Житлове право

Житлове право України — сукупність правових норм в Україні, що регулюють житлові правовідносини між громадянами, та громадян із державними та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло.

Предметом правового регулювання житлового права України є правовідносини, що виникають у процесі:

 • реалізації права на житло;
 • надання людині і громадянину жилих приміщень у користування;
 • користування людиною жилим приміщенням;
 • управління житловим фондом; експлуатації та охорони житлового фонду;
 • капітального і поточного будівництва житла;
 • виключення з житлового фонду жилих будинків і приміщень, що не придатні для проживання;
 • розгляду житлових спорів та інше.

Житлові правовідносини виникають, змінюються і припиняються відносно вже готового жилого будинку чи іншого приміщення, придатного для проживання людини. Вони неоднорідні; більшість із них мають майновий характер, складаються у сфері розподілу й користування житлом.

Усі вищеназвані житлові правовідносини регулюються системою норм житлових нормативно-правових актів, що складають житлове законодавство України.

Систему нормативно — правових актів, що регулюють житлові відносини в Україні, складають:

 • Конституція України;
 • Житловий кодекс Української РСР;
 • Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» та інші закони;
 • Укази Президента України;
 • Постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти.

Основними законодавчими актами, що регулюють житлові відносини в Україні, є Цивільний кодекс та Житловий кодекс Української РСР.

Дана категорія справ відрізняється від всіх інших не тільки актуальністю, а й своїми різновидами. Наприклад, Ви має бажання перевести приміщення з житлового фонду в нежитловий або узаконити перепланування. Процедура досить складна, однак будь-яка ситуація має своє рішення. Якщо Вам відмовили, Ви можете звернутися за захистом своїх прав у суд. І в цьому Вам обов’язково знадобляться зразки (приклади) позовних заяв із житлових спорів. Адже боротися з бюрократичною системою сваволею чиновників можна винятково в судовому порядку.

Дуже часто, особливо останнім часом, виникають конфлікти, що випливають із договорів дольової участі у будівництві. Дані суперечки є дуже специфічними, тому що сама будівельна організація встановлює в договорі порядок рішення спорів і потрібно мати достатню кваліфікацію, щоб зуміти обійти всі «камені спотикання» забудовника й повністю захистити інтереси клієнта.

Розповсюдженими суперечками також залишаються спори про виселення, вселення, визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням і т.п. Не менш актуальними є спори, щодо відмови в реєстрації по місцю проживання, укладанню договору найму житла та інше.

І це невелика частина всіляких житлових справ. Їх поєднує тільки те, що всі вони стосуються самого головного — житла.

 • Визнання права користування житловим приміщенням
 • Встановлення порядку користування
 • Усунення перешкод у користуванні
 • Визнання осіб такими що втратили право користуваня
 • Зміна договору найму
 • Надання житла, звільненої кімнати
 • Примусовий обмін житла
 • Визнання ордера недійсним
 • Розірвання договору піднайму
 • Визнання свідоцтва про право власності недійсним
 • Приватизація