Перейти до вмісту
Главная страница » НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ШТРАФНІ САНКЦІЇ ПРИ ПРОСТРОЧЕННІ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ НЕ З ВИНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ШТРАФНІ САНКЦІЇ ПРИ ПРОСТРОЧЕННІ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ НЕ З ВИНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Верховним Судом 26.02.2020 залишено в силі рішення апеляційної інстанції про відмову у задоволенні позову акціонерного товариства до  ТОВ  про стягнення штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов`язань за договором поставки на загальну суму 1 010 950 грн, в тому числі пеню та штраф.

Верховний Суд зазначив, що відповідно до ст. 614 ЦКУ особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом.

Проте, особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Як було встановлено, на час укладення Договору відповідач повинен був поставити продукцію відповідної якості, вказаної в Договорі, але під час дії договору виявилось, що  конструкторська документація  яка була розглянута та погоджена позивачем та відповідними органами конструктивно не відповідає потребам вантажоотримувачів і потребує доопрацювання, а відповідно у подальшому і виправлення недоліків продукції, на що відповідач погодився.

При цьому суд першої інстанції, яким було задоволено позов, не встановив причин пропуску строків поставки, а саме: постановлена відповідачем продукція з пропуском строку поставки є неякісною чи такою, що не відповідає умов Договору.

Водночас апеляційний суд дійшов висновку, що в даному випадку мало місце не доопрацювання продукції у зв`язку з її неякістю, тобто невідповідністю її визначеній в Договорі специфікації, а доопрацювання продукції у зв`язку з необхідністю її конструкторської зміни, не передбаченої умовами Договору.

В свою чергу відповідач надав в суд документи на підтвердження відсутності  його вини, зокрема, з яких вбачається проведення із позивачем оперативних нарад з питань виходу із склавшоїся ситуації, вжиття заходів для виправлення недоліків поставленої продукції, а також інформованість АТ про новий графік поставки продукції.

За таких підстав, Верховний Суд погодився із висновками суду апеляційної інстанції про відсутність вини відповідача у простроченні поставки продукції, а отже і відсутні підстави для застосування до відповідача штрафних санкцій.