Перейти до вмісту
Главная страница » ОТРИМАЛИ ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ – ДОПОМОГА АДВОКАТА

ОТРИМАЛИ ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ – ДОПОМОГА АДВОКАТА

Непоодинокими є випадки, коли про пред’явлений позов відповідач або інша заінтересована особа дізнаються по факту, отримавши позовну заяву.

Перше, що необхідно зробити після отримання позову це проаналізувати його зміст, заявлені позовні вимоги та додані документи.

В разі отримання позову вчасно (а на практиці це трапляється не завжди та іноді позови приходять із запізненням) доцільно з’ясувати час, який надано судом для підготовки відзиву на позовну заяву, про що зазначається в ухвалі суду.

Якщо відповідач незгодний з доводами позивача та викладеними позовними вимогами (або якщо він їх визнає повністю чи в певній частині) важливо ретельно підготувати обґрунтований відзив, який би відображав позицію відповідача, та доказову базу.

Також доцільно з’ясувати чи варто залучати до розгляду справи третіх осіб, які заявляють або не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, в залежності від обставин та характеру спору.

Адвокат відповідача у цивільному процесі може використовувати такі процесуальні засоби захисту як заперечення проти позову та зустрічний позов, право пред’явлення якого має бути реалізоване до початку розгляду справи по суті.

Адвокат у цивільних справах допоможе коректно та обґрунтовано скласти відзив на позов та інші необхідні процесуальні документи. При цьому, адвокати всі документи направляють до суду через підсистему «Електронний суд», що економить час та сприяє ефективній комунікації між учасниками справи, їх представниками та судом.

З урахуванням усіх обставин та перебігу розгляду справи, адвокат має повноваження клопотати перед суддею щодо витребування доказів від осіб, які відхилили вимогу адвоката про їх добровільну видачу, про забезпечення доказів, призначення судової експертизи.

Додатковим доказом обґрунтованості позиції сторони у справі є також висновок експертизи, тому під час призначення судової експертизи адвокат має право скористатися всім переліком прав, наданих ЦПК України, реалізація яких може напряму вплинути на результати експертизи. Зокрема, надання до суду клопотання щодо проведення експертизи певною експертною установою чи експертом, надання вмотивованого визначеного переліку запитань, що будуть поставлені перед експертною установою, а у разі підозри про упередженість експерта – заявити йому відвід. Під час проведення експертизи представник особи, що є стороною у цивільній справі, може давати пояснення експерту, а за її результатами – знайомитися з висновком експерта, просити суд призначити повторну, додаткову, комісійну або комплексну експертизу. Фактичний контроль за перебігом та результатами проведення експертизи є обов’язковими заходами в ланцюгу процесуальних дій, що мають здійснюватися адвокатом з метою досягнення позитивного результату у цивільній справі.

Участь адвоката в судових засіданнях і своєчасне реагування на всі процесуальні дії суду та сторін у справі надасть можливість контролювати перебіг такого процесу та прогнозовано вчиняти дії, спрямовані на захист інтересів клієнта, в тому числі й шляхом оскарження процесуальних рішень у справі.