9: 00-18: 00 без обіду сб, нд: вихідні
+380 67 503 05 30 +380 50 406 65 36

Спори з питань архітектури та містобудування

 Відповідно до статті 1 Закону України «Про основи містобудування» містобудування (містобудівна діяльність) – це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.
Відносини у сфері містобудування, містобудівної, архітектурної діяльності регулюються Конституцією України, Цивільним, Господарським і Земельним кодексами України, законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», «Про землеустрій», іншими нормативно-правовими актами.
Згідно зі статтею 6 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, іншими уповноваженими органами містобудування та архітектури, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.
Однією з функцій управління у сфері містобудівної діяльності є контроль за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації.
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» у частині першій статті 41 визначає державний архітектурно-будівельний контроль як сукупність заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.
Згідно з частиною другою статті 41 державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
На сьогодні чинним є Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 553.
Відповідно до абзацу другого пункту 1 цього Порядку державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється Держархбудінспекцією та її територіальними органами.
Державна архітектурно-будівельна інспекція України діє відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 року № 294.
Як показав аналіз судової практики, переважна більшість спорів у сфері містобудування, які передані на розгляд адміністративних судів, виникають у зв’язку зі здійсненням органами державного архітектурно-будівельного контролю заходів, спрямованих на дотримання суб’єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, та правомірності складення приписів, постанов про накладення штрафів за порушення містобудівної діяльності.
Наведем приклади із судової практики:
УХВАЛА
21 вересня 2009 року м. Ужгород
Колегія суддів палати в цивільних справах апеляційного суду Закарпатської області в складі: головуючого Куцина М. М., суддів: Фазикош Г. В., Власова С. О.при секретарі: Медяник Л. В., за участю: позивача ОСОБА_1 та її представника ОСОБА_2 , відповідача ОСОБА_3. та його представника ОСОБА_4. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ужгороді цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Воловецького районного суду районного суду від 5 лютого 2009 року по справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про усунення перешкод в користуванні квартирою та знесення самочинної добудови до квартири, ВСТАНОВИЛА:
У жовтня 2008 року ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом Арендацького Володимира Васильовича про усунення перешкод в користуванні квартирою та знесення самочинної добудови до квартири
В позові зазначала, що її квартира розташована на другому поверсі житлового будинку АДРЕСА_1, а на першому поверсі - квартира НОМЕР_1 , яка належить відповідачеві. Відповідач самочинно здійснив добудову до своєї квартири таким чином, що дах цієї добудови знаходиться під вікнами квартири позивачки, що створює перешкоди в користуванні квартирою . Під час опадів волога попадає на вікна і в квартиру, з вікна замість подвіря видно тільки дах добудови.
Позивачка посилаючись на те, що через названі обставини вона та її сім»я не може належно користуватися квартирою, позивач просила зобовязати відповідача знести самочинно зведену добудову і не чинити перешкод у користуванні квартирою.
Позивачка посилаючись на зазначені в позовній заяві та з підстав передбачених ст.376 ЦК України, просила у суді першої інстанції зобовязати відповідача ОСОБА_3., не чинити їй перешкод у користуванні квартирою , та зобовязати його знести самочинно збудовану добудову до багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_1.
Рішенням Воловецького районного суду від 5 лютого 2009 року у задоволенні позову відмовлено.
В обґрунтування апеляційної скарги ОСОБА_1 посилається на неправильне застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, у звязку з чим ставить питання про скасування рішення , і направлення справи до місцевого суду на новий судовий розгляд.
В суді апеляційної інстанції позивачка та її представник вимоги апеляційної скарги підтримали в повному обсязі
Відповідачка у суді апеляційної інстанції вважає апеляційної скаргу безпідставною, а рішення суду законним та обґрунтованим.
Заслухавши промови осіб, які взяли участь у розгляді справи, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга до задоволення не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до ст. 308 ЦПК України, апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без зміни, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням вимог матеріального і процесуального права.
Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних лише формальних міркувань.
Задовольняючи позов, районний суд виходив з того, що відповідачка по справі вчинила добудову до власної квартири після отримання земельної ділянки, та виготовлення проекту землеустрою, одержання дозволу на добудову та вчинення відповідного проекту затвердженого архітектором, а тому місцевий суд рахував, що позивачка у встановленому законом порядку набула право добудову до власної квартири, отже, правильно визначив, що підстави для визнання цієї добудови самочинної відсутні.
Розглядаючи спір, судова колегія вважає, що районний суд повно і всебічно дослідив і оцінив обставини по справі, надані сторонами докази, правильно визначив юридичну природу спірних правовідносин.
Відповідно до ч.1 ст.376 ЦК України житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважається самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або істотними порушеннями будівельних правил.
Матеріалами справи встановлено, що рішенням одинадцятої сесії пятого скликання Воловецької селищної ради від 20 листопада 2007 року №370 « Про надання дозволу на добудову» ОСОБА_3 було надано дозвіл на добудову приміщення до власної квартири розташованої за адресою АДРЕСА_2 приступати до будівництва після виготовлення відповідної документації у встановленому законом порядку.
У відповідності до рішення пятнадцятої сесії пятого скликання Воловецької селищної ради від 29 вересня 2008 року №532» Про надання дозволу на складання проекту землеустрою земельної ділянки» відповідачу ОСОБА_3, надано дозвіл на складання проекту землеустрою земельної ділянки площею 15 кв. м. для обслуговування добудови, для власної квартири, за рахунок земель житлової та громадської забудови.
26 січня 2009 року архітектурно планувальним бюро у Воловецькому районі листом повідомило за №1174 позивачку, що спірна добудова, відповідає виданому відділом регіональним розвитку, архітектури та містобудування проекту забудови, порушень будівельних норм і правил при будівництві не виявлено.
Актом обстеження добудови до житлової квартири АДРЕСА_2 від 28 серпня 2009 року, у складі комісії проведено обстеження спірної добудови і цим висновком встановлені наступні факти, а саме: несучі стіни зведені у відповідності до будівельних правил, висота внутрішніх приміщень , згідно ДБН В 2.2=-15-2005 « «житлові будинки. Основні положення», прийнята 2.50 м., що відповідає діючим будівельним нормам. Нахил даху добудови, який складає 15%, відповідає будівельним нормам, так як допустимий нахил даху для покрівлі із азбестоцементних листів, ДБН 2,6-14-97 « Покриття будівель і споруд» повинен складати 10-33%.. Протипожежні розриви відповідають нормам. Добудова не впливає на користування квартирами, розташованими в будинку АДРЕСА_2
Так, на час розгляду в суді апеляційної інстанції рішення та дозвіл архітектора м. Воловця, про надання дозволу спірної добудови були чинним.
Судова колегія вважає, що доводи, заявлені у апеляційній скарзі не можуть бути підставою для скасування правильного по суті рішення, оскільки позивачка у встановленому закону порядку не зверталася до суду з позовом про визнання рішення Воловецької селищної ради від 29 вересня 2008 року за №532 « Про надання дозволу на складання проекту землеустрою земельної ділянки», та рішенням одинадцятої сесії пятого скликання Воловецької селищної ради від 20 листопада 2007 року №370 « Про надання дозволу на добудову» ОСОБА_3, та надання дозволу архітектором на вчинення спірної добудови, із пояснень третьої особи- Воловецької селищної ради Дзямко А. В. вбачається, що позивачка та власники квартир цього будинку, надали згоду на вчинення відповідачем спірної добудови.
Крім цього, позивачкою по справі у суді першої інстанції, заявились позовні вимоги про усунення перешкод у користування квартирою та знесення самочинної добудови до квартири, однак тексту апеляційної скарги зазначає, що спірна добудова побудова з відхиленням від проекту, однак позивачкою такі вимоги у суді першої інстанції не заявлялися, і це позбавляє можливості заявити ці вимоги повторно у суді першої інстанції.
Позивачка ОСОБА_1 не довела свого позову, що є її обовязком відповідно до засад змагальності за ст. 10 ЦПК України. При цьому суд створив всі умови для змагальності процесу , розяснював позивачеві його права та обовязки.
З врахування наведеного судова колегія приходить до висновку, що спірна добудова побудована відповідачем, у встановленому законом порядку і підстав для визнання іі самочинною добудовою немає.
Таким чином, судова колегія вважає, що доводи апеляційної скарги суттєвими не являються і не дають підстав для висновку про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права, які призвели або могли призвести до неправильного вирішення справи.
Керуючись ст. ст.304, п.1 ст.307,308,313, п.1 ст.314,315,317,319 ЦПК України, судова колегія судової палати,Ухвалила:
Апеляційну скаргу ОСОБА_1 відхилити.
Рішення Воловецького районного суду від 5 лютого 2009 року . залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена до Верховного Суду України протягом двох місяців з дня набрання нею законної сили, шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.
Справа № 2/1908/45/2012

"14" лютого 2012 р. Козівський районний суд розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Козові цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, треті особи без самостійних вимог: Козівська селищна рада, Козівське районне бюро технічної інвентаризації, Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури Козівської РДА про визнання неправомірними дій відповідача щодо зведення добудови до житлового будинку та демонтування зведеної добудови,-
В С Т А Н О В И В:
Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду із позовною заявою до ОСОБА_2 про визнання неправомірними дій відповідача щодо зведення добудови до житлового будинку та демонтування зведеної добудови, посилаючись на те, що відповідач усупереч вимог діючого законодавства, підзаконних нормативних актів упродовж останніх декількох років з істотним порушенням проекту провів добудову житлового будинку в АДРЕСА_1
Зазначеною добудовою з порушенням проекту відповідач створив перешкоду у користуванні належною позивачу земельною ділянкою та ділянкою виділеною органами влади сторонам у спільне користування. Через самовільне збільшення відповідачем добудови до житлового будинку порушено право позивача на користування належною земельною ділянкою та ділянкою виділеною органами влади у спільне користування. Оскільки через зведену відповідачем прибудову зменшилась територія для проїзду до належного позивачу гаражу, просить визнати неправомірними дії відповідача ОСОБА_2 щодо зведення добудови до житлового будинку АДРЕСА_1 та зобов'язати відповідача демонтувати, тобто знести зведену добудову до житлового будинку, чим звільнити земельну ділянку виділену органами влади у спільне користування, для вільного пересування.
Позивач ОСОБА_1 в судовому засіданні пояснив, що за попередньою усною домовленістю між ним та відповідачем, добудова до житлового будинку зведена відповідачем, повинна бути меншого розміру. Відповідач при виготовленні документів та здійсненні добудови до житлового будинку, попередньо не узгодив дане питання з ним та іншими сусідами. Оскільки вказана добудова зведена на спільній території, просить визнати неправомірними дії відповідача ОСОБА_2 щодо зведення добудови до житлового будинку АДРЕСА_1 та зобов'язати відповідача демонтувати, тобто знести зведену добудову до житлового будинку, чим звільнити земельну ділянку виділену органами влади у спільне користування, для вільного пересування.
Відповідач ОСОБА_2 в судовому засіданні позовні вимоги не визнав та пояснив, що на місці, де були розташовані сходи до його житлового будинку, він звів добудову, яка складається із санвузлу та коридору. Вказана добудова зведена на підставі рішення виконкому Козівської селищної ради та у відповідності до будівельного паспорта. При виготовленні документів на добудову та погодженні даного питання із позивачем, останній відмовився від підпису. Просить в позові відмовити.
Представник Козівської селищної ради ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснив, що за заявою ОСОБА_2 в 2008 року працювала комісія Козівської селищної ради, щодо визначення окремих частин земельної ділянки, яка перебуває у спільній сумісній та спільній частковій власності. Комісією було здійснено розподіл земельної ділянки. Частина земельної ділянки, на якій зведено добудову, згідно акту розподілу земельних ділянок, затвердженого на сесії селищної ради, належить до земельної ділянки, що відведена ОСОБА_2 Межа спільного заїзду проходить по стіні вказаної добудови. 20 січня 2012 року працювала комісія з залученням представника відділу архітектури і згідно замірів, добудова, що зведена до житлового будинку в АДРЕСА_1, який належить відповідачу, відповідає будівельному паспорту.
В судовому засіданні представник Козівського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_4 пояснив, що після зведення добудови відповідач не звертався до бюро технічної інвентаризації і в інвентарній справі житлового будинку немає матеріалів щодо вказаної добудови, тому йому про даний факт нічого не відомо.
Представник відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Козівської районної державної адміністрації ОСОБА_5 пояснив, що є певна процедура надання дозволу на добудову та проведення будівельних робіт до житлового будинку. На сам перед було видано заключення про можливість добудови, яке було затверджене печаткою відділу та печаткою районної державної адміністрації, за підписом заступника, який курує галузь будівництва. Після чого дане заключення було направлене в виконком селищної ради для прийняття колегіального рішення. Дозвіл на добудову дала селищна рада своїм рішенням. Добудова здійснена згідно будівельного паспорта, який виготовлений з дотриманням процедури. Підстав, щоб демонтувати вказану добудову немає, оскільки є відповідні технічні документи.
Суд, заслухавши покази позивача ОСОБА_1, відповідача ОСОБА_2, представників третіх осіб, перевіривши матеріали справи та дослідивши надані сторонами докази, прийшов до наступного.
Судом встановлено такі факти та відповідні їм правовідносини.
Відповідно до технічного паспорта від 20 жовтня 2010 року ОСОБА_6 та ОСОБА_1 є власниками квартири АДРЕСА_1
Згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії СВС № 248353 від 29 вересня 2004 року ОСОБА_2 є власником квартири АДРЕСА_1
Відповідно до рішення виконавчого комітету Козівської селищної ради Тернопільської області «Про будівництво, реконструкцію та добудову будівель»від 24 грудня 2009 року № 205, ОСОБА_2 надано дозвіл на добудову веранди до житлового будинку по АДРЕСА_1 та зобов'язано замовити в ліцензованій організації виготовлення проектно-технічної документації на вказаний об'єкт містобудування.
На підставі рішення Козівської селищної ради Тернопільської області від 24 грудня 2009 року відповідач виготовив проектно-технічну документацію, а саме будівельний паспорт від 29 січня 2010 року реєстраційний № 2109 на забудову земельної ділянки, індивідуального забудовника в смт. Козова по АДРЕСА_1, в якому наявні слідуючи документи:
- генплан забудови земельної ділянки індивідуального забудовника ОСОБА_2 в смт. Козова по АДРЕСА_1, Козівського району, Тернопільської області, виготовлений на підставі рішення Козівської селищної ради від 24 грудня 2009 року № 205, Комунальним підприємством «Козовапроект»та погодженого з головним архітектором;
- акт винесення в натурі червоних ліній проведення розбивки контурів фундаментів будівель від 29 січня 2010 року в смт. Козова по АДРЕСА_1, згідно проектної документації (справа № 2109), в якому зазначена схема розташування добудови веранди, техніко-економічні показники, план стін та план стін підвалу.
Відповідно до акту комісії Козівської селищної ради від 20 січня 2012 року на предмет вивчення звернень громадян ОСОБА_1 та ОСОБА_2, жителів АДРЕСА_1, стосовно встановлення межових знаків на присадибній земельній ділянці, встановлено, що розміри добудованої веранди ОСОБА_2 відповідають технічній документації на добудову.
Згідно ч. 3 ст. 375 ЦК України право власника на забудову здійснюється ним за умови додержання архітектурних, будівельних, санітарних, екологічних та інших норм і правил, а також за умови використання земельної ділянки за її цільовим призначенням.
Ознаки самочинного будівництва визначені ст. 376 ЦК України, зокрема, це будівництво, яке здійснюється: на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети; без належного дозволу; без належно затвердженого проекту; з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
Згідно ч. 7 ст. 376 ЦК України у разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил, суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, може постановити рішення, яким зобов'язати особу, яка здійснила будівництво, провести відповідну перебудову або знесення. Тому право на звернення до суду з позовом про перебудову чи знесення споруд, збудованих самовільно, а саме: з істотним відхиленням від проекту чи істотного порушення будівельних норм і правил надано відповідному органу державної влади або органу місцевого самоврядування, а фізичній особі такого права чинним законодавством не надано.
В судовому засіданні встановлено, що відповідач провів добудову житлового будинку в АДРЕСА_1 з дотриманням норм, зазначених в технічній документації на вказану добудову, що підтверджується будівельним паспортом від 29 січня 2010 року реєстраційний № 2109.
В свою чергу позивачем в судовому засіданні не доведено, що відповідач усупереч вимог діючого законодавства, підзаконних нормативних актів, з істотним порушенням проекту провів добудову житлового будинку в АДРЕСА_1 Також не знайшло свого підтвердження те, що зазначеною добудовою відповідач створив перешкоду у користуванні належною позивачу земельною ділянкою.
Суд, оцінивши достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, вважає, що позивач не довів свого позову, що є його обов'язком, відповідно до ст. 10 ЦПК України, при цьому суд сприяв всебічному і повному з'ясуванню обставин справи -роз'яснював сторонам їх права та обов'язки, попереджував про вчинення або не вчинення процесуальних дій і сприяв здійсненню їхніх прав. Суд постановляє рішення в межах заявлених вимог та на підставі наданих сторонами доказів.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст. 60 ЦПК України в судовому засіданні не було здобуто жодних доказів та позивач не довів тих обставин, на які посилався, як на підставу своїх вимог та заперечень, тому суд вважає, що позовні вимоги позивача є безпідставними та такими, що задоволенню не підлягають.
Керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 209, 212, 214-215, 217, 218 ЦПК України, ст.ст. 375, 376 ЦК України, -
В И Р І Ш И В:
В задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до ОСОБА_2, треті особи без самостійних вимог: Козівська селищна рада, Козівське районне бюро технічної інвентаризації, Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури Козівської РДА про визнання неправомірними дій відповідача щодо зведення добудови до житлового будинку та демонтування зведеної добудови -відмовити.
Апеляційна скарга на рішення суду подається в Апеляційний суд Тернопільської області через Козівський районний суд протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Справа 2-438/11
03.10.2011 року Мостиський районний суд Львівської області розглянувши у попередньому судовому засіданні в залі суду в м. Мостиська цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до Мостиської міської ради за участю третьої особи КП «Мостиське РБТІ», про визнання права власності, В С Т А Н О В И В:
21.09.2011р. позивач звернувся до суду із даною позовною заявою, покликаючись на те, що на підставі свідоцтва про право власності на квартиру від 02.02.2001р. він є власником квартири АДРЕСА_1. З метою розширення меж житлової площі він здійснив прибудову до квартири. Підставою таких дій послужило рішення Мостиської міської ради № 12 від 03.09.2010р., а комунальним підприємством «Мостиське РБТІ» було виготовлено будівельний паспорт на забудову. Окрім цього ним отримано експертний висновок від пожежного нагляду № 16/126 від 23.03.2011р., висновки головного архітектора Мостиського району № 2000 від 18.05.2010р., управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області, управління культурної спадщини тощо, що підтверджує відсутність порушень і можливість проведення добудови. У 2011р. Мостиським РБТІ було видано технічний паспорт на добудову до квартири і визначено загальну площу добудови 94.8 кв. м..
Зазначав, що згідно зі звітом ФОП ОСОБА_4 добудова до квартири АДРЕСА_1 відповідає чинним будівельним нормам і правилам та є можливою до експлуатації. Проте через відсутність відповідної документації на новостворене майно він позбавлений можливості розпоряджатися таким. Через те, що добудова не прийнята в експлуатацію, КП «Мостиське РБТІ» вказує на неможливість отримання свідоцтва про право власності на неї.
Вказував, що у відповідності до ч.1 ст.331 ЦК України право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Згідно ч.2 ст.331 ЦК України право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту завершення будівництва. З вищенаведених норм закону та фактичних обставин справи випливає, що здійснена ним добудова є новоствореною річчю. Через відсутність необхідних документів на створення добудови відсутня можливість розпоряджатися нею, хоча вона відповідає чинним будівельним нормам і правилам та є технічно можливою до експлуатації. Оскільки він є власником квартири АДРЕСА_1, то також виступає власником добудови до квартири.

З огляду на наведені обставини, просив суд ухвалити рішення, яким визнати за ним право власності на добудову до квартири загальною площею 94.8 кв. м., яка складається з 2-х кімнат житловою площею 28.5 кв. м., в тому числі: 1-єї кімнати площею 16.6 кв. м., 2-ої кімнати площею 11.9 кв. м., кухні площею 6.2 кв. м., санвузла площею 2.3 кв. м., прибудови (кухні) площею 29.9 кв. м. та підвалу площею 24.8 кв. м., що знаходиться по АДРЕСА_1 а також зобовязати КП «Мостиське РБТІ» переоформити за ним право власності на квартиру АДРЕСА_1 в цілому з урахуванням вищенаведеної добудови.
Вимоги представником позивача підтримано в судовому засіданні в повному обсязі.
Представник відповідача Мостиської міської ради, в судове засідання не зявився, проте подав заяву, в якій проти задоволення позову не заперечує та просить суд справу слухати у його відсутності.
Представник третьої особи у справі КП «Мостиське районне бюро технічної інвентаризації», в судове засідання не зявилася, проте подала заяву, в якій просить справу слухати у її відсутності та вирішити справу на розсуд суду.
Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що у відповідності до вимог ст.ст.130, 174 ЦПК України у справі можливо ухвалити рішення про задоволення позову при проведенні попереднього судового засідання.
Судом встановлено, що згідно договору купівлі-продажу за реєстровим № 1280 від 25.07.2003р. ОСОБА_3, позивач у справі, є власником квартири АДРЕСА_1 (а.с.4, 5).
Рішенням Мостиської міської ради № 122 від 05.02.2010р. ОСОБА_3 було надано дозвіл на виготовлення містобудівного обґрунтування розміщення земельної ділянки для добудови житлової кімнати до квартири АДРЕСА_1 (площа добудови 0.0035 га) (а.с.7). На підставі вказаного позивачем було здійснено добудову до належної йому квартири, яка згідно технічного паспорта на добудову складається з двох кімнат житловою площею 28.5 кв. м., в тому числі: однієї кімнати площею 16.6 кв. м., однієї кімнати площею 11.9 кв. м., кухні площею 6.2 кв. м., санвузла площею 2.3 кв. м., прибудови (кухні) площею 29.2 кв. м. та підвалу площею 24.8 кв. м.. Загальна площа квартири 94.8 кв. м. (а.с.11-12).
Згідно звіту про технічний огляд на відповідність державним будівельним нормам добудови до квартири АДРЕСА_1 від 09.03.2010р., складеним ФОП ОСОБА_4, добудова одноповерхова з підвалом. Загальна площа добудови складає 54.7 кв. м.. Площа першого поверху добудови 29.9 кв. м., підвалу 24.8 кв. м.. Збудована добудова до квартири АДРЕСА_1 Мостиського району Львівської області відповідає чинним будівельним нормам і правилам та є технічно можлива для експлуатації (а.с.13-23).
17.05.2010р. містобудівне обґрунтування розміщення земельної ділянки для добудови житлової кімнати до квартири АДРЕСА_1 було погоджене управлінням охорони культурної спадщини Львівської ОДА (а.с.32), а 18.05.2010р. містобудівне обґрунтування для добудови житлової кімнати до квартири АДРЕСА_1 було погоджено начальником відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Мостиської РДА (а.с.30).
Рішенням Мостиської міської ради № 12 від 03.09.2010р. ОСОБА_3 було затверджено проект добудови житлової кімнати до вищевказаної квартири площею 0.0035 га. На підставі вказаних документів 31.08.2011р. ОСОБА_3 було видано новий технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 з урахуванням добудови (а.с.11-12).
Відповідно до експертного висновку сектору з питань наглядово-профілактичної діяльності Мостиського РВ ГУМНСУ в Львівській області у проектній документації по добудові житлової кімнати до квартири АДРЕСА_1 порушень вимог протипожежної безпеки не виявлено.
Позивач позбавлений можливості в позасудовому порядку оформити належним чином своє право власності на прибудову через відсутність відповідної документації на новостворене майно.
Відповідно до ст.331 ЦК України право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту його державної реєстрації.
Згідно ст.392 ЦК України власник майна може предявити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.
Беручи до уваги те, що здійснена позивачем добудова до житлової квартири АДРЕСА_1 не є самочинним будівництвом, так як збудована на земельній ділянці, що була відведена для цієї мети, за наявності належного дозволу та належно оформленого проекту і з дотриманням будівельних норм та правил, а через відсутність відповідних документів на її створення власник не має можливості розпоряджатися нею, суд вважає, що за ним слід визнати право власності на таку добудову до квартири та зобовязати КП «Мостиське РБТІ» переоформити за ним право власності на квартиру в цілому з урахуванням добудови.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.331, 376, 392 ЦК України, ст.ст.10, 11, 130, 174, 209, 212, 214-215 ЦПК України, суд -У Х В А Л И В :
Позов задоволити.
Визнати за ОСОБА_3 право власності на добудову до квартири АДРЕСА_1 площею 29.9 кв. м. та підвал площею 24.8 кв. м..
Зобовязати КП «Мостиське районне бюро технічної інвентаризації» переоформити за ОСОБА_3 право власності на квартиру АДРЕСА_1, що складається з однієї кімнати площею 16.6 кв. м., однієї кімнати площею 11.9 кв. м., кухні площею 6.2 кв. м. та санвузла площею 2.3 кв. м. в цілому з урахуванням добудови до квартири площею 29.9 кв. м. та підвалу площею 24.8 кв. м.
Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Львівської області через Мостиський районний суд шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня проголошення рішення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Справа № 2a-195/06
06 березня 2007 p.Сихівський районний суду м.Львова
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Львові справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 до Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради лретіх осіб ОСОБА_4, ОСОБА_5,"ЛКП "Бондарівка" , Львівського бронетанкового ремонтного заводу, управління архітектури і містобудування Львівської міської ради про визнання розпорядження неправомірним та його скасування ,-встановив:
Позивачі звернулися до суду з позовом, в якому просять визнати неправомірним та скасувати розпорядження Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради від 13 листопада 2006 р. № 1547 "Про демонтаж самочинної добудови до квартири №АДРЕСА_1 ".
В обгрунтування позовних вимог покликаються на те, що за згодою всіх співвласників будинку №АДРЕСА_1 в м.Львові після погодження проектних пропозицій з відповідними компетентними службами - службою пожежного нагляду,СЕС Сихівського району м.Львова, головного управління архітектури та містобудування Львівської міської ради та за попередньою згодою Львівського бронетанкового ремонтного заводу про відведення прилеглої території до будинку №АДРЕСА_1 під добудову до квартир НОМЕР_1 та НОМЕР_2 провели добудову до вказаного будинку.
Якім стало відомо, розпорядженням голови Сихівськоїрайадміністрації № 1547 від 13 листопада 2006 р. "Про демонтаж самочинної добудови до квартири №АДРЕСА_1 " затверджено висновок міжвідомчої комісії про демонтаж самочинні' добудови та зобов"язано ОСОБА_1. - власницю квартири №АДРЕСА_1 в м.Львові демонтувати самочинну добудову до квартири,оскільки таку здійснено без проектної документації, без погодження управління архітектури і містобудування, дозволу інспекції держархбудконтролю та без відведення земельної ділянки під будівництво. Вважають дане розпорядження неправомірним та просять його скасувати.
В судовому засіданні представник позивачів позов підтримала та дала пояснення, аналогічні змісту позовної заяви. Просить позов задоволити.
Представник відповідача проти позову заперечила та пояснила, що без належно оформленої проектної документації позивачі не мали права проводити добудову. Вважає оскаржуване розпорядження законним та не вбачає підстав для його скасування. Просить відмовити в задоволенні позову.
Третя особа ОСОБА_4. позов підтримала та пояснила, що є забудовником другого поверху добудови, яка знаходиться над добудовою позивачки. У разі демонтажу добудови на першому поверсі експлуатація її добудови стає неможливою. Крім того щодо неї розпорядження про знесення добудови не приймалося.
Представник "ЛКП "Бондарівка" проти позову заперечив.Вважає, що позивачі проводять добудову без належного дозволу,а тому повинні її демонтувати. Просить відмовити в задоволенні позову.
Представник Львівського бронетанкового ремонтного заводу позов підтримав та пояснив, що будинок №АДРЕСА_1 в м.Львові перебуває на балансі Львівського бронетанкового ремонтного заводу.Будівельні роботи за вказаною адресою проводяться з відома та з дозволу Львівського бронетанкового ремонтного заводу , який є балансоутримувачем будинку та користувачем земельної ділянки, на якій знаходиться будинок. Просить позов задоволити.
Представник управління архітектури і містобудування Львівської міської ради при вирішенні спору покладається на розсуд суду. Пояснив,що з технічної точки зору добудова відповідає будівельним нормам і правилам, санітарним та протипожежним нормам та застережень щодо її технічної експлуатації управління не має. На даний час вона не може бути узаконена лише по тій причині, що Сихівська райадміністрація оскаржуваним розпорядженням зобов'язала позивачку демонтувати самочинну добудову.
Заслухавши пояснення сторін, третіх осіб, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що позов підлягає до задоволення з наступних мотивів.
Як вбачається з матеріалів справи, за адресою м.Львів , АДРЕСА_1 здійснюється добудова до будинку.
Як встановлено судом, добудова до будинку по АДРЕСА_1 в м.Львові проводиться на двох рівнях. Забудовниками є позивачі та третя особа ОСОБА_4.
Як вбачається з матеріалів справи, проведення добудови позивачами та третьою особою ОСОБА_4. здійснюється за наявності попередніх погоджень служби пожежного нагляду, СЕС Сихівського р-ну , управління архітектури і містобудування Львівської міської ради та при наявності погодження ДП "Львівський БТРЗ" на виділення земельної ділянки під забудову проектованої споруди.
Як встановлено судом,будинок по АДРЕСА_1 в м.Львові є двохповерховим та складається з чотирьох квартир, квартири приватизовані.Будинок знаходиться на балансі ДП "Львівський БТРЗ".
Власники всіх квартир будинку №АДРЕСА_1 в м.Львові дали згоду на проведення позивачкою та третьою особою ОСОБА_4. добудови до вказаного будинку.
Квартира позивачки знаходиться на першому поверсі будинкудретьої особи ОСОБА_4. - на другому поверсі будинку.
Як встановлено судом, будинок по АДРЕСА_1 відповідно до договору № 205 від 16.06.2005 р., укладеного між ЛКП "Бондарівка" та ДП "Львівський БТРЗ" передано на обслуговування ЛКП "Бондарівка".
Відповідно до довідки Львівського міського управління земельних ресурсів від 09.06.2006 р. згідно земельно-кадастрових даних земельна ділянка по АДРЕСА_1 знаходиться в межах військового містечка № 208 /КЕЧ -2/.
КЕВ м. Львова Міністерства Збройних Сил України не заперечує проти відведення прилеглої території до будинку №АДРЕСА_1 в м. Львові під добудову до квартир НОМЕР_1,НОМЕР_2 відповідно до поданих проектних пропозицій.
На даний час і позивачка і третя особа ОСОБА_4. майже повністю завершили добудову до будинку, кожний на своєму рівні, тобто, позивачка - на першому поверсі будинку, третя особа ОСОБА_4. провела добудову на рівні другого поверху будинку.
Вимоги щодо знесення добудови на другому поверсі будинку №АДРЕСА_1 оскаржуване розпорядження не містить, тому знесення добудови на першому поверсі є практично неможливим.
Враховуючи, що добудова до будинку №АДРЕСА_1 в м. Львові здійснюється з дозволу та відома балансоутримувача будинку та користувача земельної ділянки - ДП "Львівський БТРЗ" за попереднім погодженням з відповідними компетентними службами, наявність добудови не порушує вимог ДБНІП та права інших осіб, а також те, що оскаржуване розпорядження прийнято відповідачем під час процедури виготовлення позивачем технічної документації на добудову, суд прийшов до висновку про непобгрунтованість та неправомірність прийняття такого розпорядження та необхідність його скасування.
Керуючись ст. 16 ЦК УКраїни, ст.ст.6,9,11,12,71,159-163 КАС України, суд -постановив:
Позов задоволити. Визнати розпорядження Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради від 13 листопада 2006 р. № 1547 "Про демонтаж самочинної добудови до квартири №АДРЕСА_1 " неправомірним .
Скасувати розпорядження Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради від 13 листопада 2006 р. № 1547 "Про демонтаж самочинної добудови до квартири №АДРЕСА_1 ".
Заява про апеляційне оскарження постанови може бути подана на протязі десяти днів з моменту її оголошення .Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня подачі заяви на апеляційне оскарження.


Наша оценка 5 на основе 2 отзывов Google