Перейти до вмісту
Главная страница » ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИК ВИМАГАЄ ПЕРЕЙТИ НА КОМЕРЦІЙНИЙ ТАРИФ (ДЛЯ НЕПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ)? ДОПОМОГА АДВОКАТА

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИК ВИМАГАЄ ПЕРЕЙТИ НА КОМЕРЦІЙНИЙ ТАРИФ (ДЛЯ НЕПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ)? ДОПОМОГА АДВОКАТА

Наявність різних тарифів на споживання електричної енергії часто породжує спори між Споживачем, Оператором системи розподілу та Електропостачальником, за яким тарифом Споживач має сплачувати електричну енергію – тарифом для побутових споживачів чи непобутових.

Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг було врегульовано механізм примусового переведення на тариф для непобутових споживачів (в найбільш вигідному варіанті для Операторів розподілу та Електропостачальників) шляхом викладення п. 2.3.12 Правил роздрібного ринку електричної енергії із змінами внесеними 19.06.2024, що вступили в дію 01.07.2024.


Відповідно до вказаного пункту ПРРЕЕ електрична енергія, яка використовується на об’єкті індивідуального побутового споживача на непобутові потреби, зокрема для підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, надання платних послуг, здійснення нотаріальної діяльності, діяльності датацентрів, центрів обробки даних, діяльності зі створення віртуальних активів (майнінгу), надання інших платних послуг, у тому числі у сфері сільського зеленого туризму тощо, обліковується за умовною (віртуальною) точкою комерційного обліку окремо та оплачується за відповідними тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника.


Зазначене  передбачає, зокрема доповнення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, який є додатком 3 до ПРРЕЕ, додатком 11 «Акт розподіленої електричної енергії на побутові та непобутові потреби».

Акт розподіленої електричної енергії – документ щодо алгоритму розподілення за зонами (годинами) доби та/або відповідними тарифами, у тому числі на побутові/непобутові потреби обсягу електричної енергії, облікованого за загальним засобом вимірювальної техніки (пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу I ПРРЕЕ).


 Якщо Ви не здійснили зазначені дії, оскільки вважаєте, що не відноситесь до такої категорії побутових споживачів, у разі наявності у оператора СР певної інформації (фактів), які свідчать, на думку оператора СР, про використання об’єкту побутового споживача електроенергії на непобутові потреби до вас прийдуть з перевіркою.

У разі виявлення оператором СР системи фактів споживання побутовим споживачем та іншими споживачами електричної енергії за фіксованою ціною для побутових споживачів на непобутові потреби оператор системи складає акт про порушення ПРРЕЕ, в якому зазначаються зобов’язання споживача здійснити заходи з усунення виявленого порушення шляхом негайного припинення споживання електричної енергії на непобутові потреби та протягом 30 днів з дня складення акта про порушення ПРРЕЕ організації комерційного обліку на непобутові потреби та укладення договору з електропостачальником за відповідним тарифом. 


При наявності підтверджених фактів (перелік яких наведено у п. 2.3.12) такого споживання та у разі недопуску представників ОСР/ОСП на об’єкт для обстеження внутрішніх електричних мереж, увесь обсяг використаної електричної енергії на такому об’єкті споживача вважається таким, що використаний на непобутові потреби.

У протоколі комісії з розгляду акта про порушення зазначаються зобов’язання споживачу здійснити заходи з усунення виявленого порушення.

Електропостачальник, на підставі рішення комісії з розгляду акта про порушення ПРРЕЕ, проводить перерахунок вартості за фактично спожиту електричну енергію на об’єкті споживача за відповідним тарифом (ціною)  з дня останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку чи технічної перевірки до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців та за період з дня виявлення порушення до дня його усунення, та надає споживачу коригуючий платіжний документ для оплати.


У РАЗІ НЕСПЛАТИ КОРИГУЮЧОГО ПЛАТІЖНОГО ДОКУМЕНТУ У ТРИДЦЯТИДЕННИЙ СТРОК З ДНЯ ЙОГО ОТРИМАННЯ, ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТАКОМУ СПОЖИВАЧУ ПРИПИНЯЄТЬСЯ.


Тобто якщо Ви не погодитись на укладання договору на споживання електричної енергії, постачання електричної енергії Вам просто припинять !


Як правило, часто спір виникає навколо житлових будинків, які громадяни передають в оренду (однак Оператор розподілу вважає це готелями), господарські добудови (які Оператором розподілу може вважати виробничими приміщеннями), а велику домашню їдальню вважати підприємством громадського харчування (рестораном, кафе, їдальнею).

Для припинення таких протиправних дій Операторів розподілу необхідно терміново звертатися до суду про оскарження Рішення Комісії  про використання електричної енергії для непобутових потреб, адже відповідно до абз. 4 п. 7.11 Правил роздрібного ринку електричної енергії, прийняття справи до проводження є підставою для неприпинення електропостачання такого Споживача, а якщо електропостачання було припинено, – підставою для відновлення електропостачання.


Адвокат по електроенергії допоможе провести Вам консультацію, терміново скласти відповідний позов та подати його до Суду.


Які обставини має досліджувати Суд при розгляді справи віднесення Оператором розподілу Споживача до непобутового ?

Це може бути наявність комерційних вивісок, наявність обслуговуючого персоналу, наявність виробництва, наявність реклами комерційного використання об’єкту електропостачання в Інтернеті.

 При встановленні судовим рішенням обставини необгрунтованого віднесення Вас як до Непобутового споживача, буде підставою для подальшого споживання електричної енергії по тарифам для Побутового Споживача.