9: 00-18: 00 без обіду сб, нд: вихідні
+380 67 503 05 30 +380 50 406 65 36

Спори з питань постачання, користування, оплати за електроенергію

 Україна — індустріально-аграрна держава, народне господарство (економіка) якої є сукупністю територіально взаємозв'язаних галузей матеріального виробництва (за­води, фабрики, шахти, ферми, сільгосппідприємства, транспорт, зв'язок тощо) і неви­робничої сфери (інколи, лікарні, театри і т. ін.).
Розвиток паливно-енергетичного комплексу та забезпечення суспільства енерге­тичними ресурсами — одна з найважливіших проблем будь-якої держави. Без сумніву, однією з головних складових паливно-енергетичного комплексу є електроенергетика, роль якої дедалі зростає. Науково-технічний прогрес коригує характер впливу енерге­тики на розвиток і па територіальну організацію та розміщення па території держави об'єктів усього її господарства.
Електроенергетика — одна з найголовніших галузей народного господарства. Сьо­годні без неї не можна уявити жодного процесу пі у виробництві, ні у побуті.
Про роль електроенергетики як стратегічної складової стабільного функціонування національної економіки в державі зазначено в п. 5 ч. 1 ст. 92 Конституції України, в якій встановлено, що винятково законами визначаються засади організації та експ­луатації енергосистем. Також її роль визначена Законом України «Про електроенерге­тику». Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, поста­чанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конку­ренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.
Закон України «Про електроенергетику»визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.
Споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. Будь-яке правопорушення у цій галузі тягне за собою встановлену законодавством відповідальність, зо­крема цивільну. Той чи інший суб'єкт має право звернутися з вимогою про поновлення порушених прав па загальних підставах, визначених законодавчими актами.
Справа №359/2653/15-ц
23 липня 2015 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Київобленерго» про визнання неправомірними дій, що полягають у відключенні житлового будинку від мережі постачання електричної енергії; про зобовязання відновити постачання електричної енергії до житлового будинку; про стягнення безпідставно отриманих грошових коштів та моральної шкоди, встановив:
Викладення мотивувальної частини рішення суду потребує тривалого часу.
Керуючись п.2 ч.1, ч.3 ст.208, ч.1-ч.3 ст.209, ст.ст.212-215, ч.1 ст.218 ЦПК України, суд оголошує резолютивну частину рішення, яким вирішив:
Позов ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Київобл-енерго» про визнання неправомірними дій, що полягають у відключенні житлового будинку від мережі постачання електричної енергії; про зобовязання відновити постачання електрич-ної енергії до житлового будинку; про стягнення безпідставно отриманих грошових коштів та моральної шкоди задовольнити частково.
Визнати неправомірними дії публічного акціонерного товариства «Київобленерго», що полягають у відключенні житлового будинку по вул. Революційній, 62 в с. Сошників Борис-пільського району від мережі постачання електричної енергії.
Зобовязати публічне акціонерне товариство «Київобленерго» відновити постачання електричної енергії в житловий будинок по вул. Революційній, 62 в с. Сошників Бориспіль-ського району.
У задоволенні позову в частині вимог про стягнення безпідставно отриманих грошових коштів та моральної шкоди відмовити.
Рішення суду викласти в повному обсязі протягом 5 днів з дня його оголошення.
Рішення суду може бути оскаржено до Апеляційного суду Київської області шляхом подачі апеляційної скарги через Бориспільський міськрайонний суд: позивачем протягом 10 днів з дня його оголошення, відповідачем протягом 10 днів з дня отримання копії рішен-ня суду.
Справа № 367/5425/13-ц
30 вересня 2013 року Ірпінський міський суд Київської, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Київобленерго» в особі Ірпінського РП до ОСОБА_1 про стягнення недорахованої спожитої електричної енергії встановив:
Позивач звернувся до суду з даним позовом, мотивуючи свої вимоги тим, що ПАТ «Київобленерго» в особі Ірпінського районного підрозділу надає послуги з постачання електричної енергії. Відносини між споживачами електричної енергії та ПАТ «Київобленерго» регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357 (далі - Правила). Один примірник акта вручається споживачу другий залишається у енергопостачальника. Споживач має право внести до акта свої зауваження. Так, працівниками Ірпінського РП ПАТ «Київобленерго» 04.02.2011 року проведено перевірку дотримання «Правил користування електричною енергією для населення» споживачем ОСОБА_1, що проживає за адресою АДРЕСА_1. При перевірці було встановлено, що відповідач самовільно підключила на будинковому вводі через горище власні електроустановки та електронавантажила свою половину будинку, що призвело до недоврахування електричної енергії, про що складено Акт № К017579. 26.04.2012 року було проведено засідання комісії по розгляду Акту № К017579, на якому було вирішено провести нарахування суми за спожиту, але недораховану електричну енергію в наслідок порушення відповідачем п. 35 Правил користування електричною енергією для населення у відповідності до п. 53 вказаних Правил. Проведення такого засідання підтверджується витягом з протоколу № 0090 d. Розмір збитків було нараховано у відповідності до п. 3.1 ч.5 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, затвердженої НКРЕ від 04.05.2006р. за № 562. По вищевказаному акту відповідачу було нараховано суму спожитої, але недоврахованої електричної енергії 3 936 грн. 10 коп.
01.04.2013 р. відповідачу було надіслано претензію з вимогою оплати спожитої електричної енергії, але недоврахованої в поточні нарахування. Але відповідач вказану суму коштів не сплатила. Реагуючи на претензію, відповідач ОСОБА_1 подала заяву, в якій визнала свою вину та вказала, що була вимушена підключити свою половину будинку самовільно.
Такі дії відповідача порушують права ПАТ «Київобленерго» у частині отримання оплати за спожиту електричну енергію, яку використовує споживач. Згідно Правил споживач повинен щомісяця оплачувати спожиту електричну енергію та, яка повинна фіксуватися приладами обліку. Без договору про користування електричної енергії та приладів обліку споживання електричної енергії не допускається.
На даний час сума коштів за спожиту електричну енергію відповідачем так і не сплачена, не дивлячись на неодноразові вимоги компанії.
Просив стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Київобленерго» в особі Ірпінського РП, суму боргу в сумі 3 936 грн. 10 коп. та судовий збір в сумі 229 грн. 40 коп.
В судовому засіданні представник позивача позов підтримала, підтвердила викладені обставини, просила позов задовольнити.
В судовому засіданні відповідачка позов не визнала, просила у задоволенні його відмовити по тих підставах, що співвласник чинив перешкоди в користуванні електроенергією, що змусило її самовільно підключити свою половину будинку.
Суд, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши письмові докази по справі, вважає позов підлягаючим до задоволення по слідуючих підставах.
Судом встановлено, що ПАТ «Київобленерго» в особі Ірпінського районного підрозділу надає послуги з постачання електричної енергії. Відносини між споживачами електричної енергії та ПАТ «Київобленерго» регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357. Одинпримірник акта вручається споживачу другий залишається у енергопостачальника. Споживач має право внести до акта свої зауваження. Так, працівниками Ірпінського РП ПАТ «Київобленерго» 04.02.2011 року проведено перевірку дотримання «Правил користування електричною енергією для населення» споживачем ОСОБА_1, що проживає за адресою АДРЕСА_1. При перевірці було встановлено, шо відповідач самовільно підключила на будинковому вводі через горище власні електроустановки та електронавантажила свою половину будинку, що призвело до недоврахування електричної енергії, про що складено Акт № К017579. року було проведено засідання комісії по розгляду Акту № К017579, на якому було вирішено провести нарахування суми за спожиту, але недораховану електричну енергію в наслідок порушення відповідачем п. 35 Правил користування електричною енергією для населення у відповідності до п. 53 вказаних Правил. Проведення такого засідання підтверджується витягом з протоколу № 0090 d. Розмір збитків було нараховано у відповідності до п. 3.1 ч. 5 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, затвердженої НКРЕ від 04.05.2006р. за № 562. По вищевказаному акту відповідачу було нараховано суму спожитої, але недоврахованої електричної енергії 3 936 грн. 10 коп.
01.04.2014р. відповідачу було надіслано претензію з вимогою оплати спожитої електричної енергії, але недоврахованої в поточні нарахування. Але відповідач вказану суму коштів не сплатила. Реагуючи на претензію, відповідач ОСОБА_1 подала заяву, в якій визнала свою вину та вказала, що була вимушена підключити свою половину будинку самовільно. Такі дії відповідача порушують права ПАТ «Київобленерго» у частині отримання оплати за спожиту електричну енергію, яку використовує споживач. Згідно Правил споживач повинен щомісяця оплачувати спожиту електричну енергію та, яка повинна фіксуватися приладами обліку. Без договору про користування електричної енергії та приладів обліку споживання електричної енергії не допускається.
Також судом встановлено, що на даний час сума коштів за спожиту електричну енергію відповідачем так і не сплачена, не дивлячись на неодноразові вимоги компанії.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.97р., п.42 Правил, споживач повинен додержуватись вимог нормативно-технічних документів та договору про користування електричною енергією.
Згідно п.48 Правил споживач несе відповідальність згідно із законодавством за порушення правил користування електричною енергією.
Пунктом 53 Правил передбачено, що у разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем правил користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт, який підписується представником енергопостачальника та споживачем.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 26 ЗУ «Про електроенергетику», п. 3, 19, 42, 48, 53 Правил користування електричною енергією для населення, ст. ст. 614, 1166 ЦК України, ст. ст. 3, 4, 10, 11, 15, 57, 109, 119, 120, 212-215 ЦПК України вирышив:
Позов задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Київобленерго" в особі Ірпінського РП суму боргу в сумі 3 936 грн. 10 коп.
Стягнути з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства "Київобленерго" в особі Ірпінського РП судовий збір в сумі 229 грн. 40 коп.
Повний текст рішення буде виготовлено 05.10.2013 року.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Київської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення
Справа №359/2653/15-ц
23 липня 2015 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області, розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Київобл-енерго» про визнання неправомірними дій, що полягають у відключенні житлового будинку від мережі постачання електричної енергії; про зобовязання відновити постачання електрич-ної енергії до житлового будинку; про стягнення безпідставно отриманих грошових коштів та моральної шкодив становив:
В березні 2015 року ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним позовом та обґрунтовує його тим, що його батьку ОСОБА_3 належав житловий будинок по вул. Революційній, 62 в с. Сошників Бориспільського району. В жовтні 2010 року ПАТ «Київобленерго» заміни-ло прилад обліку споживання електричної енергії в цьому житловому будинку. Відповідач зазначив, що на знятому приладі обліку споживання електричної енергії містились показни-ки 10992 КВт. Однак ці відомості не відповідали дійсності. Це призвело до того, що ПАТ «Київобленерго» помилково нарахувало ОСОБА_3 заборгованість по оплаті послуг з постачання електричної енергії та незаконно відключило його житловий будинок від мережі постачання електричної енергії. Після смерті ОСОБА_3 позивач у встановленому поряд-ку прийняв спадщину та набув право власності на житловий будинок по вул. Революційній, 62 в с. Сошників Бориспільського району. ОСОБА_1 звернувся до ПАТ «Київобленерго» з заявою про відновлення постачання електричної енергії до цього житлового будинку. Однак відповідач відмовляється добровільно вчинити цю дію. Тому позивач просить суд виз-нати неправомірними дії ПАТ «Київобленерго», що полягають у відключенні житлового будинку від мережі постачання електричної енергії; зобовязати відповідача відновити поста-чання електричної енергії до житлового будинку по вул. Революційній, 62 в с. Сошників Бориспільського району; а також стягнути з ПАТ «Київобленерго» безпідставно отримані грошові кошти в розмірі 2000 гривень та моральну шкоду в розмірі 50000 гривень.
У судовому засіданні ОСОБА_1, його представники ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підтримують позов та просять суд задовольнити його.
Представник відповідача ОСОБА_5 не визнає позов та заперечує проти його задово-лення. В обґрунтування своїх заперечень він посилається на те, що показники, які містились на знятому приладі обліку спожитої електричної енергії, відповідали дійсності. З огляду на це представник відповідача ОСОБА_5 просить суд відмовити у задоволенні позову.
Вислухавши пояснення учасників цивільного процесу, допитавши свідка та дослідивши письмові докази, які містяться в матеріалах цивільної справи, суд дійшов до висновку, що позов підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Встановлено, що 3 березня 2015 року помер ОСОБА_3, якому належав житловий будинок по вул. Революційній, 62 в с. Сошників Бориспільського району. Ці обставини під-тверджуються копією свідоцтва про смерть серії 1-ОК №325339 від 3 березня 2015 року (а.с.17) та копією довідки виконавчого комітету Сошниківської сільської ради №111 від 3 червня 2015 року (а.с.45 зворот).
З копій матеріалів спадкової справи №17/2015, заведеної після смерті ОСОБА_3 (а.с.44-51), вбачається, що за час свого життя він склав заповіт (а.с.48), яким все майно запо-вів своєму рідному сину ОСОБА_1 Протягом шести місяців з дня відкриття спадщини позивач подав приватному нотаріусу Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_6 заяву про прийняття спадщини (а.с.44). У такий спосіб ОСОБА_1 прийняв спадщину та набув право власності на житловий будинок по вул. Революційній, 62 в с. Сош-ників Бориспільського району.
Встановлено, що за життя ОСОБА_3, а саме 20 жовтня 2010 року, ПАТ «Київобл-енерго» здійснило заміну приладу обліку споживання електричної енергії в цьому житло-вому будинку. Ця обставина підтверджується копією наряду на роботу (а.с.24) та копією акту про передачу приладу обліку на відповідальне збереження (а.с.25). Зі змісту цих двох доку-ментів вбачається, що вони були складені електромонтером ОСОБА_7, який зазначив, що на знятому ним приладу обліку споживання електричної енергії містились показники 10992 КВт.
З урахуванням цих показників відповідач нарахував ОСОБА_3 заборгованість по оплаті послуг з постачання електричної енергії та відключив його житловий будинок від мережі постачання електричної енергії.
Відповідно до п.35 Правил користування електричною енергією для населення, затверд-жених постановою Кабінету Міністрів України №1357 від 26 липня 1999 року, енергопоста-чальник має право відключити споживача у разі порушення термінів сплати за спожиту елек-тричну енергію або порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості.
Згідно з ч.1 ст.13 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод кожен, чиї права та свободи було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_7, який працював в ПАТ «Київ-обленерго» на посаді електромонтера, показав, що він не заповнював та не підписував наряд на роботу (а.с.24) та акт про передачу приладу обліку на відповідальне збереження (а.с.25). Ця обставина свідчить про те, що показники на знятому приладі обліку споживання елек-тричної енергії не відповідають дійсності, ПАТ «Київобленерго» дійшло передчасного вис-новку про виникнення у ОСОБА_3 заборгованості по оплаті послуг з постачання елек-тричної енергії.
З огляду на це суд вважає, що дії відповідача, які полягають у відключенні житлового будинку по вул. Революційній, 62 в с. Сошників Бориспільського району від мережі поста-чання електричної енергії, належить визнати неправомірними. В такому випадку єдиним ефективним засобом захисту права позивача є покладення на ПАТ «Київобленерго» зобовя-зання відновити постачання електричної енергії до цього житлового будинку.
Крім того, відповідно до ч.1 ст.1212 ЦК України особа, яка отримала грошові кошти без достатньої правової підстави, зобовязана повернути їх потерпілому.
Згідно з ч.1 ст.1167 цього ж Кодексу моральна шкода, завдана фізичній особі неправо-мірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.
Однак за правилом ч.1 ст.60 ЦПК України позивач зобовязаний довести ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог.
В матеріалах цивільної справи відсутні докази на підтвердження того, що ПАТ «Київ-обленерго» безпідставно отримало від позивача грошові кошти, а також діями відповідача ОСОБА_1 були заподіяні моральні переживання.
З огляду на це суд вважає, що підстави для стягнення з ПАТ «Київобленерго» на ко-ристь позивача безпідставно отриманих грошових коштів та моральної шкоди відсутні. У задоволенні позову в частині цих двох вимог належить відмовити.
Керуючись п.2 ч.1, ч.3 ст.208, ч.1-ч.3 ст.209, ст.ст.212-215, ч.1 ст.218 ЦПК України, суд вирішив:
Позов ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Київобл-енерго» про визнання неправомірними дій, що полягають у відключенні житлового будинку від мережі постачання електричної енергії; про зобовязання відновити постачання електрич-ної енергії до житлового будинку; про стягнення безпідставно отриманих грошових коштів та моральної шкоди задовольнити частково.
Визнати неправомірними дії публічного акціонерного товариства «Київобленерго», що полягають у відключенні житлового будинку по вул. Революційній, 62 в с. Сошників Борис-пільського району від мережі постачання електричної енергії.
Зобовязати публічне акціонерне товариство «Київобленерго» відновити постачання електричної енергії в житловий будинок по вул. Революційній, 62 в с. Сошників Бориспіль-ського району.
У задоволенні позову в частині вимог про стягнення безпідставно отриманих грошових коштів та моральної шкоди відмовити.
Рішення суду може бути оскаржено до Апеляційного суду Київської області шляхом подачі апеляційної скарги через Бориспільський міськрайонний суд: позивачем протягом 10 днів з дня його оголошення, відповідачем протягом 10 днів з дня отримання копії рішен-ня суду.
Справа № 360/2013/13-ц
19 грудня 2013 року Київської, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Бородянка цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Громадського об'єднання "Садівницьке товариство "Олімпієць - 80", ПАТ "АЕС Київобленерго" про спонукання укласти договір встановив:
Позивачка звернулась із вказаним позовом, мотивуючи його тим, що вона має у власності садову ділянку в ГО "Садівницьке товариство "Олімпієць-80". В квітні 2012 року її земельну ділянку було відключено від електропостачання. В той же період вона дізналась, що виключена з членів садового товариства. Витяг з протоколу про її виключення їй надано не було. Оскільки вона не являється членом садового товариства, то має право на укладення тристороннього договору. На звернення до голови правління ГО "СТ "Олімпієць-80" з приводу укладення тристороннього договору, вона ніяких відповідей не отримала. Як вбачається з пояснень голови правління, вона відмовляється підписати договір з причин встановлення приладу обліку електроенергії, несплати експлуатаційних внесків, обмеженням доступу до опори ЛЕП, несплатою штрафу за пошкодження пломби. Також відмовлено в укладенні договору відповідачем ПАТ "АЕС Київобленерго" в зв'язку з надуманою заборгованістю по експлуатаційним внескам перед садовим товариством, відсутністю протоколу про її виключення з числа садоводів. Також Бородянський РП ПАТ "АЕС Київобленерго" посилається на причину відмови в укладенні договору в тому, що вони не досліджували її розрахунковий засіб обліку та не давали висновків його відповідності та одночасно повідомляють, що перш вона повинна підписати договір з населеним пунктом, а тоді вони будуть розглядати це питання.
Тому просила, зобов'язати відповідача громадське об'єднання "Садівницьке товариство "Олімпієць 80" відновити електропостачання до садового будинку ОСОБА_1. за адресою с.Шибене вул.Польова,4, ділянка №2 шляхом під'єднання до електроопори та укласти з ОСОБА_1 типовий тристоронній договір "про користування електричною енергією на території населеного пункту". Зобов'язати відповідача ПАТ "АЕС Київобленерго" укласти з ОСОБА_1 типовий тристоронній договір "про користування електричною енергією на території населеного пункту". Зобов'язати відповідачів громадське об'єднання "Садівницьке товариство "Олімпієць 80" та ПАТ "АЕС Київобленерго" підписати з ОСОБА_1 типовий тристоронній договір "про користування електричною енергією на території населеного пункту". Зобов'язати відповідача громадське об'єднання "Садівницьке товариство "Олімпієць-80" надати витяг з протоколу про її виключення з членів садового товариства громадського од'єднання "Садівницьке товариство "Олімпієць 80".
В судовому засіданні позивачка ОСОБА_1 та її представник ОСОБА_2 позов підтримали, викладене підтвердили. Позивачка також пояснила, що після виключення її з членів товариства вона користувалась електричною енергією на підставі усного договору між нею та товариством, на умовах встановлених для членів садівницького товариства. При цьому не згодна сплачувати експлуатаційні внески, встановлені для членів садівницького товариства. Витяг з протоколу про її виключення з членів садівницького товариства, отримати намагалась, однак її запит залишився без реагування.
Представник відповідача ГО "СТ "Олімпієць 80" ОСОБА_3 в судовому засіданні позов не визнала, пояснила, що запит про отримання витягу з протоколу про виключення позивачки з членів садівницького товариства не отримувала, а тому і не надавала витяг з протоколу. Садівницьким товариством було встановлено експлуатаційні внески, які спрямовуються на утримання електричних мереж, які повинні сплачувати всі члени садівницького товариства незалежно, чи користуються вони електричною енергією. Позивачка зазначені внески не сплачувала понад рік. Крім того, позивачкою самовільно встановлений засіб обліку електричної енергії в порушення Правил користування електричною енергією.
Представник ПАТ"АЕС Київобленерго" в судове засідання не з'явився, просив слухати справу без його участі. Надіслав заперечення, відповідно до яких укладення тристороннього договору можливе при дотриманні на час укладання договору вимог, вказаних у п.12.6 Правил. Необхідно встановити чи є позивачка членом садового товариства (відповідача), чи має позивач борги перед населеним пунктом, а населений пункт перед енергопостачальником, чи відповідає стан її розрахункового засобу обліку вимогам нормативно-технічних документів, чи створені позивачем технічні можливості щодо забезпечення безперешкодного доступу представників постачальника електричної енергії.
Вислухавши пояснення сторін, дослідивши письмові докази, суд вважає за необхідне позов задовольнити частково.
Судом встановлено, що рішенням загальних зборів ГО "СТ "Олімпієць-80" від серпня 2010 року (т.2 а.с.50) ОСОБА_1 була виключена з ГО "СТ "Олімпієць 80".
Позивачка зверталась до голови правління ГО "СТ "Олімпієць 80" із заявою про отримання витягу із протоколу про її виключення з товариства, що підтверджується копіями заяви, фіскального чеку, конверту (т.1 а.с.22).
За таких обставин, суд вважає за необхідне зобов'язати ГО "СТ "Олімпієць 80" надати ОСОБА_1 витяг з протоколу про її виключення з членів садового товариства.
Відповідно до п. 12.6. Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 р. N 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 жовтня 2005 р. N 910), договір про користування електричною енергією на території населеного пункту може бути укладений у разі виконання таких умов:
1) особа, яка має намір набути статус споживача на території населеного пункту, та населений пункт не мають боргів за електричну енергію перед населеним пунктом та постачальником електричної енергії відповідно;
2) технічний стан розрахункового засобу обліку, яким обладнана електроустановка особи, яка має намір набути статусу споживача на території населеного пункту, відповідає вимогам нормативно-технічних документів;
3) особою, яка має намір набути статус споживача на території населеного пункту, створені технічні можливості щодо забезпечення безперешкодного доступу представників постачальника електричної енергії, підприємства, що здійснює передачу електричної енергії, до власних електричних установок для контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також для виконання відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого цими Правилами порядку.
Враховуючи, що суду не надано доказів, виконання умов передбачених п.12.6 Правил користування електричною енергією, то підстав для задоволення позову в частині зобов'язання відповідачів укласти з позивачкою тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту не вбачається.
Відповідно п. 12.3., 12.4 Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 р. N 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 жовтня 2005 р. N 910), населений пункт на підставі договору про постачання електричної енергії здійснює закупівлю електричної енергії у постачальника електричної енергії з метою її подальшого використання споживачами населеного пункту для задоволення комунально-побутових потреб споживачів населеного пункту, для технічних цілей та інших потреб населеного пункту. За обсяг закупленої електричної енергії з постачальником електричної енергії розраховується населений пункт відповідно до умов договору. Закупівля електричної енергії у постачальника за рахунок коштів споживачів населеного пункту, умови використання електричної енергії, розрахунків за неї, умови технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів населеного пункту, утримання та обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту регулюються установчими документами населеного пункту та/або укладеними у встановленому законодавством порядку договорами між споживачами населеного пункту та населеним пунктом щодо обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту.
З договору про постачання електричної енергії від 18 липня 2007 року (т.2 а.с.43-44) вбачається, що ГО "СТ "Олімпієць 80" як населений пункт здійснює закупівлю електричної енергії у постачальника електричної енергії з метою її подальшого використання споживачами населеного пункту.
Одночасно, статутом ГО "СТ "Олімпієць 80" (т.2 а.с.71-79) не передбачено обов'язок товариства підключати електропостачання до споживачів, які знаходяться на території населеного пункту і не являються його споживачами.
За таких обставин підстав для зобов'язання ГО "СТ "Олімпієць 80" підключити електропостачання до садового будинку позивачки не вбачається.
Крім того, необхідно зазначити, що Правилами користування електричною енергією, не передбачена можливість використання електричної енергії без укладеного договору.
Керуючись Правилами користування електричною енергією, затвердженими Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 р. N 28, Порядком застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженим Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 10 березня 1999 р. N 309, ст.10, 11, 60, 86, 88, 209, 212-214, 218 ЦПК України, вирішив:
Позов ОСОБА_1 до Громадського об'єднання "Садівницьке товариство "Олімпієць - 80", ПАТ "АЕС Київобленерго" про спонукання укласти договір задовольнити частково.
Зобов'язати громадське об'єднання "Садівницьке товариство "Олімпієць - 80" надати ОСОБА_1 витяг з протоколу про її виключення з членів садового товариства громадського об'єднання "Садівницьке товариство "Олімпієць - 80".
В іншій частині позову відмовити.
На рішення суду може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Київської області через Бородянський районний суд протягом десяти днів з дня проголошення рішення.
Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення рішення, можуть подати апеляційні скарги протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.
Справа № 368/2468/13-ц
"23" січня 2014 р. Кагарлицький районний суд Київської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кагарлику справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного Акціонерного Товариства «Київобленерго» про відновлення постачання електроенергії, відшкодування моральної шкоди встановив:
Написання мотивованого тексту рішення вимагає додаткового часу, а тому в силу ст. 218 ЦПК України суд вважає за можливе оголосити вступну і резолютивну частину рішення.
Вирішив:
Позов задоволити частково.
Зобов»язати Публічне Акціонерне Товариство «Київобленерго» відновити постачання електроенергії до споживача ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 шляхом підключення до електромережі.
В іншій частині позову - відмовити.
Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано протягом 10 днів з дня проголошення рішення суду.
Рішення суду набирає законної сили відповідно до ст.223 ЦПК України.
Справа № 368/2468/14-ц
03 квітня 2014 року колегія суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Київської,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні апеляційного суду Київської області цивільну справу за апеляційною скаргою публічного акціонерного товариства «Київобленерго» на рішення Кагарлицького районного суду Київської області від 23 січня 2014 року у справі за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Київобленерго» про відновлення постачання електроенергії, відшкодування моральної шкоди встановила:
В грудні 2013 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, в якому просив суд зобов'язати ПАТ «Київобленерго» відновити йому постачання електроенергії, як споживачу по договору за адресою: АДРЕСА_1 шляхом підключення до електромережі. Свої вимоги мотивував тим, що являється інвалідом бойових дій і згідно Закону України «Про статус ветеранів бойових дій, гарантії їх соціального захисту» користується пільгою - 100%-ою знижкою по оплаті за електроенергію в межах норм, визначених Кабінетом Міністрів України.
З січня 2008 року відповідач перестав враховувати вищевказану пільгу позивача, в зв»язку з чим останній звернувся до суду за захистом порушених прав. Рішенням Апеляційного суду Київської області від 07.11.2011 року було підтверджено право ОСОБА_1 на отримання пільги та зобов»язано відповідача провести відповідний перерахунок з врахуванням пільги. Однак відповідач проігнорував вищевказане судове рішення і продовжував нараховувати позивачу вартість спожитої ним електроенергії без врахування пільги, в зв»язку з чим ОСОБА_1 був позбавлений можливості оплачувати надані йому послуги.
11.10.2013 року відповідачем на адресу позивача було направлене попередження про припинення постачання електроенергії в зв»язку із заборгованістю, на що ОСОБА_1 направив відповідачу претензію з вимогою провести перерахунок вартості оплати електроенергії з врахуванням наданої йому пільги та рішення суду.
Відповіді на свою претензію ОСОБА_1 не отримав, натомість 25.11.2013 року відповідач припинив електропостачання до його квартири.
Такі дії відповідача є незаконними, порушують права позивача та завдають моральних страждань йому та членам його сім»ї, в зв»язку з чим ОСОБА_1 просив ухвалити рішення про зобов»язання відповідача відновити постачання електроенергії до його квартири та стягнення з відповідача на його користь моральної шкоди в розмірі 10000 грн.
Рішенням Кагарлицького районного суду Київської області від 23 січня 2014 року позов задоволено частково. Зобов'язано ПАТ «Київобленерго» відновити постачання електроенергії до споживача ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 шляхом підключення до електромережі. В іншій частині позову відмовлено.
Не погоджуючись з рішенням суду, ПАТ «Київобленерго» подало апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права та невідповідність висновків суду обставинам справи, просило рішення суду скасувати та ухвалити по справі нове рішення про відмову в задоволенні позову.
Заслухавши доповідь доповідача, пояснення учасників процесу, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених в суді першої інстанції, колегія суддів приходить до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги, виходячи з наступного.
Судом першої інстанції встановлено, що на підставі договору від 02.02.2001 року відповідач здійснював постачання електричної енергії до квартири позивача ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1.
Рішенням Апеляційного суду Київської області від 7 грудня 2011 року задоволено позов ОСОБА_1 і зобов'язано ПАТ «АЕС Київобленерго» провести перерахунок оплати спожитої ОСОБА_1 електроенергії з врахуванням передбаченої п.4 ст.13 Закону України «Про статус ветеранів бойових дій, гарантії їх соціального захисту» пільги зі знижки оплати спожитої електроенергії 100% за 105 кВт на місяць з 31 березня 2008 року по 7 грудня 2011 року.
Позивач ОСОБА_1 є інвалідом війни і відповідно до п.5 ст.13 Закону України «Про статус ветеранів бойових дій, гарантії їх соціального захисту» має 100% знижку за користування електроенергією в межах середніх норм споживання. Постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які відповідно до законодавства мають пільги» зазначено, що пільги надаються в межах таких норм: електрична енергія 75 кВт. на сім'ю, додатково 15 кВт. на кожного члена сім'ї.
17.10.2013 року ОСОБА_1 було вручено попередження про припинення постачання електроенергії у зв'язку із заборгованістю по оплаті спожитої електроенергії (а.с.32), а 25.11.2013 року відповідач припинив постачання електроенергії до квартири позивача в зв»язку з непогашенням ним існуючої заборгованості (а.с.33).
Ухвалюючи рішення про часткове задоволення позову, суд першої інстанції виходив з того, що заборгованість позивача за спожиту електроенергію була нарахована, починаючи з 01.04.2008 року без врахування пільги інваліда війни та частково за межами строку позовної давності, тому дії відповідача по припиненню енергопостачання є неправомірними.
Однак з вищенаведеними висновками суду погодитись на можна, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 20 Правил користування електричною енергією для населення, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 року № 1357, плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не передбачено іншого терміну.
Згідно п. 27 Правил у разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату, на 20 день споживачу надсилається попередження про відключення електричної енергії. У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попередження, енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі.
З матеріалів справи вбачається, що з 2008 року у позивача перед відповідачем виникла заборгованість по оплаті за спожиту електроенергію відповідно до укладеного між ними 02.02.2001 року договору. Факт несплати за надані йому послуги з енергопостачання протягом останніх трьох років ОСОБА_1 в судовому засіданні не оспорював.
В зв'язку з наявністю заборгованості 17 жовтня 2013 року ОСОБА_1 було вручено під підпис попередження № 9067685090 про відключення електричної енергії (а.с.32).
Станом на 25 листопада 2013 року позивачем вимоги по оплаті заборгованості за спожиту електроенергію виконані не були, а тому працівниками ПАТ «Київобленерго» було проведено відключення належної позивачу квартири від електричної мережі (а.с.33).
Згідно наявних в справі письмових доказів розмір заборгованості позивача перед відповідачем по спожитій електроенергії станом на 09 січня 2014 року становить 6 222,88 грн.
Враховуючи обставини справи, зважаючи на доведеність факту наявності заборгованості по спожитим позивачем послугам з енергопостачання, наданих йому відповідачем, беручи до уваги те, що відповідачем при проведенні припинення енергопостачання до квартири позивача не було допущено порушень встановленого для цього порядку, висновок суду першої інстанції про зобов»язання ПАТ «Київобленерго» відновити енергопостачання до квартири ОСОБА_1 є необґрунтованим, таким, що суперечить діючому в даній сфері законодавству та порушує права відповідача як постачальника послуг, які не оплачуються позивачем, як споживачем цих послуг.
Крім того, відповідно до п 3.9 договору про користування електричною енергією, укладеного 02.02.2001 року між сторонами, позивач зобов'язувався щорічно до 31 грудня надавати документи, що підтверджують право на пільгу і лише в разі підтвердження такого права відповідач зобов'язаний застосувати пільгу при обрахунку заборгованості за спожиту електроенергію. Зазначена умова договору ОСОБА_1 не виконувалася, а тому висновки суду першої інстанції про незаконність нарахування заборгованості без застосування вищевказаної пільги, як підставу для відновлення енергопостачання до квартири позивача, є помилковими.
Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку, що рішення суду в частині зобов»язання ПАТ «Київобленерго» відновити енергопостачання до квартири ОСОБА_1 підлягає скасуванню з ухваленням в цій частині рішення про відмову в задоволенні цієї вимоги позивача. При цьому рішення суду першої інстанції в частині відмови у задоволенні вимоги позивача про стягнення з відповідача моральної шкоди підлягає залишенню без змін як таке, що ухвалене на підставі повно та всебічно встановлених обставин справи, підтверджених доказами, перевіреними судом.
Керуючись ст.ст. 307, 309, 314, 315 ЦПК України, колегія суддів вирішила:
Апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства «Київобленерго» - задовольнити частково.
Рішення Кагарлицького районного суду Київської області від 23 січня 2014 року в частині зобов»язання ПАТ «Київобленерго» відновити постачання електроенергії до споживача ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, шляхом підключення до електромережі - скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким в задоволенні цієї вимоги ОСОБА_1 - відмовити.
В іншій частині рішення Кагарлицького районного суду Київської області від 23 січня 2014 року - залишити без змін.
Рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання ним законної сили.
Справа № 2-640/2011
01 червня 2011 року Броварський міськрайонний суд Київської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Бровари цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Садівницького товариства «Хвиля» про визнання незаконним рішення загальних зборів, повернення грошових коштів та зобовязання укласти договір на постачання електроенергії встановив:
Позивач звернувся до суду з названим позовом, посилаючись на те, що він є членом садівницького товариства «Хвиля», в якому має на праві власності земельну ділянку.
Відповідно до п. 14 Статуту СТ «Хвиля», справами товариства керують загальні збори або збори уповноважених, а в період між зборами правління.
08 серпня 2009 року були проведені загальні збори членів СТ «Хвиля», до порядку денного яких були включені наступні питання: звіт правління, звіт ревізійної комісії, доповідь бухгалтера, зміни до статуту, облаштування доріг і вирішення внутрішніх питань.
Однак, крім зазначених питань, на зборах було обрано представників від кожної вулиці для представництва інтересів членів на зборах уповноважених, хоча дане питання не було включено до порядку денного.
Крім того, позивач зазначає, що на загальних зборах були присутні менше половини його членів, в звязку з чим прийняті на них рішення є незаконними, а саме: про призначення представників на збори уповноважених членів СТ, про визначення розміру членських внесків, про затвердження тарифу на електроенергію.
На вказаних зборах був затверджений тариф на електроенергію 28 коп. за 1 кВт., хоча дане питання також не було внесено до порядку денного. Крім того, відповідно до постанови НКРЕ від 10.11.2009 року № 1280, тариф на електроенергію для населення становить 24 коп. за 1кВт. Тому позивач вважає, що з грудня 2009 року по січень 2011 року, сплачуючи по 28 коп. за 1кВт електроенергії, він сплатив зайві кошти в сумі 1546,24 грн., які просив стягнути на його користь з відповідача.
В звязку з наведеним позивач просив скасувати рішення загальних зборів садівницького товариства «Хвиля» від 08.08.2009 року в частині призначення представників на збори уповноважених членів СТ, визначення розміру членських внесків, затвердження тарифу на електроенергію, зобовязати відповідача зробити перерахунок та повернути йому надмірно сплачені кошти за електроенергію в сумі 1546,24 грн. та укласти з ним договір на постачання електроенергії.
У судовому засіданні представник позивача підтримала позовні вимоги.
Представник відповідача у судовому засіданні позов не визнав, посилаючись на те, що загальні збори є законними і вправі приймати рішення щодо визначення розміру членських внесків та тарифу на електроенергію.
Вислухавши пояснення сторін, свідків, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов підлягає частковому задоволенню з слідуючих підстав.
Судом встановлено, що 08 серпня 2009 року відбулись загальні збори членів садівницького товариства «Хвиля».
Як вбачається з протоколу № 5 загальних зборів членів СТ «Хвиля», до повістки денної були включені наступні питання: звіт правління товариства, звіт ревізійної комісії, доповідь бухгалтера СТ, зміни до статуту, облаштування доріг і вирішення внутрішніх питань та прийняті рішення про призначення представників на збори уповноважених членів СТ, визначення розміру членських внесків, затвердження тарифу на електроенергію.
Відповідно до ч.5 ст. 15 Закону України «Про кооперацію», про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.
Всупереч цим вимогам, на загальних зборах були прийняті рішення про призначення представників на збори уповноважених членів СТ, визначення розміру членських внесків, затвердження тарифу на електроенергію, які не були включені до порядку денного, тому суд вважає ці рішення незаконними.
Згідно зазначеного протоколу № 5, на загальних зборах членів СТ «Хвиля» були присутні 118 із 219 членів садівничого товариства.
У судовому засіданні свідки ОСОБА_2, ОСОБА_3 пояснили, що на зборах були присутні 50-70 членів товариства. Також зазначили, що проводилась реєстрація присутніх на зборах.
Відповідно до ч. 9 ст. 15 Закону України «Про кооперацію», загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених за наявності не менше двох третин уповноважених.
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що відповідачем не надано доказів щодо присутності на загальних зборах більше половини членів товариства, суд приходить до висновку, що загальні збори членів СТ «Хвиля», які відбулись 08.08.2009 року та прийняті на них рішення про призначення представників на збори уповноважених членів СТ, визначення розміру членських внесків, затвердження тарифу на електроенергію є незаконними, оскільки на зборах були присутні менше половини членів товариства і прийняті рішення не були включені до порядку денного.
Що стосується позовних вимог про стягнення з відповідача 1546,24 грн., то суд не вбачає підстав для їх задоволення, оскільки рішення зборів про затвердження розміру тарифу на електроенергію визнано незаконним, а новий тариф ще не затверджений.
Також не підлягають задоволенню вимоги про зобовязання відповідача укласти договір на постачання електроенергії, оскільки позивачем не надано доказів, що відповідачем йому було відмовлено в укладанні такого договору.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-3, 15 Закону України «Про кооперацію», ст.ст. 10, 11, 60, 212-215 ЦПК України вирішив:
Позов задовольнити частково.
Визнати незаконним рішення загальних зборів Садівничого товариства «Хвиля» № 5 від 08 серпня 2009 року в частині:
- призначення представників на збори уповноважених членів СТ «Хвиля»;
- визначення розміру членських внесків;
- затвердження тарифу на електроенергію.
В решті позовних вимог відмовити.
Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду Київської області через Броварський міськрайонний суд протягом десяти днів з дня його проголошення.
Справа №2-549 2010 рік
26 березня 2010 року Соломянський районний суд м. Києва розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Акціонерної енергопостачальної компанії» Київенерго» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, встановив
Позивач в листопаді 2009 року звернувся до суду і просить стягнути з відповідача 1 198гр. 51 коп. заборгованості за спожиту електроенергію та збитків за актами порушень.
Посилається в позові на те, що відповідач є споживачем електричної енергії, яку постачає АК» Київенерго» в особі структурного відокремленого підрозділу «Енергозбут Київенерго».
Наявність відносин між сторонами, а, виходячи з цього, виникнення прав та обов’язків між сторонами підтверджується діями сторін. Так, позивач здійснює постачання електроенергії та надсилає відповідачу платіжні документи на оплату спожитої електроенергії, а відповідач має оплачувати їх.
Відповідно до п.п.19,21 Правил користування електричною енергією для населення розрахунки населення за спожиту електроенергію здійснюються за діючими тарифами на підставі показань приладів обліку. Знімання показань приладів обліку проводиться споживачем щомісяця. Енергопостачальник має право контролювати правильність знімання показань приладів обліку та оформлення платіжних документів споживачем.
Відповідно до п. 27 Правил у разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату на 20 день споживачу надсилається попередження про відключення електричної енергії. У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі.
Вартість електроенергії визначається як добуток обсягу споживання електроенергії на тариф, що діяв у періоді, за який здійснюється оплата.
Відповідно до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України № 926 від 20.07.2006 року «Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам» тариф на електроенергію, що відпускається населенню, складає 0,2436 грн. (з ПДВ).
За результатами аналізу оплат, здійснених відповідачем за надані послуги, з’ясовано, що він сплачує фактичне щомісячне споживання електроенергії нерегулярно та не в повному обсязі, внаслідок чого станом на жовтень 2009 року заборгованість за спожиту електроенергію становить 438гр.97 коп.
Крім того, 19.09.2007 року за місцем проживання відповідача представниками СВП» Енергозбут Київенерго» було виявлено самовільну заміну приладу обліку електроенергії, в зв’язку з чим був складений акт порушень №080433 та відповідно до п.3.3 Методики проведено розрахунок вартості електроенергії, спожитої з порушенням ПКЕЕН, на суму 759гр.54 коп.
Таким чином, загальна сума заборгованості становить 1198гр.51 коп.
Оскільки, незважаючи на попередження, свої зобов'язання відповідач не виконує, просить задовольнити позов.
Відповідач в судовому засіданні проти позову заперечував. Посилається на те, що лічильник він замінив за згоди позивача, однак він не був опломбований, т.я. працівники «Київенерго» не з’являлися за його викликами. Про це відомо позивачу, т.я. ще в 2003 році в зв’язку з цими обставинами йому нарахували суму до сплати 533гр.35 коп., дали дозвіл на оплату спожитої електроенергії за лічильником, однак його так і не опломбували.
Виходячи з цього, нараховані йому збитки за актом порушень вважає неправомірними.
Крім того, він не має заборгованості перед позивачем за спожиту електроенергію, а тому і в цих вимогах позивача просить відмовити.
Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд не знаходить підстав для задоволення вимог позивача, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.3 Закону України « Про електроенергетику» відносини, що пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, регулюються цим законом та іншими нормативно-правовим актами.
Взаємовідносини між громадянами/фізичними особами-споживачами електричної енергії/ з енергопостачальниками регулюються відповідно до Правил користування електричною енергією для населення.
Згідно з п.п.19,21 Правил розрахунки населення за спожиту електроенергію здійснюється за діючими тарифами/цінами/ для населення на підставі показань приладів обліку. Знімання показань приладів обліку проводиться споживачем щомісяця.
Відповідно до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України №926 від 20.07.2006 року «Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам» тариф на електроенергію, що відпускається населенню, складає 0,2436 гр./з ПДВ/.
Відповідно до п.20 Правил розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати є календарний місяць і плата має вноситися не пізніше 10 числа наступного місяця.
Встановлено, що відповідач проживає в квартирі АДРЕСА_1 в м. Києві і є споживачем електричної енергії, яку постачає АК «Київенерго» в особі структурного відокремленого підрозділу «Енергозбут Київенерго».
19.09.2007 року за місцем проживання відповідача представниками СВП «Енергозбут Київенерго» проводилася перевірка правильності знімання показників електролічильника.
За результатами перевірки був складений акт № 080433 про самовільну заміну приладу обліку електроенергії.
На підставі виявленого порушення та відповідно до п.3.3 Методики проведено розрахунок вартості електроенергії, спожитої з порушенням ПКЕЕН, на суму 759гр.54 коп. 24.02.2010 року комісією з розгляду актів порушень Правил користування енергією для населення та умов договорів про користування електричною енергією і нарахувань за ними АЕК «Київенерго» складений відносно відповідача акт порушень №080433 від 19.09.2007 року на нараховану суму до сплати за даним актом було скасовано.
Виходячи з цього, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення вимог позивача в частині стягнення з відповідача 759гр.54 коп. вартості електроенергії, спожитої з порушенням ПКЕЕН за даним актом.
Суд також не знаходить підстав для стягнення з відповідача суми заборгованості за спожиту електроенергію в сумі 438гр.97 коп., виходячи з наступного.
З наданих відповідачем до суду квитанцій за період часу з березня 2008 по грудень 2009 року вбачається, що показники лічильника щодо розміру спожитої електроенергії в квитанціях відповідає розмірам, вказаним в розрахунку позивача.
Перевіркою відповідності належних до сплати сум за даними квитанціями вбачається, що сплачені відповідачем суми відповідають кількості спожитої ним електроенергії і заборгованості відповідач перед позивачем за надані послуги не має.
Представник позивача в судовому засіданні не заперечувала правильності сплачених відповідачем платежів та відсутність заборгованості за даний період часу.
Пояснила, що заборгованість виникла станом на 01.12.2003 року, в зв’язку з чим відповідачу вручалося попередження про необхідність оплати заборгованої суми в розмірі 533гр.35 коп. В подальшому сума боргу зменшилась за рахунок переплат відповідачем поточних платежів, однак коли та в якому розмірі пояснити не змогла.
З приводу виникнення даної заборгованості відповідач суду пояснив, що після заміни лічильника в його квартирі, він не був опломбований представниками АЕК «Київенерго», не дивлячись на його неодноразові звернення.

В зв’язку з тим, що електролічильник не був опломбований, він не знав, як йому оплачувати спожиту електроенергію і коли йому 01.12.2003 року було вручено попередження, він пояснив ситуацію, йому дозволили платити за цим неопломбованим лічильником.
Т.я. він в квартирі не проживав, за електроенергію не сплачував, т.я. не користувався нею.
Після перевірки працівниками позивача правильності знімання ним показань приладів обліку та оформлення платіжних документів в вересні 2007 року, він з березня 2008 року став оплачувати спожиту електроенергію. Станом на березень відповідно до лічильника він спожив 1228 кВт., за них же і сплатив.
До цього часу, не дивлячись на його звернення і навіть при наявності спору в суді, йому електролічильник не опломбували, пояснивши, що лише після розгляду справи це буде ними зроблено.
Представник позивача даних обставин не заперечував.
Відповідно до ст.60 ЦПК України кожна сторона зобов”язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Ч.4 ст.59 ЦПК України передбачено, що доказування не може грунтуватися на припущеннях.
Будь-яких даних про заборгованість після грудня 2003 року представник позивача суду не надав.
З наданих відповідачем квитанцій вбачається, що показники лічильника по спожитій електроенергії в наданих ним квитанціях та розрахунку позивача збігаються.
Шляхом перевірки кількості спожитої електроенергії та проведеної оплати вбачається, що заборгованості за надані йому послуги відповідач не має, тобто після 01.12.2003 року послуги за спожиту електроенергію ним сплачені в повному обсязі, починаючи з березня 2008 року, коли показники лічильника становили 1228 кВт.
Таким чином, у суду відсутні правові підстави для висновків про наявність у відповідача заборгованості перед позивачем за надані послуги.
Крім того, відповідно до ст.257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Позивач просить стягнути з відповідача заборгованість, яка виникла станом на 01.12.2003 року, звернувся до суду в листопаді 2009 року, тобто з пропуском встановленого законом строку.
Пояснила при цьому, що, з її точки зору, строк позовної давності перервався в квітні 2008 року сплатою відповідачем поточної суми платежу в більшому розмірі, ніж йому було нараховано, а саме: при нарахуванні йому до сплати 03гр.90 коп. за березень 2008 року, відповідачем було сплачено 234гр.36 коп.
Співставивши дані сторін, судом встановлено, що в березні 2008 року відповідачем було сплачено за 1226кВт. електроенергії 234гр.36 коп., тобто внесена ним сума відповідає розміру кВт. електроенергії, за яку ним вносилася плата.
Представник позивача суду пояснила, що відповідач в квартирі не проживав, електроенергію не споживав, а тому йому проводилося планове нарахування середнє арифметичне споживання за останній рік або між двома контрольними перевірками, але не менше як 6 міс.
В зв’язку з цим відповідачу в розрахунку було вказано до сплати 03гр.90 коп. за 16 кВт.
Суд не може погодитися з позицією представника позивача з цього приводу, т.я. винесені відповідачем платежі відповідають розміру спожитої електроенергії, з цими показниками погодився і сам позивач, яким в вересні 2007 року при плановій перевірці були вказані покази лічильника відповідача 1226 кВт., а тому позиція представника позивача з цього приводу не може свідчити про переривання строку позовної давності та вчиненням відповідачем дій по визнанню боргу.
Більше того, навіть з позиції точки зору представника позивача, станом на квітень 2008 року строк позовної давності з грудня 2003 року ним пропущений, для поновлення якого у суду нема підстав.
Відповідач просить застосувати строк позовної давності та відмовити позивачу в позові.
Виходячи з викладеного вище, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення вимог позивача.
Керуючись ст.ст.526,625,714 ЦК України, Законом України «Про електроенергетику», Правилами користування електричною енергією для населення, ст.ст.57-60, 212-214,224 ЦПК України, суд, вирішив
В позові Акціонерної енергопостачальної компанії »Київенерго» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості відмовити.
Заяву про апеляційне оскарження рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.
Заяву про апеляційне оскарження рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.


Наша оценка 5 на основе 2 отзывов Google