страница » Спори за договорами будівельного підряду

Спори за договорами будівельного підряду

Договір – це документ, який засвідчує угоду двох або більше юридичних або фізичних осіб про встановлення, зміну або припинення їх спільних дій по зафіксованими в ньому цивільними правами і обов’язками.

За розподілом між сторонами прав і обов’язків договори поділяються на односторонні (у одного боку тільки права, в іншої лише обов’язки) і двосторонні (правами і обов’язками наділені обидві сторони).

Договори є правовими документами. Укладення договору починають з пропозиції його укласти – направлення оферти. Оферта повинна містити основні умови запропонованої угоди. Прийняття пропозиції іншим боком вважають акцептом (згодою).

Різновиди договорів: про купівлю-продаж, про постачання продукції, оренда приміщень, про будівництво об’єктів тощо.

У договорі сторони визначають права і обов’язки. Наприклад, при прийомі на роботу укладають трудовий договір між громадянами та організаціями. Одна сторона – громадянин – бере на себе обов’язок виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, виконувати внутрішній розпорядок організації тощо. Інша сторона – організація – зобов’язується виплачувати заробітну плату і створити умови для роботи.

Сторонами договору можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, включаючи різні публічно-правові освіти (міжнародні організації, держава та ін.) Використовується в трьох значеннях: договір як правовідносини; як юридичний факт, який породжує зобов’язання; як документ, що фіксує факт виникнення зобов’язань з волі його учасників.

Найчастіше конфлікт інтересів відбувається за зобов’язаннями, пов’язаними з невиконанням наступних угод:

договір поставки. Спори за договорами виникають унаслідок: пізньої поставки товарів, прострочення платежів, заміни неякісної продукції;
договір оренди: стягнення заборгованості, повернення предмета оренди, перевага в укладення нової угоди, застосування неустойки;
договір страхування: відшкодування страхових ризиків, оспорювання страхової суми;
договір підряду: стягнення заборгованості, неустойки, усунення недоліків;
договір перевезення: застосування неустойки за неякісне надання послуг;
відшкодування шкоди;
договір комісії: стягнення винагороди за послуги, відшкодування збитків в результаті недобросовісної роботи комісіонера;
договір зберігання: відшкодування збитку, що виник в ході зберігання товару, стягнення оплати за надані послуги;
договір позики: повернення боргу, застосування неустойки;
договір лізингу: стягнення лізингових платежів, оспорювання платежів, невиконання умов договору, розірвання договору.
Розгляд суперечок за договорами можливо двома способами: досудовим порядком, в судовому порядку.

Досудовий порядок вирішення спорів за договорами здійснюється без участі судових органів. Врегулювання конфлікту сторін в досудовому порядку є надзвичайно ефективним засобом. Спори за договорами вирішуються в короткі терміни і між сторонами можуть залишитися партнерські відносини. Головне, щоб обидві сторони зрозуміли, що це найбільш прийнятне рішення, і прагнули до його виконання.

Досудове порядок включає наступні форми вирішення спорів сторін у договорі:

Претензійний порядок врегулювання розбіжностей;
Адміністративний порядок.
Претензійний порядок врегулювання розбіжностей здійснюється без звернення до суду, проте, на відміну від самозахисту, необхідно звертатися до правопорушника, який може задовольнити вимоги (претензії).

При неотриманні відповіді на претензію або незадоволення її (повному або частковому) заявник претензії може пред’явити позов до суду.

Захист прав сторони в договорі здійснюється шляхом звернення до вищої інстанції зі скаргою або з заявою.

Державні органи розглядають скаргу чи заяву і вирішують спір по суті.

У разі відмови у вирішенні спору державними органами, а також у разі неотримання відповіді на заяву (скаргу) сторона в договорі звертається для вирішення спору до судових органів.

Досудового (претензійного) порядок, якщо він не передбачений законом або договором, не є обов’язковим. У цьому випадку підприємець подає заяву безпосередньо до суду, минаючи досудове врегулювання.

Судова процедура займає багато часу, сил і засобів, але головне – правильно довести перспективу вирішення договірних спорів в суді і не допустити виникнення пов’язаних з цим ризиків у комерційній діяльності опонента. І ніхто, крім постійно практикуючого юриста, не зможе зв’язати в одне кілька проблем і знайти всіх задовольняє рішення.

Пропонуємо скористатися послугами професійних юристів нашої компанії, які добре знають свою справу і мають великий досвід і знання.