+380 67 430 78 80
+380 50 406 65 36

м. Київ, вул.Січових Стрільців
(Артема), 14, оф. 21а

Показати на мапі

пн - пт: 9.00-18.00
сб - нд: вихідний

Сімейний кодекс України детально визначає всі питання майнових відносин подружжя і вказує, щj поділу підлягає спільне майно подружжя.

Згідно статті 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього госпoдарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Відповідно до ст. 61 Сімейного кодексу України є :

1. Об'єктом права спільноїсумісноївласностіподружжяможе бути будь-якемайно, за виняткомвиключеного з цивільного обороту.

2.Об'єктом права спільноїсумісноївласності єзаробітна плата,пенсія,стипендія, іншідоходи, одержані одним ізподружжя.

3. Якщо одним ізподружжяукладенодоговірв інтересахсім'ї, то гроші, іншемайно, в тому числі гонорар, виграш, якібулиодержані за цим договором, є об'єктом права спільноїсумісноївласностіподружжя.

4. Речі для професійних занять (музичніінструменти, оргтехніка, лікарськеобладнаннятощо), придбані за часшлюбудля одного з подружжя, є об'єктом права спільноїсумісноївласностіподружжя.

Поділ майна подружжя може біти здійснено у добровільному або судовому порядку. Добровільний порядок застосовується, коли чоловік і дружина домовилися щодо визначення частки кожного з них у праві на майно, а також дійшли згоди щодо конкретного поділу майна відповідно до цих часток. Якщо між подружжям досягнута згода з цих питань, поділ може бути оформлений нотаріально (слід мати на увазі, що договір про поділ нерухомого майна має бути засвідчений в обов’язковому порядку нотаріально, а також необхідно здійснити державну реєстрацію прав на нерухомість та правочину із нерухомістю). При відсутності такої згоди між подружжям, поділ майна можливий тільки в судовому порядку.

У разі поділу майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чолoвіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором (ст. 70 СК). При вирішенні спору про поділ майна, суд може відступити від засади рівності часток подружжя за oбставин, що мають істотне значення, зокрема, якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, приховував, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї. За рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею, з ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування. Слід мати на увазі, що Сімейний кодекс України правовий статус дитини надає особі, що не досягла повноліття.

Крім того, ст. 173 СК визначає презумпцію належності права власності на майно батькам, тобто майно вважається власністю батьків, доки не доведено протилежне. Знову наголошую, що мова іде про неповнолітніх осіб.

Також виділяється і майно яке не підлягає поділу, а саме неподільним є майно, яке належить одному з подружжя на праві приватної власності та придбане: до укладення шлюбу; під час шлюбу, але в порядку спадкування чи на підставі договору дарування; під час шлюбу, але за особисті кошти; під час шлюбу внаслідок приватизації житлової площі згідно з законодавством; під час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала в користуванні одного з подружжя, або отримане внаслідок приватизації з інших підстав.

На сьогоднішній день при пoділі майна актуально стоїть питання щодо взятих кредитів подружжям на сімейні потреби. З даного питання дається чітке роз’яснення Пленуму Верховного суду України в пп. 23, 24 постанови від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірванняшлюбу, визнанняйогонедійсним та поділспільного майна подружжя», вирішуючи спори міжподружжям про майно, необхідновстановлюватиобсягспільно нажитого майна, наявного на час припиненняспільноговеденнягосподарства, зясовуватиджерело і час йогопридбання. До складу майна, щопідлягаєподілу, включаєтьсязагальнемайноподружжя, наявне у нього на час розглядусправи, та те, щознаходиться у третіхосіб. При поділі майна враховуютьсятакож борги подружжя та правoвідносини за зобовязаннями, щовиникли в інтересахсімї (ч. 4 ст. 65 СК України).

Таким чином, у результатіпридбанняподружжямквартири (наприклад) в кредит борговізобовязання перед позикодавцемнесуть як чоловік, так і дружина, а не тільки той ізподружжя, хтопідписавкредитнийдоговір. При цьомуюридичноважливоюобставиною є те, що кредит, щонаданий державою на сімю, є кредитом саме для забезпеченнямолодихсімейжитлом і в даномувипадкузгода органу, якийвідіменідержавинадав кредит, на покладанняобовязкуйогосплачувати й на іншого з подружжянемаєзначення.

закрити