Перейти до вмісту
Главная страница » Корисні статті » ВЕРХОВНИЙ СУД ВИЗНАВ НЕПРАВОМІРНИМИ РІШЕННЯ ПФУ ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ ЗА ЗАНИЖЕНИМИ ВІДСОТКАМИ ПЕНСІОНЕРАМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ВЕРХОВНИЙ СУД ВИЗНАВ НЕПРАВОМІРНИМИ РІШЕННЯ ПФУ ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ ЗА ЗАНИЖЕНИМИ ВІДСОТКАМИ ПЕНСІОНЕРАМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Суть справи полягає в тому, що пенсіонер ЗСУ звернувся до ГУ ПФУ із заявою щодо проведення з 1 січня 2018 року перерахунку та виплату основного розміру пенсії, виходячи з 90% грошового забезпечення з урахуванням проведених платежів, визначених у довідці ГУ ПФУ про розмір грошового забезпечення, встановленого за відповідною (аналогічною) посадою (на день звільнення із служби). Однак, ГУ ПФУ при перерахунку знизило відсотковий розмір пенсії позивача з 90% до 70% грошового забезпечення.

Справа №300/5477/21, за позовом пенсіонера розглядалась у судах першої та апеляційної інстанцій, які визнали такі дії відповідача неправомірними та зобов’язали його перерахувати та виплатити позивачу пенсію у розмірі 90% грошового забезпечення.

Погоджуючись 2 березня 2023 року із рішеннями попередніх інстанцій Верховний Суд зазначив, що при перерахунку пенсії на підставі Постанов КМУ № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» від 21 лютого 2018 року та № 704 від 30 серпня 2017 року «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» її максимальний розмір має обчислюватися, виходячи із розміру пенсії у відсотках, визначеного на момент виходу на пенсію.

Верховний Суд зауважив, що різниця відсоткового значення розміру основної пенсії для військовослужбовців, які вийшли на пенсію у різний період, обумовлена чинними на той момент редакціями статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262-XII.

При внесенні змін до вказаної статті у 2011 році та 2014 році в прикінцевих та перехідних положеннях законів про внесення змін до Закону № 2262-ХІІ не робилось застереження стосовно зміни (прирівняння) розміру відсотків отримуваної пенсії особам, яким вона раніше була призначена у максимальному розмірі 90%, 80%, до розміру, який визначений діючою редакцією статті 13 Закону № 2262-ХІІ.

При цьому Суд зазначив, що Верховний Суд ухвалою від 30 листопада 2022 року у справі № 380/24477/21 звертався до Великої Палати Верховного Суду стосовно необхідності відступу від правової позиції ВП ВС, висловленої у зразковій справі № 240/5401/18. Вказана ухвала була мотивована, зокрема, тим, що сформована Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 16 жовтня 2019 року у зразковій справі № 240/5401/18 правова позиція призводить до того, що особи, які мають право на пенсію відповідно до Закону № 2262-ХІІ, виходячи на пенсію у теперішній час, отримують виплати нижчі, аніж особи, яким пенсія виплачується на рівні 80-90%, але з оновленого грошового забезпечення. У зв`язку із чим у спірних правовідносинах слід сформувати практику, за якої до правовідносин щодо перерахунку пенсій особам за нормами Закону №2262-ХІІ пенсійному органу слід застосовувати чинну на момент здійснення перерахунку редакцію статті 13 Закону №2262-ХІІ в частині визначення відсотку грошового забезпечення, з якого розраховується пенсія (із законодавчо визначеним обмеженням, що у разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, розміри пенсій особам, які мають право на пенсію за Законом №2262-ХІІ, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій).

Однак, ухвалою Великої Палати Верховного Суду від 12 січня 2023 року постановлено повернути справу № 380/24477/21 до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду для розгляду у відповідній колегії.

Верховний Суд у даній справі звернув увагу, що різні підходи до механізму перерахунку пенсій (грошового забезпечення) різних категорій осіб зумовлений, як різним конституційно-правовим статусом (наприклад, відповідно до частини п`ятої статті 17 Конституції України держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях), так і законодавчим регулюванням (зокрема, суттєвими змінами в оплаті праці (грошовому забезпеченні) прокурорів та суддів).

З огляду на вищезазначене та з урахуванням правової позиції Великої Палати Верховного Суду, сформульованої у зразковій справі № 240/5401/18, Верховний Суд у цій справі дійшов висновку, що у територіальних органів Пенсійного фонду України відсутні передбачені законом повноваження зменшувати розмір пенсії для осіб, яким вона призначена раніше у розмірі більшому, аніж це передбачено чинною редакцією статті 13 Закону №2262-ХІІ; такий підхід ґрунтується на законі, який в аспекті спірних правовідносин, відповідає критерію якості та передбачуваності закону.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *