Перейти до вмісту
Главная страница » ДОПОМОГА АДВОКАТА, ЯКЩО ВИ ОТРИМАЛИ ПОЗОВ ПО ДЕБІТОРСЬКІЙ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ДОПОМОГА АДВОКАТА, ЯКЩО ВИ ОТРИМАЛИ ПОЗОВ ПО ДЕБІТОРСЬКІЙ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Якщо у ході здійснення господарської діяльності вам поставили товар, а ви його не оплатити або вам перераховано кошти за товар, який вами не поставлено, то у вашого контрагента цей борг буде рахуватися як дебіторська заборгованість.

У зв’язку із цим підприємство у якого є дебіторська заборгованість буде намагатися в судовому порядку стягнути з вас борг або вимагати надати оплачені послуги.

Стягнення дебіторської заборгованості має свої особливості та певні законодавчі нюанси і, логічно, має свої нюанси і захист особи, до якої пред’явлено позов про стягнення дебіторської заборгованості, а тому відповідачу по такій справі вкрай необхідний захист з боку кваліфікованого юриста.

Отже якщо ви отримали позов по дебіторській заборгованості адвокати АБ «Ткачук і партнери» захистять ваші права у ході розгляду справи та будуть вживати всі можливі заходи, у межах правового поля, щодо постановлення судом рішення про відмову у задоволенні позову.


ПІДГОТОВКА АДВОКАТОМ ВІДЗИВУ 

НА ПОЗОВ ПРО СТЯГНЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ПОДАЛЬШИЙ ЗАХИСТ ВІДПОВІДАЧА У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ


При отриманні копії позову  та ухвалу суду про відкриття провадження у справі відповідачу пропонується надати відзив на позовну заяву у строки, вставлені в ухвалі, які не може бути меншим 15 днів з дня вручення ухвали.  Однак, суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи – отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

Звичайно, подати відзив це право відповідача, але юристи нашого Бюро рекомендують його подавати в обов’язковому порядку, оскільки у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.


ЗМІСТ ВІДЗИВУ ТА ОБРАННЯ АДВОКАТОМ ЛІНІЇ ЗАХИСТУ ВІДПОВІДАЧА


Зміст відзиву –це заперечення на доводи прокурора та надані ним докази, при цьому із обов’язковим наданням своїх доказів. Законодавцем встановлено вимоги до форми і змісту відзиву на позов, на допомогу в цьому прийде адвокат, який обізнаний у юридичних тонкощах при складанні процесуальних документів.

Юристи нашого Бюро звертають увагу, що вкрай важливо у відзиві відобразити свою правову позицію по кожному із доводів позову, оскільки якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

Із досвіду адвокатів нашого Бюро нерідко трапляються випадки, коли вчасно поданий відзив на позов та додані до нього докази, що підтверджують викладені заперечення, дають можливість учаснику справи повідомити суду та іншим учасникам спору власні міркування щодо обставин справи та можливість вирішити судовий спір на користь клієнта.


Отже, юридично грамотно підготовлений відзив на позов прокурора- це основа обраної лінії захисту адвокатом у суді відповідача та можливість позитивного для клієнта нашого Бюро розгляду справи, без затягування на довгі роки процесу. 

Адвокати нашого Бюро, з урахуванням судової практики, підготують обґрунтований відзив на позов, із запереченням на кожний його довод, та підтвердять це відповідними доказами.


ОСОБЛИВОСТІ  ЗАХИСТУ АДВОКАТОМ ВІДПОВІДАЧА У СПРАВАХ

 ЗА ПОЗОВОМ ПРО СТЯГНЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ


Перш за все юрист визначається на підставі чого виникла дебіторська заборгованість – договора поставки, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт тощо. Виходячи із цього буде будуватися лінія захисту адвокатом з урахуванням законодавства, що регулює певні договірні правовідносини.


Виходячи із умов певного договору юрист нашого Бюро при підготовці відзиву звертає увагу на такі обставини:

  • Зобов’язання сторін та належність їх виконання. Насамперед, встановлюється в чому полягає дебіторська заборгованість, виходячи з того, що вона може бути  грошова, яка погашається коштами у певній валюті та товарна – погашається товарами, послугами чи роботами. Окрім того, обов’язково встановлюється чи належним чином позивач виконав свої зобов’язання. Наприклад, відповідач не буде відповідати за порушення зобов’язань, якщо вони залежали від позивача, яким, в свою чергу, виконані неналежним чином.

  • Строки виконання. Дебіторська заборгованість – це  суми, які нараховуються підприємству  від покупців за товари або послуги, продані в борг. 


Дебіторська заборгованість може бути:

  • Нормальна або звичайна – якщо час на сплату боргу ще не настав.      

  • Сумнівна – сторона не виконала зобов’язання у зазначені в договорі строки і не надала жодних гарантій на подальше їх виконання.

  • Безнадійна підпадає під впевненість, що борг не буде повернено, або за якою минув строк позивної давності.


Тому має значення в який термін відповідач мав виконати свої зобов’язання і чи не пропустив позивач строк позовної давності, або зарано звернувся до суду із позовом, оскільки строк виконання ще не наступив. Всі ці порушення є підставою для відмови у задоволенні позову.

 

-Відповідальність особи за невиконання зобов’язань. Якщо в позові ставиться також питання про стягнення з відповідача інфляційні витрати, 3% річних, пеня інші штрафні санкції за неналежне виконання зобов’язання, адвокат перевіряє правомірність застосування цих санкцій та правильність розрахунку.


-Докази, якими позивач підтверджує свої вимоги. Якщо адвокатом буде встановлення неналежність доказів позивача на підтвердження тієї чи іншої обставини, він зазначить про це у відзиві, по можливості надавши контрдокази. Це може бути підставою для відмови у задоволенні позову у зв’язку із недоведеністю позивачем обставин справи належними  доказами.


Звертаємо увагу, що у випадку постановлення судом рішення все ж таки не на користь відповідача адвокати нашого Бюро будуть здійснювати правовий супровід на стадії примусового виконання судового рішення. 

Зокрема, в ході виконання судового рішення можливо у межах правового поля добитися закриття виконавчого провадження за відсутності коштів та майна боржника, на яке можливо звернути стягнення.


Отже, пред’явлений позов про стягнення дебіторської заборгованості має специфічний характер, а тому має свої особливості і юридична лінія захисту відповідача у такій справі, а тому звертайтесь до професійних та досвідчених у спорах наведеної категорії адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які доведуть судову справу до постановлення позитивного рішення для клієнта.