Ткачук и партнеры

Юрист по претензійно-позовній роботі

У конкурентній боротьбі за ведення бізнесу або просто позичаючи гроші можливі різні вчинки, у тому числі неповернення грошових коштів. Для врегулювання конфлікту між контрагентами, а також повернення грошових коштів виникає необхідність у проведенні претензійно — позовній роботі.

Претензійна — позовна робота — це один з напрямків юридичних послуг, які надає компанія «Юридичні партнери».

Претензионно — исковая работа — это одно из направлений юридических услуг, которые предоставляет компания «Юридические партнеры».

Претензійна — позовна робота складається з двох етапів:

 • Досудове врегулювання суперечок.
 • Судове врегулювання суперечок.

Досудове врегулювання суперечок.

На цьому первинному етапі розробляється стратегія та план для захисту інтересів клієнта, з урахуванням усіх можливих варіантів розвитку подій. Юрист проводить законним методом збір даних, які можливо пред’явити боржнику для врегулювання рішення. Необхідно провести роботу з встановлення терміну позовної давності заборгованості та заходи, які були зроблені для її погашення. На цієї стадії складається претензія, та від того, як грамотно складений цей документ, багато в чому залежить результат справи. Дуже часто, на досудовому етапі вдається знайти компроміс та оптимальний варіант вирішення проблеми.

Судове врегулювання суперечок.

Але якщо повернути заборгованість мирним шляхом не вдається незважаючи на усі засоби, то наступний етап претензійно — позовної роботи — це звернення до суду з позовною заявою. До початку судового процесу на підставі достовірної інформації необхідно добиватися арешту майна боржника, що дозволить стягнути заборгованість надалі. При розгляді справи у суді необхідно надати усі наявні документи про заборгованість (договори, розписки, акти) та заходи, які були зроблені для її погашення (листи, претензії).

Судовий процес складається з чотирьох етапів:

 • подання позовної заяви,
 • розгляд справи в суді,
 • рішення суду,
 • рішення суду,

У разі позитивного вирішення питання судом, з боржника може бути стягнуті відсотки за користування грошовими коштами, а також добиватися відшкодування морального збитку.

Грамотні фахівці компанії «Юридичні партнери» допоможуть провести на професійному рівні претензійно — позовну роботу з повернення заборгованості, а також наддадуть увесь спектр послуг, у тому числі:

 • підготовка претензії,
 • підготовка позовної заяви,
 • представництво інтересів у суді,
 • післясудове супроводження,
 • допомога у зборі документів.

Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє домагатися бажаного результату. Якість та конфіденційність наша компанія гарантує.