Перейти до вмісту
Главная страница » Господарські спори

Господарські спори

Господарські суперечки

Структура суду

 1. До якого суду зазвичай передаються великі комерційні суперечки? Чи віднесено певні види суперечок до конкретних підрозділів цього суду?
  Судова система побудована за принципом спеціалізації для розгляду цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ та адміністративних правопорушень. Судова влада знаходиться у віданні системи судів, що включає суди загальної юрисдикції (що розглядають цивільні справи та справи про адміністративні правопорушення), арбітражні суди та адміністративні суди. Конституційний Суд України має виняткову компетенцію приймати рішення щодо конституційності законів та офіційно тлумачити Конституцію України. Проте, Конституційний суд не є частиною національної судової системи.
  До компетенції спеціалізованих арбітражних судів відносяться суперечки між суб’єктами господарювання, а також суперечки, пов’язані з банкрутством, антимонопольними, корпоративними справами та цінними паперами. Насправді господарські суди найчастіше розглядають суперечки, що стосуються договорів купівлі-продажу, договорів позики, майна, банкрутства та страхування. Господарські суди застосовують правила Господарського процесуального кодексу України.

Права аудиторії/вимоги
Тяжкі сторони, чи то фізичні чи юридичні особи, можуть подати свою справу в судовому розгляді або залучити представника, який діятиме від їхнього імені. Тільки адвокати, допущені до колегії адвокатів України, можуть вести справи у судах та представляти сторони у судових розглядах.
Іноземні юристи
Іноземні адвокати мають бути допущені до Української колегії адвокатів для ведення справ в українських судах. Щоб бути прийнятим до української колегії адвокатів, іноземний юрист повинен мати сертифікат на право займатися юридичною практикою в судах своєї країни.

Збори та фінансування

 1. Які структури оплати юридичних послуг можна використати?

Клієнт та адвокат (або юридична фірма) можуть домовитися про суму та структуру судових витрат. Винагорода за юридичні послуги зазвичай ґрунтується на погодинній оплаті або фіксованих сумах. Хоча українські суди іноді визнавали угоди про оплату непередбачених витрат недійсними (відповідно до рішення Верховного суду від 2018 р.), юристи продовжували використовувати умовну/умовну винагороду (окремо або у поєднанні з погодинною оплатою або лімітами). У травні 2020 року Велика палата Верховного суду ухвалила, що непередбачені/умовні платежі можуть використовуватись та відповідати законодавству України.

 1. Як зазвичай фінансуються судові процеси?

Фінансування
Судові розгляди зазвичай фінансуються сторонами.
Українське законодавство не регулює фінансування третіми особами, хоч заборони на фінансування судових процесів третіми особами немає. Вищий господарський суд України ухвалив, що суд не може відхилити позов або скаргу на тій підставі, що зовнішня особа сплатила судовий збір від імені позивача або заявника. Фінансування судових процесів в Україні не поширене з різних причин, у тому числі через відсутність правових механізмів, що дозволяють інвесторам гарантувати та примушувати (при необхідності) оплату стороною, що програла.
Страхування
Можливе страхування судових витрат. Цей вид страхування компенсує збитки, завдані внаслідок судових витрат, які сторона не могла передбачити.
Судовий розгляд

Конфіденційність

 1. Чи є судовий розгляд конфіденційним чи публічним?

Судові слухання проводяться публічно, тому будь-яка людина може бути присутньою на слуханні. За заявою сторони суд може забезпечити повну або часткову конфіденційність розгляду на підставі:
-Ризик розголошення конфіденційної або іншої конфіденційної інформації.
-Необхідність захищати приватне життя людини.

 1. Які основні етапи типового судового розгляду?

Судовий розгляд починається з подання позовної заяви до суду першої інстанції. Для розгляду позову призначається одноосібний суддя. Суддя зобов’язаний винести ухвалу про порушення провадження у справі протягом п’яти днів після отримання позовної заяви, якщо немає підстав:

-відкласти прийняття претензії. Суд може тимчасово відкласти прийняття позовної заяви, якщо позовна заява не відповідає встановленим законом вимогам до форми та змісту. У позивача є десять днів для усунення недоліків, інакше претензія буде повернена позивачеві. У разі усунення недоліків позовна заява вважається поданою в день її первісного надходження до суду.

-Повернути претензію позивачу. Суд повертає позов до позивача, якщо його підписник не має повноважень або не подано підтвердження про сплату судових мит. Позов може бути знову подано до суду про усунення таких недоліків.

-Відмовити у порушенні справи. Суд відмовить у порушенні справи, якщо, наприклад, суперечка не підсудна йому, з ідентичної суперечки винесено остаточно.

рішення або арбітражне рішення, відповідач ліквідований і т. д.

Претензія може бути подана онлайн для отримання електронної авторизації (електронного підпису). Заявник може вибрати, чи подати позов поштою, в канцелярії відповідного місцевого суду або через Інтернет.

Повідомлення відповідача та захисту

Перед поданням позовної заяви до суду позивач має вручити відповідачу його копію. У позовній заяві позивач повинен додати підтвердження вручення, інакше суд може відкласти прийняття позову та повернути його позивачу.

Суд вручає учасникам судового розгляду судовий наказ, повідомляючи їх про причини позову, деталі попереднього слухання або першого слухання по суті та терміни подання захисту. Відповідач нічого не винні задавати заперечення. Якщо відповідач подає заперечення, він має надіслати його копію позивачу. Відповідач може пред’явити зустрічний позов протягом терміну надання захисту. Зустрічний позов розглядається разом із початковим позовом.

Наступні етапи
Суд має провести попереднє слухання протягом 60 днів після початку розгляду. У цьому судовому засіданні суддя вирішує різні організаційні питання (наприклад, залучення до справи інших осіб, об’єднання вимог, ухвалення зустрічного позову, перевірку повноти доказів, на які посилається позов та захист, винесення судової заборони, призначення експертизи). та виклик свідків) та призначає дату першого судового засідання по суті. Попереднє слухання також може призвести до відхилення позову без розгляду або припинення провадження у справі (аналогічно виключенню позову).

Наступні етапи наступні:
-Сторони роблять вступні заяви, викладаючи основні аргументи.

 • Суд встановлює обставини спору шляхом огляду документів, перехресного допиту свідків та перевірки інших поданих сторонами доказів.
  -Сторони виступають з повними дебатами (етап дебатів).
  -Суддя (або колегія суддів) ухвалює рішення.

Тимчасові засоби правового захисту

 1. Які кроки може зробити сторона, щоб справу було припинено до повного судового розгляду?

Відповідач може ініціювати процедуру, аналогічну заяві про відмову від позову, на попередньому слуханні або будь-якої миті під час розгляду, якщо доведе одне з наступного:
-Суперечка може бути розглянутий у господарському порядку.
-Підстави для позову немає.
-Суд повинен був відмовити у порушенні справи (наприклад, між тими ж сторонами з ідентичної суперечці є арбітражне рішення, що набуло чинності).
-Відповідач ліквідовано і не має правонаступників.
-Сторони вже уклали мирову угоду, затверджену судом.

Відповідач може клопотати перед судом про відхилення позову без розгляду, якщо застосовна одна з таких обставин:
-Заява подана недієздатною особою.
-Позовна заява була підписана та подана неуповноваженою особою.
-Інший суд розглядає ідентичну суперечку між тими ж сторонами.
-Запитані судом докази позивач не надав без поважної причини.
-Заявник не прийшов до суду.
-Сторони домовилися передати суперечку до арбітражу.
-Сторони уклали угоду про передачу спору до іноземного суду.
-Заявник не зміг забезпечити оплату послуг із розгляду своєї претензії.

Суд також може залишити позов без розгляду або відхилити позов за власною ініціативою, якщо вважатиме, що будь-яка із зазначених підстав задоволена.
В українському законодавстві не передбачено процедури винесення рішення у порядку спрощеного судочинства.

 1. Які правила, що стосуються тимчасових ухвал про накладення арешту для збереження активів до винесення судового рішення або остаточної ухвали (або еквівалентної)?

Наявність та підстави
Заявник на тимчасовий арешт (заморожування) повинен переконати суд, що існує ризик розтрати активів відповідача. Заява має бути підкріплена доказами, що свідчать про ймовірність розтрати (наприклад, відчуження майна чи загроза такого відчуження, переказ коштів, незважаючи на непогашену заборгованість перед позивачем, укладання договорів іпотеки чи застави). Просте твердження про те, що відповідач чинитиме опір виконання остаточного судового рішення, не виправдовує винесення постанови про накладення арешту. Тимчасові постанови про накладення арешту зазвичай виносяться на початок провадження у суті.

Суд може вимагати від особи, яка подала заяву про накладення арешту, дати зустрічне зобов’язання щодо захисту відповідача або будь-якої іншої особи від будь-якої шкоди, яку вони можуть зазнати внаслідок винесення ухвали. Тимчасові ухвали про накладення арешту видаються в односторонньому порядку

Основне виробництво
Немає правового механізму для надання забезпечувальних заходів на підтримку розглядів, які були або повинні бути розпочаті в іноземному суді.

Переважне право чи заставу
Додаток не створює жодних переважних прав або застави щодо заарештованих активів. Наказ про накладення арешту