+380 67 430 78 80
+380 50 406 65 36

м. Київ, вул.Січових Стрільців
(Артема), 14, оф. 21а

Показати на мапі

пн - пт: 9.00-18.00
сб - нд: вихідний

Господарські товариства — універсальна і найбільш оптимальна в стабільному майновому обороті організаційно-правова форма суб’єктів господарювання. Необхідною умовою для їх діяльності є забезпечення ефективного та своєчасного захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників корпоративних відносин, які пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності господарських товариств.
Законом від 15 грудня 2006 р. № 483-V “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів” (далі — Закон № 483-V) розширено юрисдикцію господарських судів шляхом віднесення до їх підвідомчості (підсудності) справ, що виникають з корпоративних відносин, а це призвело до зростання кількості господарських спорів цієї категорії.
На сьогоднішній день питання, щодо корпоративного законодавства, корпоративного управління і корпоративного права в цілому, викликають все більший інтерес. Природно права і законні інтереси учасників корпоративного спору, які вони прагнуть захистити в суді, не існують самі по собі, а входять в зміст певних матеріальних правовідносин, які називаються корпоративними правовідносинами. Дані відносини можна визначити як суспільні відносини, що виникають на основі членства в організації, і існують як між учасниками організації один з одним, так і з самою організацією.

Виходячи з положень українського законодавства, учасники можуть реалізувати свої корпоративні права в такий спосіб:
- Брати участь в управлінні справами товариства;
- Брати участь у розподілі прибутку товариства і відповідно отримувати дивіденди;
- Мають можливість продати акції АТ, можливість вийти з товариства;
- Отримувати інформацію про діяльність товариства.
- Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі товариства, і т.д.

Корпоративні спори - внутрішні проблеми підприємства, що виникають із-за розбіжностей між учасниками ділових відносин: акціонерами, засновниками, керівництвом і т.п. з питань створення юр. особи, його управління і участі.

Виходячи практики, умовно, всі корпоративні спори можна поділити на кілька випадків:

Перший і найпоширеніший випадок - Це визнання рішень загальних зборів господарських товариств недійсними.
Також суди розглядають наступні корпоративні спори:
- Спори, пов'язані з реєстрацією, реорганізацією та ліквідацією фірм.
- Спори, пов'язані з оскарженням членами виконавчих органів товариства, а також членами наглядової ради товариства, які уклали з товариствами трудові договори, рішень відповідних органів товариства про звільнення (усунення, відсторонення, відкликання) їх з посад.
- Спори за позовами акціонерів щодо внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів.
- Спорів, пов'язаних з емісією цінних паперів, розміщенням акцій чи їх обігом, а також часток у статутному (складеному) капіталі товариства, що виникають між акціонерами (учасниками) господарського товариства та товариством (крім передбачених пунктом 4 частини першої статті 12 ГПК ( 1798- 12 )).
- Діяльність АТ, зареєстрованого в Україні як юридична особа, відносини між товариством та акціонерами, між акціонерами АТ щодо його діяльності, а також корпоративного управління.
- Спорів про визнання установчих документів господарського товариства недійсними.
- Визнання недійсними рішень загальних зборів товариства.
- Спори, пов'язані із виходом учасника з товариства.
- Спорів, пов'язаних з виключенням учасника з товариства.
- Продаж учасником частки (її частини) з порушенням переважного права купівлі інших учасників.
- Спорів, пов'язаних із формуванням та зміною розміру статутного капіталу господарського товариства.
- Спорів, пов'язаних з розмежуванням компетенції голови та членів колегіального виконавчого органу товариства.
- Спорів щодо визнання недійсними правочинів, укладених виконавчим органом господарського товариства, рішення загальних зборів про обрання якого на посаду визнано у судовому порядку недійсним.
- Будь-які інші суперечки, що виникають з корпоративних відносин.

Корпоративне право за своєю суттю є складною галуззю права, яке вимагає спеціальних знань і ці знання не повинні обмежуватися корпоративним законодавством, оскільки зачіпає і трудове, і громадянське, і господарське, а часом навіть кримінальне право, а також вимагає наявності певних знань в області банкрутства. Тому при виникненні спору всередині суспільства необхідно чітко розуміти маємо ми справу саме з корпоративним спором, або ж це, наприклад трудової або цивільний спір.

Дійсно, в ході діяльності суб'єкта господарювання може виникнути цілий ряд питань і суперечок. Сьогодні корпоративні спори зазвичай прийнято вирішувати в суді, хоча досягнення угоди в досудовому порядку так само можливо і цілком реально.
Якщо у Вас, як у учасника ТОВ або акціонера виник будь-яке питання, на яке Ви не знаходите рішення або зайшли в глухий кут, дійсно варто звернутися до професіоналів, який допоможе відшукати істинно вірний шлях у вирішенні вашого питання або спору.

закрити