+380 67 430 78 80
+380 50 406 65 36

м. Київ, вул.Січових Стрільців
(Артема), 14, оф. 21а

Показати на мапі

пн - пт: 9.00-18.00
сб - нд: вихідний

Житлове право України — сукупність правових норм в Україні, що регулюють житлові правовідносини між громадянами, та громадян із державними та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло.

Предметом правового регулюванняжитлового права України є правовідносини, щовиникають у процесі:

реалізації права на житло;

наданнялюдині і громадянинужилихприміщень у користування;

користуваннялюдиною жилим приміщенням;

управлінняжитловим фондом; експлуатації та охоронижитлового фонду;

капітального і поточногобудівництважитла;

виключення з житлового фонду жилихбудинків і приміщень, що не придатні для проживання;

розглядужитловихспорів та інше.

Житловіправовідносинивиникають, змінюються і припиняютьсявідносновжеготового жилого будинкучиіншогоприміщення, придатного для проживаннялюдини. Вонинеоднорідні; більшістьіз них маютьмайновий характер, складаються у сферірозподілу й користуванняжитлом.

Усівищеназваніжитловіправовідносинирегулюються системою норм житлових нормативно-правовихактів, щоскладаютьжитловезаконодавствоУкраїни.

Систему нормативно — правовихактів, щорегулюютьжитловівідносини в Україні, складають:

КонституціяУкраїни;

Житловий кодекс Української РСР;

Закон України «Про приватизаціюдержавногожитлового фонду» та іншізакони;

Укази Президента України;

Постанови КабінетуМіністрівУкраїни та інші нормативно-правовіакти.

Основнимизаконодавчими актами, щорегулюютьжитловівідносини в Україні, є Цивільний кодекс та Житловий кодекс Української РСР.

Дана категорія справ відрізняєтьсявідвсіхінших не тількиактуальністю, а й своїмирізновидами. Наприклад, Ви маєбажання перевести приміщення з житлового фонду в нежитловийабоузаконитиперепланування. Процедура досить складна, однак будь-яка ситуаціямаєсвоєрішення. Якщо Вам відмовили, Ви можете звернутися за захистомсвоїх прав у суд. І вцьому Вам обов'язковознадоблятьсязразки (приклади) позовнихзаявізжитловихспорів. Аджеборотися з бюрократичною системою сваволеючиновниківможнавинятково в судовому порядку.

Дуже часто, особливо останнім часом, виникаютьконфлікти, щовипливаютьіздоговорівдольовоїучасті у будівництві. Данісуперечки є дужеспецифічними, тому що сама будівельнаорганізаціявстановлює в договорі порядок рішенняспорів і потрібноматидостатнюкваліфікацію, щобзумітиобійтивсі "каменіспотикання" забудовника й повністюзахиститиінтересиклієнта.

Розповсюдженимисуперечкамитакожзалишаються спори про виселення, вселення, визнанняосібтакими, щовтратили право користуванняжитловимприміщенням і т.п. Не меншактуальними є спори, щодовідмови в реєстрації по місцюпроживання, укладанню договору найму житла та інше.

І це невелика частинавсілякихжитлових справ.Їхпоєднуєтільки те, щовсі вони стосуються самого головного - житла.

Визнання права користуванняжитловимприміщенням

Встановлення порядку користування

Усуненняперешкод у користуванні

Визнанняосібтакимищовтратили право користуваня

Зміна договору найму

Наданняжитла, звільненоїкімнати

Примусовийобмінжитла

Визнання ордера недійсним

Розірвання договору піднайму

Визнаннясвідоцтва про право власностінедійсним

Приватизація

закрити