Главная страница » АДВОКАТ ПО СПОРАМ ЗА ДОГОВОРАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ

АДВОКАТ ПО СПОРАМ ЗА ДОГОВОРАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ

Договоруа будівельного підряду становлять значну частину цивільно-правових та господарсько-правових договорів, що укладаються як фізичними особами, так і юридичними особами.
Що повинен передбачати договір будівельного підряду:
На замовника як правило покладаються обов’язки з надання об’єкта будівельних робіт, проектно-кошторисну документацію, після проведення робіт будівельного підряду прийняти ці роботи та провести оплату. У свою чергу Підрядник повинен побудувати і здати у встановлений строк об’єкт підряду або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисною документацією.
Як правило, договір будівельного підряду може укладатися на нове капітальне будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію.
Також договором будівельного підряду може передбачені наступні питання:
 ● Порядок проведення контролю Замовника за проведенням будівельних робіт Підрядником;
 ● Порядок надання будівельного майданчика;
 ● Вирішення питання, Замовник або Підрядник буде зобов’язаний надати матеріали для проведення будівельних робіт;
 ● Порядок приймання Замовником виконаних робіт Подрядічком;
 ● Порядок оплати Замовником виконаних Підрядником робот;
 ● Страхування об’єкта будівництва;
 ● Право Підрядника на притримання результатів робот за договором будівельного підряду Замовника;
 ● Гарантії за проведені роботи за договором будівельного підряду;
 ● Вартість і порядок розрахунків;
 ● Відповідальність Замовника і Підрядника;
 ● Форс-мажорні обставини;
 
За практикою нашого Бюро, можна виділити наступні види спорів, що виникають з договорів будівельного підряду і можливість надання допомоги адвоката у спорах будівельного підряду:
1. Замовник будівельного підряду в односторонньому порядку відмовляється від договору будівельного підряду (хоча підрядник не порушував умов договору будівельного підряду) і ступінь виконаних робот складає більше 95% від запланованих.
Дійсно, згідно з ч. 4 ст. 849 Цивільного кодексу України, Замовник має право в будь-який момент до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, заплатити Підряднику плату за виконану частину роботи та відшкодувати йому збитки, завдані розриванням договору. Однак на практиці Замовники розривають договори будівельного підряду, і «забувають» вирішити питання з Підрядником щодо оплати та відшкодування збитків. При ініціюванні Адвокатом у спорах за договорами будівельного підряду судових розглядів, Замовники як правило посилаються на нібито наявні будівельні дефекти, або інші формальні причини для відмови в оплаті (хоча до судових розглядів про це не заявляється). Хоча це абсолютно іншу правову підставу для відмови від договору будівельного підряду. В такому випадку суди задовольняють позовні вимоги Підрядників до Замовників про стягнення оплати за проведені роботи за договорами будівельного підряду
 
2. Під час проведення робот будівельного підряду виявляється фактична некомпетентність Підрядника, яка може виражатися як у фактичному шлюбі будівельних робіт і (або) повному відхиленні від проекту. Як в такому випадку Замовнику позбутися такого недбайливого Підрядника?
Відповідно до ч. 3 ст. 849 Цивільного кодексу України, якщо під час виконання робот стане очевидним, що вона не буде виконана належним способом, Замовник може призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги – відмовитися від вимоги підряду і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи за рахунок Підрядника.
Також нерідкими бувають випадки відмови Підрядника повертати передоплату Замовника, формально посилаючись на належні виконання своїх зобов’язань.
У такому випадку Замовник має право відмовитися від договору будівельного підряду, стягнути передоплату і неустойку (якщо вона передбачена в кредитному договорі).
 
3. Підрядник в термін і в повному обсязі виконав всі передбачені договором будівельного підряду роботи, а Замовник не проводить ніяких дій по прийому робот, ухиляється від підписання акту прийому-передачі робот без пояснення будь-яких причин, і відповідно, не проводить оплату. Відповідно до ч. 1-ч. 4 ст. 882 Цивільного кодексу України, Замовник при отриманні від Підрядника повідомлення про готовність про передачу робот (або певного етапу), зобов’язаний негайно розпочати процес прийняття таких робот. Також під час прийняття робот мають право бути присутніми представники органів державної влади або місцевого самоврядування.
І в такому випадку, Підрядник має право самостійно скласти акт про проведені роботи будівельного підряду, що буде підставою для проведення оплати, і такий акт може бути визнаний судом недійсним лише у тому випадку, якщо мотиви Замовника від його підписання визнані судом обґрунтованими.
 
4. Замовника не влаштовує якість проведених робіт, а Підрядник не йде ні на які поступки, наполягаючи на проведенні повної оплати.
Як передбачено ч. 4 ст.853 Цивільного Кодексу України, в разі виникнення між Замовником та Підрядником спору щодо якості виконаної роботи на вимогу однієї із сторін може бути призначена експертиза. Нюансом цієї норми є те, що проведення такої експертизи може бути проведено в позасудовому порядку.
У разі виявлення несправностей, Замовник має право зменшить суму відмови або не проводити оплату взагалі згідно з умовами договору на проведення будівельного підряду.
Адвокат по спорах за договорами будівельного підряду, допоможе Вам правильно кваліфікувати створилася спірну ситуація і відстояти Ваші інтереси.