Главная страница » Корисні статті » Реєстр боржників

Реєстр боржників

Реєстр боржників

Систематизована база даних стосовно боржників представлена у форматі Єдиного реєстру боржників. Мета створення реєстру – це оприлюднення в режимі реального часу повної інформації стосовно невиконання своїх майнових зобов’язань боржниками. Крім того, реєстр створено для запобігання відчуження боржниками майна, що дає можливість забезпечити виконання зобов’язання шляхом примусу.
Такий Реєстр боржників є відкритим. Його робота забезпечується Міністерством освіти України. Реєстр боржників є складовою частиною автоматизованої системи виконавчого провадження. Саме тому, його створення та наповнення передбачено Законом України «Про виконавче провадження» та Положенням про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 року № 2432/5.
Обов’язок щодо наповнення реєстр боржників покладено на органи виконавчого провадження. А внесення відомостей про особу здійснюється тільки на підставі постанови про відкриття виконавчого провадження. Досить цікавим є той факт, що в такому реєстрі відсутні відомості щодо боржників, якими є державні органи та органи місцевого самоврядування. Також, до реєстру не підлягають внесенню відомості щодо боржників, що не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців, та боржників за рішенням немайнового характеру.

Реєстр боржників

Реєстр боржників


В реєстрі містяться наступні відомості про боржника:
– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження для
фізичної особи;
– повне найменування для юридичної особи та її код ЄДРПОУ;
– найменування органу або реквізити приватного виконавця, що видали
виконавчий документ;
– номер виконавчого провадження;
– категорія стягнення (аліменти, штраф).
Наявність таких відомостей в Реєстрі боржників є перешкодою у здійсненні фінансових операцій, вони впливають на права щодо реалізації нерухомого майна, обмежують виїзд за кордон тощо. Такі обмеження створюють ряд неприємних ситуацій для фізичних та юридичних осіб.
Враховуючи дату створення реєстру – 2017 рік, можна вважати його новелою українського законодавства. У зв’язку з цим існує безліч спорів та неоднозначних ситуацій. Особливо велика їх кількість спостерігається у сфері стягнення боргів по комунальним послугам, ДТП та аліментам. Дана категорія справ досить часто розглядається в судах без участі боржника. А як тільки судове рішення з виконавчим листом передано до органів виконавчого
провадження, інформація про боржника потрапляє до реєстру, створюючи йом безліч обмежень. А ось про останні стає боржнику відомо тільки під час вчинення майнових дій тощо.
А ще проблемнішим питанням є порядок виключення відомостей з Реєстр боржників боржників про особу. Частиною сьомою статті 9 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що відомості про боржника з Єдиного реєстру боржників виключаються одночасно з закінченням виконавчого провадження, повернення виконавчого листа стягувачу чи суду, у випадках, встановлених законом, або встановлення виконавцем факту відсутності боргів у боржника. Всі ці факти повинні бути підтверджені постановою виконавця.
Проте, на практиці досить частим випадком є залишення відомостей в реєстрі про боржника незмінними, навіть при виконанні останнім боргового зобов’язання.
Яскравим прикладом такої ситуації є справа № 820/165/18 від 09.02.2018 року, де Позивач А звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до виконавчої служби щодо виключення відомостей про нього з Реєстру боржників. Підставою для такого внесення став борг по сплаті комунальних послуг. На підставі судового наказу, виконавчою службою
відкрито виконавче провадження, що потягнуло за собою внесення відомості про Позивача А до Реєстру боржників. Позивачем А було виконано всі фінансові зобов’язання та подано відповідні документи до виконавчої служби.
Проте, останньою жодних дій щодо виключення відомостей з реєстру проведено не було. Результати скарги Позивача А до вище стоячої інстанції також не дали потрібного результату. І тільки рішенням суду вдалося відновити права Позивача А. Частиною сьомою статті 9 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних
платежів.
Ще одним яскравим прикладом порушення прав боржника є справа № 160/1867/19, де рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 02.04.2019 року було відновлено право боржника на виключення з відомостей про Єдиного реєстру боржників, у зв’язку з погашення штрафу на користь держави.
Слід зазначити, що отримати таке рішення також є проблемним питанням. Адже порядок виключення відомостей з Реєстру боржників недопрацьований на законодавчому рівні. Найкраще – це слідкувати за тим, щоб не потрапити в список тих, інформація про кого підлягає внесенню до відповідного реєстру.
Але вже якщо так трапилося, то краще скористатися послугами адвоката у відповідній категорії справ.