Главная страница » Житлові спори

Житлові спори

АДВОКАТ ПО ЖИТЛОВИМ СПОРАМ
 
Право на забезпечення наших громадян житловими приміщеннями в нашій державі гарантується Конституцією.
Але на практиці житлові права громадян порушуються досить часто.
Такі суперечки можуть виникати як між родичами, так і між сторонніми людьми, а також досить часто житлові права порушує Держава Україна в особі своїх органів або державних підприємств, а також органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства.
Житлові спори складають чималий відсоток розгляду цивільних спорів судами України, і відповідно , беручи до уваги важливість житлового питання а також вартість житлових приміщень, при виникненні житлового спору буде важливим кроком буде звернення до адвоката з житлових спорів.
Виходячи з практика нашого Бюро, житлові спори можна розділити на такий вид спорів:
 
 ● Визнання права користування житловим приміщенням;
 ● Визнання особи таким що втратив право користування житловим приміщенням;
 ● вселитися ня і виселення;
 ● Визнання ордера на житлове приміщення недійсним;
 ● Суперечки щодо приватизації державного житлового фонду та визнання такої приватизації незаконною;
 ● Визнання недійсною угоди з купівлі-продажу житлового приміщення (квартири);
 ● Визначення порядку користування житловим приміщенням;
 ● Суперечки щодо постановки на квартирний облік і оскарження рішень про зняття з квартирного обліку тощо.;
  – Позов про визнання права житловим приміщенням є одним із способів захисту житлових прав, і застосовуватися у випадках, коли будь-яке особа (фізична, юридична (в т. ч.Державні або комунальні) пред’являють претензії з приводу законності Вашого проживання на певній житлової площі, проте у Вас ваше вселення було законним, і щоб зняти всі претензії, можливо заяву подібного позову;
 – Позов про визнання особи таким, що втратила право користування жилим приміщенням подаються у випадках, якщо існують дані які вказують на те, що у іншої особи існує право користування даним житловим приміщенням, наприклад реєстрація (прописка). Правовою підставою є підстава, що особа не проживало на спірній житловій площі понад 6 місяців. Іншою підставою може служити та обставина втрати у відповідача права, яке давало йому підставу для зайняття жилого приміщення;
 
 – Позови про вселення заявляються, коли у особи існує право на користування жилах приміщенням, і існують перешкоди для проживання (замінено вхідні двері та (або) замок), фізично не пускають і т.д.;
 – Позови про виселення заявляються, коли особа безпідставно користується житловим приміщенням, без належної правової підстави, або на певний момент ці підстави відсутні (закінчення терміну оренди житлового приміщення);
 – Позов про визнання ордера на житлове приміщення може подаватися на підставі його незаконність видачі та (або) у разі якщо орден видано на приміщення, в якому вже законно проживає особа (особи);
 – Спори про приватизацію державного житлового фонду виникають на підставі закону України «про приватизацію державного житлового фонду» Зазвичай суперечки виникають при відмові особі здійснити приватизацію. Об’єкти, які не підлягають приватизації, передбачені ч. 2 ст. 2 вище зазначеного закону і перелік яких є вичерпним;
 – Також зустрічаються позови про незаконність приватизації на підставі у них законного права на заняття даного житлового приміщення (наприклад в установленому порядку був визнаний недійсним ордер на житлове приміщення );
 – Позови про визначення порядку користування житловим приміщенням зустрічаються, коли у декількох осіб (в т. ч. Сособствніков) виникає суперечка щодо того, яким чином і як вони будуть користуватися житловим приміщенням;
 
  • Позови про визнання угоди з купівлі-продажу нежитлового приміщення заявляються на підставі передбачених Цивільним кодеком України глави 16 § 2-правові наслідки недодержання сторонами при здійснення угод вимоги закону – ст. 203, 215 ЦК України, угода здійснена в наслідок обману (ст. 230 ЦК України), угода здійснена в наслідок насилля (ст. 231 ЦК України) та інш.;
 
Порядок постановки громадян на квартирний облік врегульовано Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень, згідно п. 2 якого, житлові приміщення надаються громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, постійно проживають у даному населеному пункт, і як правило, у вигляді окремої квартири на сім’ю. { {1}} Відповідно до п.26 Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень, громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:
 ● поліпшення житлових умов, в результаті якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення; ● виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
●припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом УРСР, пунктом 29 цих правил та іншими актами законодавства Української РСР;
 ● засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;
 ● подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для постановки на облік, або неправомірних дій посадових осіб при вирішенні питання про взяття на облік;
скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи;
 ● отримання д енежной компенсації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 N 719.
Однак, з огляду на те, що рішення органів, яким надано право знімати з обліку громадян, які не завжди є законними, особи яких зняли з житлового обліку часто оскаржують такі рішення в суді.
Важливо враховувати, що згідно зі ст. 109 Житлового Кодексу Української РСР виселення з зайнятого житлового приміщення допускається з підстав, установлених законом. Згідно ч. 3 ст. 116 Житлового Кодексу Української РСР, особи, які самовільно зайняли жиле приміщення, виселяють без предостовленія їм іншого жилого приміщення.
У разі укладення угоди власником житлового приміщення його відносини з контрагентом мають договірний характер, і відповідно, способи захисту таких прав.
Серед способів захисту прав цивільне законодавство виділяє, зокрема, усунення перешкод в здійсненні права користування і розпорядження майном (стаття 391 ЦК України). Визначальним критерієм для застосування статті 391 ЦК України є наявність або відсутність у особи права володіння майном на момент звернення з позовом до суду. Цивільне законодавство розрізняє право володіння як складову повноважень власника (частина перша статті 317 ЦК України), як різновид речових прав на чуже майно (пункт 1 частини першої статті 395 ЦК України). Зокрема, і титульне володіння виникає на договірних засадах.
Адвокат з житлових спорів нашого Бюро допоможе Вам проаналізувати спірну ситуацію, надасть аргументовану консультацію по вирішенню спірних питань з урахуванням сформований практики вирішення житлових спорів Верховним судом, складе кваліфіковане позовну заяву, допоможе відстоять вашу позицію в суді, включаючи можливі в подальшому апеляційний та касаційний розгляд справи .
Якщо Ви перебуваєте не в м. Києві чи вам складно до нас під’їхати, всі необхідні документи Ви можете направити нам на електронну пошту: datos@ukr.net також вказавши своє прізвище ім’я по батькові, податковий номер і місце проживання для складання рахунку для оплати.
У такому випадку ми сможе надати Вам консультацію на електронну пошту