Корпоративні спори

Корпоративний спір – це спір, що виникає з приводу матеріальних правовідносин між учасниками корпоративних відносин щодо набуття, здійснення та припинення їх корпоративних прав та інтересів.

В спрощеному вигляді корпоративні спори – це спори власників, учасників, акціонерів господарської організації з приводу управління господарською організації, отримання фінансових результатів від її діяльності, здійснення інших корпоративних прав.

В Україні корпоративні спори підвідомчі господарським судам, зокрема, справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

Найпоширенішими категоріями корпоративних спорів є спори:

 • про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) товариств;
 • щодо частки у статутному капіталі;
 • про визнання недійсним статуту;
 • щодо внесення змін в установчі документи;
 • про надання інформації щодо діяльності товариства;
 • щодо виплати дивідендів;
 • щодо стягнення вартості частини майна товариства, пропорційно частці учасника в статутному фонді товариства;
 • пов’язані з виходом, виключенням учасника з товариства, переходом частки учасника в статутному капіталі товариства.
 • представництво інтересів Клієнта під час переговорів між сторонами конфлікту;
 • представництво Клієнта у судах усіх інстанцій та інших державних органах та установах з метою кваліфікованого захисту прав та інтересів Клієнта під час корпоративного спору.

Наведем приклади з судової практики:

Справа № 19/316-08

Розглянувши матеріали справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок», смт Козин до Товариства з обмеженою відповідальністю «Комком», м. Київ Товариства з обмеженою відповідальністю «Австрія-Капітал», м. Київ про визнання недійсними загальних зборів учасників та про витребування майна за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Австрія-Капітал», м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок», смт Козин Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком». м. Київ про відшкодування 7501246,00 грн.

 • від позивача (за первісним позовом) – Камлик С. О. (дов. від 24.07.2008 року);
 • від відповідача 1 (за первісним позовом) –Макаренко А. О. (дов. від 15.05.2008 року);
 • від відповідача 2 (за первісним позовом) –Ревунов О. В. (директор –наказ № 1-ОС від 19.12.2005 року);
 • від позивача (за зустрічним позовом) – Ревунов О. В. (директор –наказ № 1-ОС від 19.12.2005 року);
 • від відповідача 1 (за зустрічним позовом) –Камлик С. О. (дов. від 24.07.2008 року);
 • від відповідача 2 (за зустрічним позовом) — Макаренко А. О. (дов. від 15.05.2008 року).

обставини справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»(далі — позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»(далі-відповідач 1), Товариства з обмеженою відповідальністю «Австрія-Капітал»про визнання недійсними загальних зборів учасників та про витребування майна.

Провадження у справі було порушене відповідно до ухвали господарського суду Київської області від 17 липня 2008 року та призначено справу до розгляду на 28 липня 2008 року.

Під час судового розгляду відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи неодноразово відкладався.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»та Товариство з обмеженою відповідальністю «Австрія-Капітал»є учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»з внесками до статутного фонду 7501246,00 грн., що становить 49% від статутного фонду товариства, внесок здійснюється шляхом внесення майна, а саме санаторія «Пролісок», що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, смт Козин, вул. Соловяненка (вул. Леніна), буд. 369 та відповідно останній –7807419,31 грн., що становить 51% від статутного фонду товариства. 21 листопада 2007 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»звернулось із заявою до директора Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»про вихід зі складу учасників товариства та повернення внеску з статутного фонду товариства, а саме повернення нерухомого майна — санаторія «Пролісок», що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, смт Козин, вул. Соловяненка (вул. Леніна), буд. 369. 27 грудня 2007 року відбулись загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»на яких прийнято рішення про задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»про вихід із складу учасників товариства та виплати внеску із статутного фонду у розмірі 7501246,00 грн. у грошовому вигляді з розрахунку від вартості внесеного майна. Позивач вважає рішення незаконним та загальні збори товариства не дійсними, оскільки на день проведення загальних зборів Товариство з обмеженою відповідальністю «Австрія-Капітал»не здійснювало фактично свого внеску до статутного фонду товариства, але володіло 51% у статутному капіталі, отже не мало права голосу. Позивач зазначає, що повернення частки із статутного фонду товариства у вигляді грошової суми є незаконною на підставі ст. 54 Закону України «Про господарські товариства». На підставі зазначеного позивач просить суд визнати неправомочними загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»від 27 грудня 2007 року та визнати недійсними всі рішення прийняті від 27 грудня 2007 року загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком».

Представники відповідачів в усних поясненнях проти позову заперечують та зазначають, що загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»від 27 грудня 2008 року були проведені у повній відповідності до чинного законодавства України, а питання щодо повернення майна чи його вартості в грошовому відшкодуванню учаснику товариства при його виході із товариства вирішується на загальних зборах учасників товариства, а чинне законодавство України не зобов’язує товариство у такому випадку повертати саме майно а не його вартість. Письмових заперечень на позов відповідачі до суду не надали.

25 липня 2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Австрія-Капітал»подано до Господарського суду Київської області через загальний відділ суду зустрічну позовну заяву № 24/07.01 від 24 липня 2008 року до Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок», Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»про відшкодування 7501246,00 грн.

Господарським судом Київської області на підставі ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, зустрічну позовну заяву № 24/07.01 від 24 липня 2008 року прийнято до сумісного розгляду з первісним позовом про, що винесено ухвалу від 28 липня 2008 року.

Позовні вимоги за зустрічним позовом мотивовані тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю „Комком»та Товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»не виконують рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком», що суперечить ст. 98, ст. 145 Цивільного кодексу України та ст. 7 Закону України «Про господарські товариства»та перешкоджає господарській діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю „Комком». Позивач за зустрічним позовом також зазначає, що загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»які відбулись 27 грудня 2007 року були правомочними, оскільки на них приймали участь всі учасники товариства. Оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю «Австрія-Капітал»станом на 27 грудня 2008 року не здійснило свого внеску до статутного капіталу Товариство з обмеженою відповідальністю „Комком», то під час визначення суми грошової компенсації, яка підлягає виплаті при виході Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок», учасники брали за основу показники рядка 300 пасиву балансу Товариство з обмеженою відповідальністю „Комком», а не показники рядка 380 пасиву балансу Товариство з обмеженою відповідальністю „Комком», що не суперечить чинному законодавству України. На підставі зазначеного позивач за зустрічним позовом просить суд зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю „Комком»повернути 7501246,00 грн. Товариству з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»в строк до дванадцяти місяців з дня виходу зі складу учасників Товариство з обмеженою відповідальністю «Комком»після затвердження звіту за 2007 рік.

Представник відповідача 1 за зустрічним позовом в усних поясненнях проти позову заперечує та зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Комком»повинно повернути частку із статутного фонду товариства у вигляді майна.

Представник відповідача 2 зустрічний позов визнає в повному обсязі.

Письмові відзиви відподачі за зустрічним позовом до суду не надали.

28 липня 2008 року відповідно до ч. 2 ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, судом встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»та Товариство з обмеженою відповідальністю «Австрія-Капітал»є учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком». У відповідності до протоколу № 2 загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»від 22 грудня 2005 року учасники товариства прийняли рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок грошових коштів або майна учасників, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Австрія-Капітал»здійснює внесок до статутного фонду товариства в грошових коштах у розмірі 7501246,00 грн., що становить 49% від статутного фонду товариства, Товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»здійснює внесок до статутного фонду товариства шляхом внесення майна, а саме санаторія «Пролісок», що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, смт Козин, вул. Солов’яненка (вул. Леніна), буд. 369 та відповідно останній –7807419,31 грн., що становить 51% від статутного фонду товариства (право власності підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно, видане Козинською селищною радою 25 лютого 2005 року).

В матеріалах справи наявна копія акту прийому-передачі будівель, споруд та іншого майна до Статутного капіталу (фонду) Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»від 26 грудня 2005 року згідно відомостей якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»передало до статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»майно, а саме санаторій «Пролісок», що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, смт Козин, вул. Соловяненка (вул. Леніна), буд. 369 (згідно з переліком об’єктів).

21 листопада 2007 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок» звернулось із заявою до директора Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком» про вихід зі складу учасників товариства та повернення внеску з статутного фонду товариства, а саме повернення нерухомого майна — санаторія «Пролісок», що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, смт Козин, вул. Солов’яненка (вул. Леніна), буд. 369 (копія заяви наявна в матеріалах справи).

27 грудня 2007 року відбулись загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»на яких приймали участь всі учасники товариства та на яких прийнято рішення про задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок» про вихід із складу учасників товариства також прийнято рішення про виплату Товариству з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»внеску із статутного фонду у розмірі 7501246,00 грн. у грошовому вигляді з розрахунку від вартості внесеного майна та статутного капіталу товариства.

Позивач за первісним позовом просить суд визнати неправомочними загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»від 27 грудня 2007 року та визнати недійсними всі рішення прийняті від 27 грудня 2007 року загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком».

З врахуванням викладеного суд зазначає наступне.

Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками товариства. Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.
Будь-хто з учасників товариства з обмеженою відповідальністю вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

У випадках, передбачених установчими документами або затвердженими товариством правилами процедури, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення.

Голова зборів товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів (ст. 60 Закону України «Про господарські товариства).

На загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Комком» від 27 грудня 2007 року були присутні всі учасники товариства тому Загальні збори учасників вважаються повноважними.

Вимоги ст. 60 Закону України «Про господарські товариства»не містять підстав для визнання загальних зборів товариства з обмеженою відповідальність не повноважними з підстав того, що одним із учасників товариства не сплатив в повному обсязі частку до статутного капіталу товариства.
Крім того кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками процесу (ст. 33 Господарського процесуального кодексу України).

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).
Позивачем за первісним позовом не доведено того, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Австрія-Капітал»не сплатило в повному обсязі частку до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Комком».

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю. До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов’язаний внести до статутного (складеного) капіталу не менше 50 відсотків вказаного в установчих документах вкладу. Внесення до статутного (складеного) капіталу грошей підтверджується документами, виданими банківською установою. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності товариства. Якщо учасники протягом першого року діяльності товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, товариство повинне оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію товариства. Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства. Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань товариства та відшкодування їм збитків. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі (ст. 52 Закону України «Про господарські товариства»).

В матеріалах справи наявна копія Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Комком»затвердженого загальними зборами учасників товариства (протокол № 6 від 7 грудня 2007 року) та зареєстрованого Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією зі змінами від 15 травня 2008 року згідно п. 4.3 якого статутний (складений) капітал товариства становить 15308665,31 грн. і формується із внесків учасників, Товариство з обмеженою відповідальністю «Австрія-Капітал»здійснює внесок до Статутного капіталу товариства на загальну суму 7807419,31 грн.

Таким чином суд не вбачає законних підстав для задоволення позовних вимог за первісним позовом в частині визнання неправомочними загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»від 27 грудня 2007 року.

При виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному (складеному) капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди (ст. 54 Закону України «Про господарські товариства).

Норми зазначеної статті не містять обов’язку товариства повернуто повністю або частково в натуральній формі його частку у статутному (складеному) капіталі при виході учасника із товариства.

Таким чином суд вважає правомірним та обґрунтованим в первісному позові відмовити повністю.

Зустрічний позов підлягає задоволенню повністю з наступних підстав.

27 грудня 2007 року відбулись загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Комком»на яких приймали участь всі учасники товариства та на яких прийнято рішення про задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок» про вихід із складу учасників товариства також прийнято рішення про виплату Товариству з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»внеску із статутного фонду у розмірі 7501246,00 грн. у грошовому вигляді з розрахунку від вартості внесеного майна та статутного капіталу товариства.

Загальні збори товариства є повноважними та рішення загальних зборів є дійсними у відповідності до ст. 59 та ст. 60 закону України «Про господарські товариства»).

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників (ч. 1 ст. 145 Цивільного кодексу України).
Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу (ч. 1 ст. 98 Цивільного кодексу України).

Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства. Товариство зобов’язане у п’ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру (ст. 7 Закону Укаїни «Про господарські товариства»).

Судові витрати відповідно до ст. 44, 49 ГПК України покладаються солідарно на відповідачів за зустрічним позовом.

Керуючись ст. ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, — вирішив:

 1. В первісному позові Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»відмовити повністю.
 2. Зустрічний позов задовольнити повністю.
 3. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю „Комком»(03680, м. Київ, вул. Козацька, 122, код 33594241) відшкодувати Товариству з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок»(08711, Київська область, Обухівський район, смт Козин, вул. Солов’яненка, буд. 369, код 05503496) –7501246 (сім мільйонів п’ятсот одна тисяча двісті сорок шість) грн. 00 грн. часку із статутного фонду в строк до дванадцяти місяців з дня виходу зі складу учасників Товариство з обмеженою відповідальністю «Комком»після затвердження звіту за 2007 рік.
 4. Стягнути солідарно з Товариство з обмеженою відповідальністю „Комком»(03680, м. Київ, вул. Козацька, 122, код 33594241) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс-«Пролісок» (08711, Київська область, Обухівський район, смт Козин, вул. Солов’яненка, буд. 369, код 05503496) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Австрія-Капітал» (03680, м. Київ, вул. Козацька, 122, код 33052511) судові витрати: 85 (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
 5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду Київської області набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення і підписання та може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку.

П О С Т А Н О В А

18.11.-02.12.09 р.№ 13/4418 Київський міжобласний апеляційний господарський суд розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохімтех»на рішення господарського суду Черкаської області від 18.09.2009 р. (підписане 21.09.2009 р.) у справі № 13/4418 (суддя Скиба Г.М.) за позовом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохімтех» третя особа Катеринопільська районна державна адміністрація в особі державного реєстратора ОСОБА_7 про поновлення учасниками товариства, скасування рішення зборів, скасування змін до статуту, ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернулися до господарського суду Черкаської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохімтех», третя особа — Катеринопільська районна державна адміністрація в особі державного реєстратора ОСОБА_7, в якій просили:

 • скасувати рішення позачергових загальних зборів засновників ТОВ «Агрохімтех»від 13.06.2008 р. про виключення із складу учасників ТОВ «Агрохімтех»ОСОБА_6 та ОСОБА_5;
 • скасувати зміни в Статуті ТОВ «Агрохімтех», які зареєстровані 18.06.2008 р.;
 • поновити в складі учасників ТОВ «Агрохімтех»ОСОБА_6 та ОСОБА_5
 • Заявою від 14.09.2009 р. позивачі уточнили позовні вимоги та просили суд:
 • визнати незаконним і скасувати рішення позачергових загальних зборів засновників ТОВ «Агрохімтех»від 13.06.2008 р. про виключення із складу учасників ТОВ «Агрохімтех»ОСОБА_6 та ОСОБА_5;
 • визнати незаконними і скасувати зміни в Статуті ТОВ «Агрохімтех», які зареєстровані 18.06.2008 р.;
 • поновити в складі учасників ТОВ «Агрохімтех»ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Рішенням господарського суду Черкаської області від 18.09.2009 р. (підписане 21.09.2009 р.) позов задоволено частково, визнано нечинним та скасовано рішення позачергових зборів ТОВ Агрохімтех»від 13.06.2008 р., викладене в формі протоколу зборів, зобовязано державного реєстратора скасувати проведені після 13.06.2008 р. зміни до установчих документів ТОВ «Агрохімтех»шляхом внесення відповідних записів до обліково-реєстраційних документів ТОВ «Агрохімтех».
Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідач звернувся з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати рішення місцевого господарського суду і прийняти нове рішення, яким в задоволенні позову відмовити.

Представники відповідача в судовому засіданні підтримали вимоги, які містяться в апеляційній скарзі.

Представник позивачів у судовому засіданні заперечив проти доводів та вимог апеляційної скарги.

Від третьої особи надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якій третя особа просила задовольнити апеляційну скаргу, та розгляд справи проводити без її участі.

18.11.2009 р. в судовому засіданні судом було оголошено перерву до 02.12.2009 р. на 14-00 год. для підготовки повного тексту постанови.

Колегія суддів вважає за можливе розгляд справи за наявними в ній матеріалами у відповідності до ст. 75 ГПК України.

Відповідно до ст. 99 ГПК України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

У відповідності до ст. 101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Апеляційний господарський суд не звязаний доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Дослідивши наявні в справі матеріали, розглянувши апеляційну скаргу, заслухавши пояснення присутніх представників учасників апеляційного провадження, колегія суддів Київського міжобласного апеляційного господарського суду вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення місцевого господарського суду підлягає скасуванню з підстав передбачених п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 104 ГПК України, а саме: неповне зясування обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи, порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Згідно ст. 167 Господарського кодексу України, корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Пунктом 2.2. Статуту ТОВ «Агрохімтех»передбачено, що статутний фонд товариства становить 12000 грн. і утворюється учасниками за рахунок їх майнових внесків, конкретний перелік майна, яке вноситься учасниками до статутного фонду товариства на момент його державної реєстрації, його вартість, розмір часток учасників у статутному фонді та порядок його розподілу між учасниками визначається установчим договором про створення та діяльність товариства.
У відповідності до Установчого договору про створення та діяльність ТОВ «Агрохімтех» від 11.12.2001 р., засновниками товариства є фізичні особи громадяни України ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5

Згідно п. 9. установчого договору, для здійснення своєї діяльності у товариства шляхом внесення учасниками грошових та майнових внесків створюється статутний фонд розміром 12000 грн.

Пунктом 13 установчого договору передбачено, що внески та частки учасників у статутному фонді товариства становлять:

 •  ОСОБА_6 3000 грн., що відповідає 25,0 % статутного фонду;
 •  ОСОБА_8 3000 грн., що відповідає 25,0 % статутного фонду;
 •  ОСОБА_9 3000 грн., що відповідає 25,0 % статутного фонду;
 •  ОСОБА_5 3000 грн., що відповідає 25,0 % статутного фонду.

Заявою від 27.01.2008 р. ОСОБА_5 звернулась до зборів засновників ТОВ Агрохімтех», в якій просила вивести її зі складу засновників ТОВ «Агрохімтех»з видачею їй належної частки майна чи коштів товариства за результатами роботи включно до 2008 року (а.с. 40).

23.04.2008 р. ОСОБА_6 звернулась до загальних зборів ТОВ «Агрохімтех», в якій просила за власним бажанням вивести її зі складу засновників ТОВ «Агрохімтех»та здійснити з нею остаточні розрахунки щодо її участі в товаристві в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством та статутом товариства, за результатами роботи ТОВ «Агрохімтех»у 2007 році (а.с. 44).

08.05.2008 р. були проведені загальні збори учасників ТОВ «Агрохімтех»з наступним порядком денним:

 1. Про розгляд заяв на вихід учасників товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 із учасників ТОВ «Агрохімтех».
 2. Про встановлення порядку та механізму розрахунку із учасниками товариства, які виходять із його складу, а саме, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, та визначення майна та коштів, які належить передати та виплатити даним учасниками в рахунок їхньої частки в ТОВ «Агрохімтех».
 3. Про визначення особи, якій буде доручено провести внесення змін до статуту товариства та виготовлення статуту ТОВ «Агрохімтех»в новій редакції та здійснення державної реєстрації зміненого статуту у відповідних державних органах.

На вказаних зборах були прийняти наступні рішення, оформлені протоколом від 08.05.2008 р. (а.с. 51-54):

 1. прийняти заяви ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та встановити перелік майна та суми грошових коштів (з механізмом передачі), які необхідно буде передати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в рахунок їхньої частки в даному товаристві.
 2. виділити учасникам товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в рахунок їхньої частки в товаристві та по результатах роботи підприємства в 2007 році наступне майно, а саме комбайни «Джон-Дір».
 3. відмінити установчий договір від 11.12.2001 р. ТОВ «Агрохімтех»та визначити відповідальною особою ОСОБА_9, якому доручити після проведення повного розрахунку із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснити дії на внесення змін до статуту товариства та провести державну реєстрацію статуту товариства в новій редакції у відповідних держаних органах.

Протокол зборів було підписано головою зборів ОСОБА_8, представником ОСОБА_6 ОСОБА_10, представником ОСОБА_5 ОСОБА_11, не підписано з боку секретаря зборів ОСОБА_9

Повідомленням голови ТОВ «Агрохімтех»від 04.06.2008 р. (а.с. 87-89) учасники товариства були повідомленні про скликання позачергових загальних зборів учасників товариства, що відбудуться 07.07.2008 р. об 11 год. за адресою: м. Черкаси, вул. Онопенка, 10, та про наступний порядок денний: 1. Розгляд заяв ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про їх вихід із складу учасників ТОВ «Агрохімтех»; 2. Визначення порядку та механізму розрахунків з учасниками товариства, які виходять із складу засновників, а саме визначення майна та коштів, які належить передати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в рахунок виплат їхньої частки в ТОВ «Агрохімтех»; 3. Перерозподіл статутного капіталу товариства; 4. Затвердження змін до статуту ТОВ «Агрохімтех».

ОСОБА_9, представник ОСОБА_6 ОСОБА_10 та представник ОСОБА_5 ОСОБА_11 подали заяви про перенесення проведення зборів ТОВ «Агрохімтех»на 13.06.2008 р. о 14-00, у звязку з неможливістю прибути на позачергові збори через сімейні обставини (а.с. 90-92).

Після чого учасники отримали повідомлення голови ТОВ «Агрохімтех»про скликання позачергових загальних зборів, з якого вбачається, що в звязку з проханням деяких учасників про перенесення дати проведення загальних зборів ТОВ «Агрохімтех»і враховуючи погодження інших засновників товариства, загальні збори товариства, раніше призначені на 07.07.2008 р., відбудуться 13.06.2008 р. о 14-00 за адресою: Черкаська обл., смт. Катеринопіль, вул. Каневського, 12 (а.с. 93-95).

Згідно протоколу реєстрації присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Агрохімтех»від 13.06.2008 р., на зборах були присутні ОСОБА_8, ОСОБА_9, представник ОСОБА_6 ОСОБА_10, представник ОСОБА_5 ОСОБА_11 (а.с. 97).

Згідно протоколу № 4 позачергових загальних зборів засновників ТОВ «Агрохімтех»від 13.06.2008 р. (а.с. 98-100) на зборах були присутні ОСОБА_8 (25 % голосів) голова зборів, ОСОБА_9 (25 % голосів) секретар, ОСОБА_11 (25 % голосів) представник ОСОБА_5 за дорученням від 23.04.2008 р., ОСОБА_10 (25 % голосів) представник ОСОБА_6 за дорученням від 24.04.2008 р.

До порядку денного були включені наступні питання:

 

 1. Розгляд заяв ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про їх вихід із складу учасників ТОВ «Агрохімтех»;
 2. Визначення порядку та механізму розрахунків з учасниками товариства, які виходять із складу засновників, а саме визначення майна та коштів, які належить передати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в рахунок виплат їхньої частки в ТОВ «Агрохімтех»;
 3. Перерозподіл статутного капіталу товариства;
 4. Затвердження змін до статуту ТОВ «Агрохімтех».

З питання першого порядку денного зборів було прийнято рішення про виведення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зі складу засновників ТОВ «Агрохімтех»(«за»- 4, «проти»- 0);

З питання другого порядку денного, а саме по пропозиції ОСОБА_10, який запропонував в рахунок повернення вартості статутного капіталу товариства та виплати вартості частки майна товариства передати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 три одиниці зернозбиральної техніки товариства з відповідною комплектацією, а саме по одному комбайну «Джон-Дір»для ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та один комбайн у спільну власність, залишкову вартість частки майна товариства виплатити грошима до 10.10.2008р., рішення не прийнято («за»-2, «проти»-2, «утрималось»-0).

З питання третього порядку денного було прийнято рішення («за»- 2, «проти»- 0, «утрималось»- 0):

 • повернути ОСОБА_5 частку внеску до статутного капіталу товариства у розмірі 3000 грн.;
 • повернути ОСОБА_6 частку внеску до статутного капіталу товариства у розмір 3000 грн.;
 • перерозподілити статутний капітал ТОВ «Агрохімтех»та визначити частки у статутному капіталі товариства у наступному порядку: ОСОБА_8 50 % статутного капіталу, ОСОБА_9 50 % статутного капіталу;
 • ОСОБА_8 довнести до статутного капіталу ТОВ «Агрохімтех»частку в розмірі 3000 грн.;
 • ОСОБА_9 довнести до статутного капіталу ТОВ «Агрохімтех»частку в розмірі 3000 грн.

З питання четвертого порядку денного було прийнято рішення про затвердження змін до статуту ТОВ «Агрохімтех», повязані з зміною складу учасників товариства, проведення заходів щодо державної реєстрації прийнятих змін покласти на директора товариства ОСОБА_12 («за»- 2, «проти»- 0, «утрималось»- 0).
Вказаний протокол № 4 від 13.06.2008 р. було підписано головою зборів ОСОБА_8 та секретарем зборів ОСОБА_9

Рішення загальних зборів учасників та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють певні правові наслідки, спрямовані на регулювання господарських відносин, і мають обовязковий характер для субєктів цих відносин.

Відповідними підставами для визнання недійсним рішень загальних зборів є:

 • порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства;
 • учасник товариства був позбавлений можливості взяти участь у загальних зборах;
 • рішення загальних зборів порушує права чи законні інтереси учасника товариства.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів в силу прямої вказівки закону є прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення.

Рішення загальних зборів господарського товариства можуть бути визнані недійсними в судовому порядку у випадку недотримання процедури їх скликання, встановленої ст. 61 Закону України «Про господарські товариства». Право учасника товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах, тощо.

Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом (ст. 140 ЦК). Статут товариства з обмеженою відповідальністю містить відомості про розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника, склад та компетенцію органів управління і порядок прийняття ними рішень ( ст. 143 ЦК).

У відповідності до ст. 88 Господарського кодексу України, ст. 116 Цивільного кодексу України, ст. 10 Закону України «Про господарські товариства»(далі Закон) учасник господарського товариства має право брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах.

Управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках — учасники товариства (ст. 89 ГК). Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом (ст. 97 ЦК)

Відповідно до ст. 98 ЦК загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом. Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах товариства. Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду.

Згідно ст. 145 ЦК вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить: визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання, внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу, створення та відкликання виконавчого органу товариства, визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів, затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства, вирішення питання про придбання товариством частки учасника, виключення учасника із товариства, прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. Черговість та порядок скликання загальних зборів встановлюються статутом товариства і законом.

У відповідності до п. 5.7. статуту, збори скликаються не менш ніж два рази на рік. Позачергові збори скликаються головою товариства, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, якщо цього вимагає група учасників товариства, які мають в сукупності більше 20 % голосів при голосуванні на зборах, на вимогу виконавчого директора, а також за вимогою ревізійної комісії товариства. Позачергові збори можуть бути скликані в будь-який час і з будь-яких питань, які мають відношення до діяльності товариства.

Відповідно до п. 5.8. статуту, про проведення зборів учасники сповіщаються письмово з зазначенням дати, часу, місця проведення зборів та їх порядку денного за 30 календарних днів до дня проведення зборів. За 7 календарних днів до дня проведення зборів учасникам товариства надається змога ознайомитись з документами, які повязані з порядком денного.

У відповідності до ч. 5 ст. 61 Закону, про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

З матеріалів справи вбачається, що всі учасники листом голови ТОВ «Агрохімтех»від 04.06.2008 р. були повідомлені про час і місце проведення та порядок денний загальних зборів від 07.07.2008 р., при цьому за згодою всіх учасників збори були перенесені з 07.07.2008 р. на 13.06.2008 р.

Ст. 58 Закону України «Про господарські товариства»передбачає, що загальні збори учасників складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному (складеному) капіталі.

Пунктом 5.6. статуту ТОВ «Агрохімтех»передбачено, що збори визначаються правомочними, якщо на них присутні учасники або їх представники, які мають в сукупності більше 60 % голосів при голосуванні на зборах, а для вирішення питань, що потребують одностайності усі учасники товариства. Присутні на зборах учасники або їх представники реєструються в книзі протоколів зборів з визначенням кількості належних їм голосів.

Статтею 60 Закону передбачено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів. Будь-хто з учасників товариства з обмеженою відповідальністю вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Голова зборів товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів

Згідно протоколу реєстрації присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Агрохімтех» від 13.06.2008 р. та протоколу № 4 позачергових загальних зборів засновників ТОВ «Агрохімтех»від 13.06.2008 р., на зборах були присутні учасники товариства ОСОБА_8, ОСОБА_9 та представники учасників ОСОБА_6 ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ОСОБА_11

Відповідно до довіреності від 23.04.2008 р. № 1073, ОСОБА_11 з метою виконання наданих цією довіреністю повноважень у межах, що допускаються чинним законодавством України, вправі від імені ОСОБА_5 проводити дії як учасника ТОВ «Агрохімтех», з правом підпису протоколів загальних зборів учасників, заяв, договорів, інших документів, що повязані з статусом учасника товариства, вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень (а.с. 43).

Згідно довіреності від 24.04.2008 р. № 6777, ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_10 бути її представником як засновника ТОВ «Агрохімтех»з усіма правами, наданими законом та статутом товариства засновнику, в тому числі з правом участі в загальних зборах засновників та голосування на них, брати участь в управлінні товариством, висувати кандидатів у виборні органи та бути обраними до них, вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів засновників, вимагати скликання загальних зборів засновників, відкликати подані заяви, подавати заяви, знайомитися з документами товариства, розписуватися за неї, в тому числі протоколів та виконувати всі дії, повязані з виконанням цієї довіреності (а.с. 164).

З викладеного вбачається, що на загальних зборах ТОВ «Агрохімтех»від 13.06.2008 р. були присутні учасники, які володіли на час їх проведення 100 % голосів з чого слідує, що спірні збори були повноважними в силу ч. 1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства».

Відповідно до ст. 100 ЦК, право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі, учасники товариства мають право вийти з товариства, якщо установчими документами не встановлений обовязок учасника письмово попередити про свій вихід з товариства у визначений строк, який не може перевищувати одного року.

Згідно п. 19 установчого договору, у разі виходу одного з учасників з товариства такому часнику сплачується в грошових одиницях, що законно обертаються на території України, вартість належної йому частки майна товариства. Якщо внесок такого учасника було зроблено у майновій формі (у формі майнових прав), то (якщо це можливо здійснити практично) цей внесок повертається учаснику в натуральній формі. За бажанням цього учасника йому може бути сплачена у грошовій формі вартість його майнового внеску до статутного фонду товариства, яка встановлюється угодою між цим учасником та вищим органом товариства, але не може бути меншою суми, що була зафіксована у свідоцтві товариства про внесення внеску до статутного фонду товариства.

У відповідності до ст. 148 ЦК, учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, повідомивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом. Учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства.

Подання заяви про вихід з товариства є дією, спрямованою на припинення корпоративних прав та обов’язків учасника товариства. Право учасника товариства на вихід з товариства не залежить від згоди товариства чи інших його учасників. Враховуючи викладене, учасник вважається таким, що вийшов з товариства з обмеженою відповідальністю з моменту прийняття загальними зборами рішення про виключення учасника з товариства на підставі його заяви про вихід, а у випадку відсутності такого рішення — з дати закінчення строку, встановленого законом або статутом товариства для повідомлення про вихід з товариства.

(Правова позиція з вказаних правовідносин викладена у Рекомендаціях Вищого господарського суду України від 28.12.2007 № 04-5/14 «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин».)

З наведеного вбачається, що загальними зборами від 13.06.2008 р. за результатами розгляду заяв позивачів про їх вихід із складу учасників ТОВ «Агрохімтех» правомірно та у відповідності до законодавства було прийнято рішення про виведення позивачів зі складу засновників ТОВ «Агрохімтех», при цьому вказане рішення було прийнято одностайно 100 % голосів.

Статтею 54 Закону України «Про господарські товариства» передбачено, що при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному (складеному) капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

З протоколу зборів від 13.06.2008 р. № 4 вбачається, що рішення по визначенню порядку та механізму розрахунків з учасниками товариства, які виходять із складу засновників, а саме визначення майна та коштів, які належить передати позивачам в рахунок виплати їхньої частки в ТОВ «Агрохімтех», не було прийнято за результатами голосування.

По питаннях порядку денного про перерозподіл статутного капіталу та затвердження змін до статуту ТОВ «Агрохімтехрішення приймалось тільки ОСОБА_8 та ОСОБА_9, оскільки позивачі втратили статус учасників товариства у звязку з прийняттям загальними зборами рішення про виключення учасників з товариства на підставі їх заяв про вихід, а подання заяви про вихід з товариства в свою чергу є дією, спрямованою на припинення корпоративних прав та обовязків учасника товариства.

Таким чином, загальні збори від 13.06.2008 р. були проведені з дотриманням вимог законодавства, а прийняті на них рішення, які оформлені у протоколі № 4, є правомірними, а тому відсутні підстави для визнання їх недійсними.

Не підписання протоколу зборів № 4 від 13.08.2008 р. всіма присутніми на них учасниками або їх представниками, як того вимагає п. 30 установчого договору ТОВ «Агрохімтех», не може бути підставою для визнання недійсними рішення, які у ньому оформлені, оскільки вказаний протокол підписаний головою та секретарем зборів, а чинним законодавством не передбачено такої підстави для визнання недійсним рішення загальних зборів як не підписання протоколу зборів всіма присутніми учасниками (представниками учасників) окрім голови та секретаря зборів.

Враховуючи вищевикладене, судова колегія вважає, що позовні вимоги про визнання незаконним і скасування рішення позачергових загальних зборів засновників ТОВ «Агрохімтех»від 13.06.2008 р. про виключення із складу учасників ТОВ «Агрохімтех»ОСОБА_6 та ОСОБА_5 задоволенню не підлягають.
Також, не підлягають задоволенню похідні від вищевказаних вимог позовні вимоги про визнання незаконними і скасування змін в Статуті ТОВ «Агрохімтех», які зареєстровані 18.06.2008 р., та про поновлення позивачів в складі учасників ТОВ «Агрохімтех».

Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

За таких обставин, судова колегія дійшла до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, рішення місцевого господарського суду, яке прийнято з порушенням чинного законодавства, підлягає скасуванню, по справі приймається нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Відповідно до статті 68 ГПК України питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі, у звязку з чим підлягає задоволенню клопотання відповідача, викладене у доповненні до апеляційної скарги, про скасування вжитих ухвалою господарського суду Черкаської області від 20.10.2008 р. заходів до забезпечення позову, а саме заборони ТОВ «Агрохімтех» вчиняти дії по відчуженню активів товариства в будь-якому вигляді.

Згідно ст. 49 ГПК України, стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує мито за рахунок другої сторони і в тому разі, коли друга сторона звільнена від сплати державного мита.

Керуючись ст.ст. 68, 92, 99, 101, 103, 104, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський міжобласний апеляційний господарський суд,ПОСТАНОВИВ:

 • 1.Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохімтех»на рішення господарського суду Черкаської області від 18.09.2009 р. у справі № 13/4418 задовольнити повністю.
 • 2.Рішення господарського суду Черкаської області від 18.09.2009 р. у справі № 13/4418 скасувати повністю.
 • 3.Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити повністю.
 • 4.Стягнути з ОСОБА_5 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохімтех»42,50 грн. суми державного мита, сплаченого за подання апеляційної скарги.
 • 5.Стягнути з ОСОБА_6 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохімтех» 42,50 грн. суми державного мита, сплаченого за подання апеляційної скарги.
 • 6.Видачу відповідних наказів доручити господарському суду Черкаської області.
 • 7.Ухвалу господарського суду Черкаської області про забезпечення позову від 20.10.2008 р. по справі № 13/4418 скасувати повністю.
 • 8. Матеріали справи № 13/4418 повернути до господарського суду Черкаської області.

Справа № 911/5064/14

Господарський суд Київської області у складі судді Зайця Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом

 • 1) Книша Анатолія Семеновича, Київська область, м. Біла Церква
 • 2) Книш Ніни Михайлівни, Київська область, м. Біла Церква
 • до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-Агро», Київська область, м. Сквира
 • 2) Реєстраційної служби Сквирського районного управління юстиції Київської області, Київська область, м. Сквира
 • про визнання недійсними рішень загальних зборів та скасування державної реєстрації

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Книш Анатолій Семенович та Книш Ніна Михайлівна (далі — позивачі) звернулись до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-Агро» (далі — відповідач 1) та Реєстраційної служби Сквирського районного управління юстиції Київської області (далі — відповідач 2) про визнання недійсними рішень загальних зборів та скасування державної реєстрації.

Позовні вимоги позивачі обґрунтовують тим, що при прийнятті оскаржуваних рішень загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-Агро» порушено права та охоронювані законом інтереси позивачів. Позивачі зазначають, що спірні рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-Агро», які зафіксовані в протоколі №3 від 12 липня 2006 року та в протоколі б/н від 29 вересня 2006 року, прийняті з порушенням вимог Закону України «Про господарські товариства», а тому є недійсними.

Провадження у справі порушено відповідно до ухвали господарського суду Київської області від 26 листопада 2014 року та призначено справу до розгляду на 10 грудня 2014 року.

10 грудня 2014 року відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Заслухавши пояснення представника позивачів, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -ВСТАНОВИВ:

 • Відповідно до протоколу №1 зборів учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю від 5 листопада 2003 року, на яких присутні: Борисенко Валентин Анатолійович, Книш Сергій Анатолійович, Книш Ніна Михайлівна та Книш Анатолій Семенович, загальними зборами прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-Агро».
 • Відповідно до протоколу №3 від 12 липня 2006 року на порядок денний загальних зборів було винесено наступне питання: 1) про вихід із співзасновників ТОВ «МТС-Агро» Книша А.С. та Книш Н.М.

Як вбачається з протоколу №3 від 12 липня 2006 року, по питанню порядку денного рішення «за» прийнято 100% голосів та вирішено виключити Книша А.С. та Книш Н.М. з числа співзасновників ТОВ «МТС-Агро».

Проте, як зазначають позивачі, на згаданих вище загальних зборах товариства Книш А.С. та Книш Н.М. присутні не були.

Відповідно до ст. 58 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, чинній на момент прийняття оскаржуваного рішення) вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.

Згідно ч. 5 ст. 61 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, чинній на момент прийняття оскаржуваного рішення) про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, чинній на момент прийняття оскаржуваного рішення) загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками товариства. Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

Частиною 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (у редакції, чинній на момент прийняття оскаржуваного рішення) встановлено, що у разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів: рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників); заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Так, в матеріалах справи наявні заяви Книша А.С. та Книш Н.М. про вихід зі складу учасників ТОВ «МТС-Агро».

Зазначені зави посвідчені приватним нотаріусом Сквирського районного нотаріального округу 17 серпня 2006 року, тобто, після проведення загальних зборів учасників ТОВ «МТС-Агро» від 12 липня 2006 року та після прийняття оскаржуваного рішення.

Отже, оскаржуване рішення від 12 липня 2006 року було прийняте за відсутності нотаріально посвідчених заяв учасників про вихід зі складу відповідача.

Судом також встановлено, що Книшем А.С. та Книш Н.М. було подано заяву про відкликання своїх заяв про вихід зі складу учасників ТОВ «МТС-Агро», копія якої наявна в матеріалах справи.

Судом встановлено, що Книш А.С. та Книш Н.М. у сукупності володіють 50% статутного капіталу ТОВ «МТС-Агро», отже, суд приходить до висновку, що загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-Агро» від 12 липня 2006 року були неправомочними, а рішення, які на них були прийняті, мають бути визнані судом недійсними.

Крім того, 29 березня 2007 року державним реєстратором проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи — ТОВ «МТС-Агро» (номер запису 13461110003000240).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено діяльність суб’єкта господарювання, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Отже, враховуючи, що ТОВ «МТС-Агро» ліквідовано в установленому законом порядку, суд припиняє провадження у справі в частині визнання недійсним рішення загальних зборів від 12 липня 2006 року, яке оформлено протоколом №3 від 12 липня 2006 року.

Крім того, судом встановлено, що 18 серпня 2006 року державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до установчих документів щодо зміни складу співзасновників ТОВ «МТС-Агро» (номер запису 13461050001000240).

Оскільки, рішення загальних зборів від 12 липня 2006 року про виключення Книша А.С. та Книш Н.М. із числа співзасновників ТОВ «МТС-Агро», яке оформлено протоколом №3 від 12 липня 2006 року, прийняте з порушенням норм чинного законодавства України, суд приходить до висновку, що проведена на підставі цього рішення державна реєстрація змін до установчих документів (номер запису 13461050001000240) від 18 серпня 2006 року підлягає відміні.
Також, як встановлено судом, 29 вересня 2006 року на загальних зборах засновників ТОВ «МТС-Агро» прийнято рішення про ліквідацію ТОВ «МТС-Агро» в установленому законодавством порядку.

Зазначене рішення оформлено протоколом б/н від 29 вересня 2006 року.
Як вбачається з даного протоколу, на загальних зборах ТОВ «МТС-Агро» були присутні лише Борисенко В.А. та Книш С.А. і, як зазначено у даному протоколі, кворум становив 100% засновників.

Проте, враховуючи, що загальні збори учасників ТОВ «МТС-Агро», які відбулись 12 липня 2006 року, були неправомочними, а позивачів було незаконно виключено зі складу засновників ТОВ «МТС-Агро», суд приходить до висновку, що загальні збори учасників ТОВ «МТС-Агро», які відбулись 29 вересня 2006 року, є також неправомочним.

Загальні збори учасників ТОВ «МТС-Агро» від 29 вересня 2006 року, оформлені протоколом від 29 вересня 2006 року є неправомочними, оскільки, був відсутній кворум учасників ТОВ «МТС-Агро», а рішення, які були прийняті на зазначених зборах щодо ліквідації ТОВ «МТС-Агро» є недійсними та підлягають скасуванню.

Враховуючи, що ТОВ «МТС-Агро» було ліквідовано в установленому законом порядку, суд припиняє провадження у справі в частині визнання недійсним рішення загальних зборів від 29 вересня 2006 року, яке оформлено протоколом б/н від 29 вересня 2006 року.

Крім того, судом встановлено, що на підставі незаконного рішення загальних зборів від 29 вересня 2006 року державним реєстратором 29 березня 2007 року було проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи — ТОВ «МТС-Агро» (номер запису 13461110003000240).

Отже, враховуючи, що рішення загальних зборів від 29 вересня 2006 року, яке оформлено протоколом б/н від 29 вересня 2006 року, прийняте з порушенням норм чинного законодавства України, суд приходить до висновку, що проведена на підставі цього рішення державна реєстрація змін до установчих документів (номер запису 13461110003000240) від 29 березня 2007 року підлягає відміні.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Таким чином, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Судові витрати відповідно до заяви представника позивачів покладаються на позивача.

Керуючись ст. 124 Конституції України, ст.ст. 44, 49, 75, 80, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Відмінити державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-Агро» (код 32512938) від 18 вересня 2006 року, номер запису13461050001000240.

3. Відмінити державну реєстрацію припинення юридичною особи — Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС-Агро» (код 32512938) від 29 березня 2007 року, номер запису 13461110003000240.

4. Провадження у справі в частині визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «МТС-Агро» від 12 липня 2006 року, оформленого протоколом №3 від 12 липня 2006 року та в частині визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «МТС-Агро» від 29 вересня 2006 року, оформленого протоколом б/н від 29 вересня 2006 року припинити.
Повне рішення складено — 12 грудня 2014 року
Справа № 347/18-06
Господарський суд Київської області у складі головуючого судді А.Ю. Кошика при секретарі Кантарія Д.Ю. розглянувши матеріали адміністративної справи за позовом Командитного товариства «Промінь» до Бородянської районної державної адміністрації
про зобов’язання вчинити дії

Суть спору:

До господарського суду Київської області надійшла позовна заява від Командитного товариства «Промінь» (далі –позивач) до Бородянської районної державної адміністрації (далі — відповідач) про зобов’язання державного реєстратора провести державну реєстрацію змін до установчих документів.

Провадження у справі було відкрите відповідно до ухвали від 16.08.2006 року за правилами кодексу адміністративного судочинства України та призначено її розгляд на 28.08.2006 року.

Позивач в обґрунтування позовних вимог зазначає, що відповідачем неправомірно було відмовлено в державній реєстрації змін до установчих документів позивача, у зв’язку з ненаданням необхідних документів в повному обсязі, а саме з посиланням на відсутність нотаріального посвідчення підпису на заяві про вихід зі складу засновників. Однак, ст. 8 та ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»від 15 травня 2003 року № 755-ІУ не містить вимоги про нотаріальне посвідчення підпису на заяві про вихід зі складу засновників, а лише вимагає нотаріальне посвідчення копії відповідної заяви.

Відповідач в судове засідання 28.08.2006 року не з’явився, однак надіслав до суду листа, в якому пояснив про відомі йому обставини спору та про причини відмови в державній реєстрації змін до установчих документів позивача. Зазначив, що підпис засновника на його заяві про вихід з товариства, нотаріально не засвідчений, тому не може гарантувати його волевиявлення, крім того, не зрозуміло на яких умовах відбувається вихід з товариства. Просить розглядати справу за відсутності його представника.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні у справі докази, судом встановлено наступне.

Командитним товариством «ПРОМІНЬ»14.08.2006 року з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, було подано до державного реєстратора Бородянської районної державної адміністрації Київської області документи, необхідні для проведення реєстраційних дій, передбачені ст. 8 та ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», а саме:

— заповнену реєстраційну картку форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

— нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи, яким затверджено зміни до установчих документів (протокол №9 від 12.06.2003 року і протокол №10 від 10.08.2006 року);

— оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію (Установчий договір КТ «Промінь»від 31.05.2000року, зміни і доповнення до установчого договору від КТ «Промінь»від 25.01.2001 року, від 12.09.2001 року, від 14.05.2002року);

— оригінал свідоцтва про державну реєстрацію КТ «Промінь»;

— два примірники установчого договору КТ «Промінь»в новій редакції від 11.08.2006 року;

— нотаріально посвідчену копію заяви від 15.05.2003 року фізичної особи –суб’єкта підприємницької діяльності С.С. Ралка про вихід зі складу засновників (учасників);

— нотаріально посвідчену копію довіреності представника від 11.08.2006 року;

— документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

За наслідками розгляду документів позивача, відповідачем було надане повідомлення від 14.08.2006 року, в якому зазначається про залишення поданих позивачем документів без розгляду в зв’язку з тим, що останнім не надано документи в повному обсязі. Зокрема, не надано нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи Ралко С.С. про вихід зі складу засновників КТ «Промінь», підпис на якій також був би нотаріально посвідчений, а надано лише нотаріально посвідчена копія такої заяви, що на думку відповідача суперечить ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Позивач вважає, що ним були надані відповідачу документи у повному обсязі та у відповідності до вимог ст. 8 і ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», тому дії відповідача не відповідають Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». У зв’язку з неправомірною відмовою позивач звернувся до суду за захистом своїх порушених прав та охоронюваних законом інтересів і просить зобов’язати відповідача провести державну реєстрацію змін до установчих документів у відповідності до вимог ст.ст. 8, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи засновники (учасники) або уповноважений ними орган чи особа повинні подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом) такі документи:

— заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

— нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

— оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

— два примірники змін до установчих документів юридичної особи та два примірники установчих документів у новій редакції, або два примірники установчих документів у новій редакції;

— документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається або копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Під час розгляду спору судом встановлено, що позивач виконав всі, передбачені законом вимоги для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, надав передбачені ст. 8, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи, тому відмова відповідача необґрунтована.

Дослідивши заперечення відповідача, судом встановлено, що як вбачається з заяви від 15.05.2003 року про вихід зі складу засновників, С.С. Ралко виявив бажання вийти зі складу засновників, а не передати свою частку, питання про його вихід було розглянуте на зборах засновників 12.06.2003 року за участю самого заявника, що підтверджено Протоколом № 9 зборів засновників, який також підписаний самим С.С. Ралко.

Щодо умов виходу зі складу засновників, то встановлення відповідно факту не передбачено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів. Крім того, для підтвердження повноти та достовірності відомостей на виконання ст. 4 Закону позивачем додатково також було надано Протокол № 9 від 12.06.2003 року, з якого чітко вбачаються умови виходу засновника і його згода на такі умови.

Таким чином, вихід С.С. Ралко зі складу засновників товариства позивача відбувся на підставі його заяви та погоджений на зборах засновників, які не визнані неповноважними. Враховуючи передбачені ст. 29 Закону вимоги, в разі виходу зі складу засновників необхідно подати нотаріально посвідчену копію заяви засновника про вихід, при цьому жодна норма закону не передбачає форми такої заяви, зокрема, щодо обов’язкового нотаріального посвідчення підпису заявника, який, до того ж, виступає в ролі суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи.

Дослідивши спірну заяву про вихід зі складу засновників, суд встановив, що заява містить необхідні відомості та реквізити, достатні для встановлення волевиявлення заявника, зокрема, наявна інформація кому адресована заява, від кого та з якого приводу, посвідчено факт прийняття такої заяви адресатом. Крім того, така заява розглянута уповноваженим органом з прийняттям відповідного рішення, про що свідчить Протокол зборів засновників № 9.

Оскільки зміни у складі товариства позивача фактично не були зареєстровані, на зборах засновників від 10.08.2006 року повторно прийнято рішення про внесення змін до установчих документів у зв’язку з виходом зі складу засновників С.С. Ралко, що підтверджується Протоколом № 10 від 10.08.2006 року. Такий протокол також був наданий при зверненні про державну реєстрацію змін до установчих документів.

Таким чином, надані позивачем документи містять необхідну інформацію для забезпечення дотримання державним реєстратором вимог ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Відповідно до ч.7 ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Державному реєстратору забороняється вимагати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою — шостою цієї статті. Однак, відповідачем не було дотримано відповідної заборони, що призвело до неправомірної відмови в проведенні державної реєстрації змін до установчих документів.

Частиною 4 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» відмову в проведенні державної реєстрації юридичної особи може бути оскаржено в суді.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги правомірні та обґрунтовані, відповідачем не спростовані, тому підлягають задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 158-163 КАС України,
Постановив: Позов задовольнити повністю.
Зобов’язати державного реєстратора Бородянської районної державної адміністрації Київської області (код 23569406) провести державну реєстрацію змін до установчих документів Командитного товариства «ПРОМІНЬ»(код 30835828), пов’язаних із прийняттям установчих документів в новій редакції на підставі протоколів зборів засновників №9 від 12.06.2003 року та і №10 від 10.08.2006 року.

Постанова набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня її проголошення, якщо заява про апеляційне оскарження постанови не буде подана. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана, в двадцятиденний строк після надання заяви про апеляційне оскарження, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.
Справа № 911/1874/13
розглянувши матеріали справи за позовом Заборського Сергія Веніаміновича, м. Севастополь до:
1) Соколова Миколи Миколайовича, м. Севастополь;
2) Любенка Дениса Сергійовича, м. Київ;
3) Товариства з обмеженою відповідальністю „Артпласт інвест», м. Вишгород;
4) Державного реєстратора Вишгородської районної державної адміністрації, м. Вишгород;
про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства, визнання недійсною нової редакції статуту товариства, зобов’язання скасувати зміни (записи), внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заборський С. В. звернувся в господарський суд Київської області із позовом до Соколова М. М., Любенка Д. С., ТОВ „Артпласт інвест», державного реєстратора Вишгородської районної державної адміністрації про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» про задоволення заяви Соколова М. М., який діяв від імені Заборського С. В., від 19.10.2012 р., посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Березніковою С. М. за реєстровим № 3171, про вихід зі складу учасників товариства та про погодження відступлення (продаж) належної Заборському С. В. частки в статутному капіталі ТОВ „Артпласт Інвест» на користь Любенка Д. С.; про перерозподіл статутного капіталу ТОВ „Артпласт Інвест» між новими учасниками та включення Любенка Д. С. до складу учасників товариства з часткою 76, 74 % статутного капіталу, що становить 11 511 000, 00 грн.; та про затвердження нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест», що оформлені протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» № 23 від 22.10.2012 р.; визнання недійсною нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства, що оформлене протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» № 23 від 22.10.2012 р., зареєстрованого державним реєстратором Вишгородської районної державної адміністрації Мируцьким Р. С. від 05.11.2012 р., номер запису 13341050028002402.; зобов’язання державного реєстратора Вишгородської районної державної адміністрації Київської області Мируцького Р. С. скасувати зміни (записи), внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест», що оформлене протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» № 23 від 22.10.2012 р., та скасувати реєстрацію нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест», зареєстрованої державним реєстратором Вишгородської районної державної адміністрації Мируцьким Р. С. 05.11.2012 р., номер запису 13341050028002402, а саме наступні записи: 1) 05.11.2012 р. № 13341050028002402 Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; зміна додаткової інформації; 2) 05.11.2012 р. № 13341060028002402 Підтвердження відомостей про юридичну особу; зміна додаткової інформації;

Позовні вимоги обґрунтовані позивачем тим, що оспорювані рішення загальних зборів учасників товариства від 22.10.2012 р., оформлені протоколом № 23 від 22.10.2012 р., були прийняті відповідачем-3 із порушенням положень чинного законодавства України, оскільки у відповідача-1 відсутні були необхідні повноваження на здійснення виходу від імені позивача із складу учасників товариства.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.05.2013 р. порушено провадження у справі № 911/1874/13 за позовом Заборського С. В. до Соколова М. М., Любенка Д. С., ТОВ „Артпласт інвест», Державного реєстратора Вишгородської районної державної адміністрації про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства, визнання недійсною нової редакції статуту товариства, зобов’язання скасувати зміни (записи), внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і призначено її розгляд у судовому засіданні за участю представників учасників процесу на 19.06.2013 р.

10.06.2013 р. до канцелярії суду від відповідача-4 надійшов лист № 116 від 04.06.2013 р. із доданими до нього документами на виконання вимог суду, що долучені судом до матеріалів справи.

19.06.2013 р. перед судовим засіданням до канцелярії суду від відповідача-3 надійшов лист б/н від 19.06.2013 р., у якому він не заперечує щодо заявлених позовних вимог та просить суд розглядати справу без участі його повноважного представника.

19.06.2013 р. за наслідками судового засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено розгляд справи на 03.07.2013 р.

03.07.2013 р. перед судовим засіданням до канцелярії суду від відповідача-1 надійшло клопотання б/н від 03.07.2013 р., у якому він просить суд розглядати справу без участі його повноважного представника за наявними матеріалами справи.

03.07.2013 р. судовому засіданні представник позивача надав усні пояснення щодо своїх позовних вимог, позовні вимоги підтримав, вважає їх обґрунтованими і правомірними та такими, що підлягають задоволенню з підстав, зазначених в позовній заяві.

Представник відповідача-2 у судовому засіданні надав усні пояснення щодо своїх заперечень проти позову, просив суд відмовити в задоволенні позову повністю.

Представники інших учасників процесу у судове засідання не з’явились, хоча про судове засідання були повідомлені належним чином, про причини своєї неявки у судове засідання суд повідомили.

За наслідками судового засідання судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення у даній справі.

Заслухавши пояснення представників учасників процесу, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд -ВСТАНОВИВ:

Позивач — Заборський С. В. станом на 21.10.2012 р. був учасником ТОВ „Артпласт інвест», якому належав вклад у статутному капіталі товариства у розмірі 11 511 000, 00 грн., що становив 76, 74 % статутного капіталу товариства, що підтверджується пунктом 2.1. статуту ТОВ „Артпласт інвест», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства від 07.12.2011 р., оформленим протоколом № 21 від 07.12.2011 р., та зареєстрованого Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області від 05.11.2012 р., і витягом № 13395032 від 22.03.2012 р. з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Згідно пункту 2.1. статуту ТОВ „Артпласт інвест», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства від 07.12.2011 р., оформленим протоколом № 21 від 07.12.2011 р., та зареєстрованого Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області від 05.11.2012 р., і витягу № 13395032 від 22.03.2012 р. з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців учасником товариства також був:

— Аль-Халаібех Салім Ахмад, якому належав вклад у розмірі 3 489 000, 00 грн., що становив 23, 26 % статутного капіталу товариства.

19.10.2012 р. Соколовим М. М., який діяв від імені позивача на підставі довіреності від 17.10.2012 р., посвідченої приватним нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу Руденко Е. О. за реєстровим № 3523, було складено та підписано заяву, адресовану загальним зборам учасників ТОВ „Артпласт інвест», справжність підпису на якій було засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Березніковою С. М. та зареєстровано в реєстрі за № 3171, у якій він зазначив, що він від імені Заборського С. В. заявляє про вихід із складу учасників ТОВ „Артпласт інвест» та повідомляє, що Заборський С. В. передав належну йому частку в статутному капіталі зазначеного товариства, яка складає 76, 74 %, на користь Любенка Д. С., що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Мільчакова, буд. 8, кв. 4, паспорт МК 219824, виданий Ізюмським МРВ УМВС України в Харківській обл. 28.05.1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2898802373. Майнових, фінансових та інших претензій до ТОВ „Артпласт інвест», іншого учасника товариства та до третіх осіб Заборський С. В. не має.

22.10.2002 р. було проведено спірні загальні збори учасників ТОВ „Артпласт інвест», на яких було вирішено, крім інших питань, за наслідками розгляду заяви Соколова М. М. від імені Заборського С. В. про вихід із складу учасників товариства та відступлення його частки третій особі Любенку Д. С. у розмірі 76, 74 % статутного капіталу товариства — заяву Заборського С. В. задовольнити та погодити Заборському С. В. відступлення (продаж) належної йому та оплаченої ним частки у статутному капіталі товариства у розмірі 76, 74 % від розміру статутного капіталу товариства на користь Любенка Д. С.; перерозподілити статутний капітал між новим складом учасників наступним чином: Аль-Халаібех Салім Ахмад — 23, 26 %, що становить 3 489 000, 00 грн.; Любенко Д. С. — 76, 74 %, що становить 11 511 000, 00 грн.; затвердити зміни та доповнення до статуту товариства, викладені у новій редакції.

05.11.2012 р. Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області було проведено державну реєстрацію нової редакції статуту ТОВ „Артпласт інвест», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства від 22.10.2012 p., оформленим протоколом № 23 від 22.10.2012 р., про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців внесено відповідний запис про державну реєстрацію, згідно пункту 2.1. якого учасниками товариства є:

— Аль-Халаібех Салім Ахмад, якому належить вклад у розмірі 3 489 000, 00 грн., що становить 23, 26 % статутного капіталу товариства;

— Любенко Денис Сергійович, якому належить вклад у розмірі 11 511 000, 00 грн., що становить 76, 74 % статутного капіталу товариства.

Як було зазначено вище, однією із позовних вимог позивача, крім інших вимог, є його вимога до відповідачів про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» про задоволення заяви Соколова М. М., який діяв від імені Заборського С. В., від 19.10.2012 р., посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Березніковою С. М. за реєстровим № 3171, про вихід зі складу учасників товариства та про погодження відступлення (продаж) належної Заборському С. В. частки в статутному капіталі ТОВ „Артпласт Інвест» на користь Любенка Д. С.; про перерозподіл статутного капіталу ТОВ „Артпласт Інвест» між новими учасниками та включення Любенка Д. С. до складу учасників товариства з часткою 76, 74 % статутного капіталу, що становить 11 511 000, 00 грн.; та про затвердження нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест», що оформлені протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» № 23 від 22.10.2012 р.

З приводу вказаної позовної вимоги позивача суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Регулювання корпоративних відносин здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України „Про господарські товариства», іншими нормативно-правовими актами, і безпосередньо установчими документами товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України „Про господарські товариства» акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, повне і командитне товариство — установчого договору. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

Згідно ч. 1 ст. 82 Господарського кодексу України установчим документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.

Згідно ч. 2 ст. 87 Цивільного кодексу України установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 143 цього ж кодексу установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут.

Згідно ч. 1 ст. 88 Господарського кодексу України учасники господарського товариства мають право:

брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами;

брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди);

одержувати інформацію про товариство. На вимогу учасника товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства тощо;

вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства.

Частиною 2 ст. 100 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники товариства мають право вийти з товариства, якщо установчими документами не встановлений обов’язок учасника письмово попередити про свій вихід з товариства у визначений строк, який не може перевищувати одного року.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 цього ж кодексу учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом:

1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом;

2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);

3) вийти у встановленому порядку з товариства;

4) здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом;

5) одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.

Статтею 148 цього ж кодексу передбачено, що учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, повідомивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом.

Учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства.

За домовленістю між учасником та товариством виплата вартості частини майна товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.

Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються статутом і законом.

Спори, що виникають у зв’язку з виходом учасника із товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

Відповідно до п. в) ч. 1 ст. 10 Закону України „Про господарські товариства» учасники товариства мають право вийти в установленому порядку з товариства.

Згідно ст. 54 цього ж закону при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

Пунктом 2.5. статуту ТОВ „Артпласт Інвест», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства від 07.12.2011 р., оформленим протоколом № 21 від 07.12.2011 р., та зареєстрованого Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області від 05.11.2012 р., передбачено, що учасник товариства має право, у тому числі, вийти з товариства на умовах і в порядку, передбачених статутом та законодавством України.

Абзацом 1 п. 2.8. цього ж статуту передбачено, що учасник товариства має право вийти з товариства, повідомивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за тиждень до виходу.

Пунктом 3.5. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України № 04-5/14 від 28.12.2007 р. „Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» передбачено, що відповідно до статей 126, 135, 148, 151 ЦК України учасники повних товариств, створених на невизначений строк, командитних товариств, товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю мають право вийти з цих товариств.

Згідно зі статтями 126, 135 ЦК України учасники повних товариств та повні учасники командитних товариств повинні повідомити товариство про свій вихід не менше ніж за три місяці.

Учасники товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю повинні повідомити товариство про свій вихід не пізніше, ніж за три місяці або у інший передбачений статутом строк.

Подання заяви про вихід з товариства є дією, спрямованою на припинення корпоративних прав та обов’язків учасника товариства. Право учасника товариства на вихід з товариства не залежить від згоди товариства чи інших його учасників. Враховуючи викладене, учасник вважається таким, що вийшов з товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю з моменту прийняття загальними зборами рішення про виключення учасника з товариства на підставі його заяви про вихід, а у випадку відсутності такого рішення — з дати закінчення строку, встановленого законом або статутом товариства для повідомлення про вихід з товариства.

Заява про вихід учасника з товариства є формою реалізації передбаченого законом права учасника на припинення корпоративних відносин шляхом виходу з товариства, а не правочином. Враховуючи це, не підлягають задоволенню позовні вимоги про визнання заяви про вихід з товариства недійсною, оскільки законом не передбачено застосування такого способу захисту права.

Відповідно до статті 54 Закону України „Про господарські товариства» при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному (складеному) капіталі та частину прибутку, одержаного товариством у відповідному році до виходу учасника. При цьому вартість майна та розмір частини прибутку товариства, належні до виплати учаснику, який виходить, повинні обчислюватись на дату волевиявлення учасника вийти з товариства, тобто на дату подання учасником заяви про вихід з товариства.

Пунктом 28 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008 р. „Про практику розгляду судами корпоративних спорів» передбачено, що при вирішенні спорів, пов’язаних із виходом учасника з товариства, господарські суди повинні керуватися тим, що відповідно до ЦК та Закону про господарські товариства учасник ТОВ чи ТДВ вправі у будь-який час вийти з товариства незалежно від згоди інших учасників та самого товариства. Вихід зі складу учасників товариства не пов’язується ні з рішенням зборів учасників, ні з внесенням змін до установчих документів товариства. У зв’язку з цим моментом виходу учасника з товариства є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі товариства або вручення заяви цим особам органами зв’язку. Положення установчих документів, які обмежують чи забороняють право на вихід учасника з товариства, є незаконними.

Як вбачається із матеріалів справи, а саме із протоколу № 23 від 22.10.2012 р. загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» на спірні загальні збори учасників ТОВ „Артпласт Інвест», що відбулись 22.10.2012 р., з’явились учасники товариства: 1) Аль-Халаібех Салім Ахмад, якому належав вклад у розмірі 3 489 000, 00 грн., що становив 23, 26 % статутного капіталу товариства; 2) представник учасника товариства Заборського С. В., якому належав вклад у статутному капіталі товариства у розмірі 11 511 000, 00 грн., що становив 76, 74 % статутного капіталу товариства, — Соколов М. М., що діяв на підставі довіреності від 17.10.2012 р., посвідченої приватним нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу Руденко Е. О. за реєстровим № 3523, та було вирішено, крім інших питань, за наслідками розгляду заяви Соколова М. М. від імені Заборського С. В. про вихід із складу учасників товариства та відступлення його частки третій особі Любенку Д. С. у розмірі 76, 74 % статутного капіталу товариства — заяву Заборського С. В. задовольнити та погодити Заборському С. В. відступлення (продаж) належної йому та оплаченої ним частки у статутному капіталі товариства у розмірі 76, 74 % від розміру статутного капіталу товариства на користь Любенка Д. С.; перерозподілити статутний капітал між новим складом учасників наступним чином: Аль-Халаібех Салім Ахмад — 23, 26 %, що становить 3 489 000, 00 грн.; Любенко Д. С. — 76, 74 %, що становить 11 511 000, 00 грн.; затвердити зміни та доповнення до статуту товариства, викладені у новій редакції. При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що вихід учасника товариства Заборського С. В. із складу учасників товариства був здійснений у зв’язку із поданням його представником Соколовим М. М., що діяв на підставі довіреності від 17.10.2012 р., посвідченої приватним нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу Руденко Е. О. за реєстровим № 3523, відповідної заяви від 19.10.2012 р. про вихід, підписаної останнім та адресованої загальним зборам учасників ТОВ „Артпласт Інвест».

Згідно ч. 1 ст. 237 Цивільного кодексу України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Відповідно до ст. 241 цього ж кодексу правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим зокрема у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

Наступне схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов’язки з моменту вчинення цього правочину.

Як вбачається із матеріалів справи, а саме із довіреності від 17.10.2012 р., посвідченої приватним нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу Руденко Е. О. за реєстровим № 3523, вказаною довіреністю Заборський С. В. надав повноваження Соколову М. М. представляти його інтереси як учасника ТОВ „Артпласт Інвест» з правом, у тому числі, повного або часткового відчуження належної йому частки у статутному капіталі товариства. При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що вказаною довіреністю Заборський С. В. не надав повноваження Соколову М. М. представляти його інтереси як учасника ТОВ „Артпласт Інвест» з приводу виходу із складу учасників товариства і реалізації відповідного права.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

У процесі розгляду справи відповідачами 1, 2, 3 у відповідності до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України не було надано суду належних та допустимих доказів, що б підтверджували подальше схвалення позивачем виходу із складу учасників товариства, реалізованого його представником Соколовим М. М. Крім того, не було надано ними суду також належних та допустимих доказів, що б підтверджували факт повного або часткового відчуження позивачем належної йому частки у статутному капіталі товариства на користь відповідача-2.

Отже, за таких обставин суд дійшов висновку, що в даному випадку в порушення положень чинного законодавства України та положень статуту товариства відповідачем-1 без відповідних повноважень було реалізовано від імені позивача право виходу із складу учасників ТОВ „Артпласт Інвест».

Пунктом 2.11. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України № 04-5/14 від 28.12.2007 р. „Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» передбачено, що під час вирішення спорів про визнання недійсними рішень загальних зборів недійсними суду слід з’ясовувати, чи відповідає оспорюване рішення вимогам чинного законодавства та/або компетенції органу, що прийняв це рішення, чи були загальні збори правомочними, чи було дотримано визначеного законом порядку скликання і проведення загальних зборів. Зокрема, підставами недійсності рішень загальних зборів є такі:

а) рішення загальних зборів не відповідає нормам чинного законодавства;

б) рішення прийнято неправомочними загальними зборами або правомочність загальних зборів встановити неможливо;

в) рішення з питання, яке відповідно до закону вирішується більшістю у 3/4 голосів присутніх на загальних зборах акціонерів, було прийнято простою більшістю голосів;

г) рішення прийнято з питання, не включеного до порядку денного загальних зборів;

д) рішення з питань зміни розміру статутного капіталу акціонерних товариств прийнято з порушенням обов’язку з надання акціонерам у встановленому законом порядку інформації, передбаченої статтею 40 Закону України „Про господарські товариства», або акціонерам було надано недостовірну чи неповну інформацію;

е) рішення прийнято загальними зборами акціонерів, під час скликання і проведення яких не було дотримано вимог законодавства або статуту акціонерного товариства, якщо це призвело до істотного порушення прав позивача;

є) відсутність протоколу загальних зборів, підписаного відповідно до частини дев’ятої статі 41 Закону України „Про господарські товариства» головою і секретарем зборів.

Підстави, зазначені у пунктах „б» — „е», пов’язані з порушенням прав акціонерів на управління акціонерним товариством. Тому в разі подання позову про визнання недійсними рішень загальних зборів з цих підстав позивачами, які не належать до числа учасників (акціонерів) відповідних господарських товариств, суд на підставі статті 1 ГПК повинен відмовити у задоволенні позову.

Абзацами 2, 3 пункту 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008 р. „Про практику розгляду судами корпоративних спорів» передбачено, що судам необхідно враховувати, що рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов’язковий характер для суб’єктів цих відносин.

У зв’язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути:

— порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства;

— позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах;

— порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

Абзацом 1 п. 19 цієї ж Постанови передбачено, що суди мають враховувати, що для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства. Якщо за результатами розгляду справи факт такого порушення не встановлено, господарський суд не має підстав для задоволення позову.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд вважає, що рішення загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» від 22.10.2012 р., оформлені протоколом № 23 від 22.10.2012 р. загальних зборів учасників товариства, в частині виходу Заборського С. В. із складу учасників товариства, погодження відступлення (продаж) належної Заборському С. В. частки в статутному капіталі товариства на користь Любенка Д. С., перерозподіл статутного капіталу товариства між новими учасниками та включення Любенка Д. С. до складу учасників товариства з часткою 76, 74 % статутного капіталу, що становить 11 511 000, 00 грн., затвердження нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест» суперечать в цій частині положенням Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України „Про господарські товариства» та іншим нормативно-правовим актам, статуту товариства в редакціях, що діяли на момент його прийняття, і відповідно такі рішення порушують права і законні інтереси позивача як учасника товариства станом на момент їх прийняття.

Отже, враховуючи те, що, як було встановлено судом у процесі розгляду справи, рішення загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» від 22.10.2012 р., оформлені протоколом № 23 від 22.10.2012 р. загальних зборів учасників товариства, в частині виходу Заборського С. В. із складу учасників товариства, погодження відступлення (продаж) належної Заборському С. В. частки в статутному капіталі товариства на користь Любенка Д. С., перерозподіл статутного капіталу товариства між новими учасниками та включення Любенка Д. С. до складу учасників товариства з часткою 76, 74 % статутного капіталу, що становить 11 511 000, 00 грн., затвердження нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест» суперечать в цій частині положенням Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України „Про господарські товариства» та іншим нормативно-правовим актам, статуту товариства в редакціях, що діяли на момент його прийняття, оскільки вихід позивача із складу учасників товариства був здійснений його представником — відповідачем-1 без відповідних повноважень, і такі рішення порушують корпоративні права та законні інтереси позивача, а тому позовні вимоги позивача до відповідачів про визнання їх недійсними є законними і обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Крім того, у своїй позовній заяві позивач, крім інших вимог, просить суд визнати недійсною нову редакцію статуту ТОВ „Артпласт Інвест», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства, що оформлене протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» № 23 від 22.10.2012 р., зареєстрованого державним реєстратором Вишгородської районної державної адміністрації Мируцьким Р. С. від 05.11.2012 р., номер запису 13341050028002402.

З приводу вказаної позовної вимоги позивача суд вважає за необхідне зазначити наступне.

У процесі розгляду справи судом встановлено, що вказана позовна вимога позивача є похідною від його позовної вимоги до відповідачів про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» про задоволення заяви Соколова М. М., який діяв від імені Заборського С. В., від 19.10.2012 р., посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Березніковою С. М. за реєстровим № 3171, про вихід зі складу учасників товариства та про погодження відступлення (продаж) належної Заборському С. В. частки в статутному капіталі ТОВ „Артпласт Інвест» на користь Любенка Д. С.; про перерозподіл статутного капіталу ТОВ „Артпласт Інвест» між новими учасниками та включення Любенка Д. С. до складу учасників товариства з часткою 76, 74 % статутного капіталу, що становить 11 511 000, 00 грн.; та про затвердження нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест», що оформлені протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» № 23 від 22.10.2012 р.

Оскільки, враховуючи те, що як було встановлено судом, вимога позивача до відповідача-3 про визнання недійсною нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства, що оформлене протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» № 23 від 22.10.2012 р., зареєстрованого державним реєстратором Вишгородської районної державної адміністрації Мируцьким Р. С. від 05.11.2012 р., номер запису 13341050028002402, є похідною від його позовної вимоги до відповідачів про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» про задоволення заяви Соколова М. М., який діяв від імені Заборського С. В., від 19.10.2012 р., посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Березніковою С. М. за реєстровим № 3171, про вихід зі складу учасників товариства та про погодження відступлення (продаж) належної Заборському С. В. частки в статутному капіталі ТОВ „Артпласт Інвест» на користь Любенка Д. С.; про перерозподіл статутного капіталу ТОВ „Артпласт Інвест» між новими учасниками та включення Любенка Д. С. до складу учасників товариства з часткою 76, 74 % статутного капіталу, що становить 11 511 000, 00 грн.; та про затвердження нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест», що оформлені протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» № 23 від 22.10.2012 р., що в свою чергу є законною і обґрунтованою, то суд дійшов висновку про її задоволення.

Також, позивач у своїй позовній заяві, крім інших вимог, просить суд зобов’язати державного реєстратора Вишгородської районної державної адміністрації Київської області Мируцького Р. С. скасувати зміни (записи), внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест», що оформлене протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» № 23 від 22.10.2012 р., та скасувати реєстрацію нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест», зареєстрованої державним реєстратором Вишгородської районної державної адміністрації Мируцьким Р. С. 05.11.2012 р., номер запису 13341050028002402, а саме наступні записи: 1) 05.11.2012 р. № 13341050028002402 Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; зміна додаткової інформації; 2) 05.11.2012 р. № 13341060028002402 Підтвердження відомостей про юридичну особу; зміна додаткової інформації.

Щодо вказаної позовної вимоги позивача суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно п. 1 Указу Президента України № 1085/2010 від 09.12.2010 р. „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» вирішено утворити Державну реєстраційну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у сфері реєстрації релігійних організацій, а також функції Міністерства юстиції України з реалізації державної політики у сфері реєстрації.

У відповідності до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України» з 01.07.2013 р. функції у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців покладено на державних реєстраторів Реєстраційних служб відповідних управлінь юстиції.

У процесі розгляду справи судом встановлено, що вказана позовна вимога позивача є похідною від його позовної вимоги до відповідачів про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» про задоволення заяви Соколова М. М., який діяв від імені Заборського С. В., від 19.10.2012 р., посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Березніковою С. М. за реєстровим № 3171, про вихід зі складу учасників товариства та про погодження відступлення (продаж) належної Заборському С. В. частки в статутному капіталі ТОВ „Артпласт Інвест» на користь Любенка Д. С.; про перерозподіл статутного капіталу ТОВ „Артпласт Інвест» між новими учасниками та включення Любенка Д. С. до складу учасників товариства з часткою 76, 74 % статутного капіталу, що становить 11 511 000, 00 грн.; та про затвердження нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест», що оформлені протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» № 23 від 22.10.2012 р.

Оскільки, враховуючи те, що як було встановлено судом, вимога позивача до відповідача-4 про зобов’язання державного реєстратора Мируцького Р. С. Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, повноваження у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців на відповідній території передано відповідно Реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області, скасувати зміни (записи), внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест», що оформлене протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» № 23 від 22.10.2012 р., та скасувати реєстрацію нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест», зареєстрованої державним реєстратором Вишгородської районної державної адміністрації Мируцьким Р. С. від 05.11.2012 р., номер запису 13341050028002402, а саме наступні записи: 1) 05.11.2012 р. № 13341050028002402 Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; зміна додаткової інформації; 2) 05.11.2012 р. № 13341060028002402 Підтвердження відомостей про юридичну особу; зміна додаткової інформації, є похідною від його позовної вимоги до відповідачів про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» про задоволення заяви Соколова М. М., який діяв від імені Заборського С. В., від 19.10.2012 р., посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Березніковою С. М. за реєстровим № 3171, про вихід зі складу учасників товариства та про погодження відступлення (продаж) належної Заборському С. В. частки в статутному капіталі ТОВ „Артпласт Інвест» на користь Любенка Д. С.; про перерозподіл статутного капіталу ТОВ „Артпласт Інвест» між новими учасниками та включення Любенка Д. С. до складу учасників товариства з часткою 76, 74 % статутного капіталу, що становить 11 511 000, 00 грн.; та про затвердження нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест», що оформлені протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» № 23 від 22.10.2012 р., що в свою чергу є законною і обґрунтованою, то суд дійшов висновку про її задоволення.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Судові витрати відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача-1, у зв’язку із тим, що спір виник внаслідок його неправомірних дій.

Керуючись ст. ст. 44, 49, 82 — 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -ВИРІШИВ:

 1. Позов задовольнити повністю.
 2. Визнати недійсними рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Артпласт Інвест» (ідентифікаційний код 33744372) про задоволення заяви Соколова Миколи Миколайовича, який діяв від імені Заборського Сергія Веніаміновича, від 19.10.2012 р., посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Березніковою С. М. за реєстровим № 3171, про вихід зі складу учасників товариства та про погодження відступлення (продаж) належної Заборському Сергію Веніаміновичу частки в статутному капіталі ТОВ „Артпласт Інвест» на користь Любенка Дениса Сергійовича; про перерозподіл статутного капіталу ТОВ „Артпласт Інвест» між новими учасниками та включення Любенка Дениса Сергійовича до складу учасників товариства з часткою 76, 74 % статутного капіталу, що становить 11 511 000, 00 грн.; та про затвердження нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест», що оформлені протоколом № 23 від 22.10.2012 р. загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Артпласт Інвест» (ідентифікаційний код 33744372).
 3. Визнати недійсним статут (нова редакція) Товариства з обмеженою відповідальністю „Артпласт Інвест» (ідентифікаційний код 33744372), затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» від 22.10.2012 р., оформленим протоколом № 23 від 22.10.2012 р., та зареєстрований державним реєстратором Вишгородської районної державної адміністрації Мируцьким Р. С. від 05.11.2012 р., номер запису 13341050028002402.
 4. Зобов’язати державного реєстратора Реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області (ідентифікаційний код 25800003) Мируцького Романа Святославовича скасувати зміни (записи), внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» (ідентифікаційний код 33744372), що оформлене протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Артпласт Інвест» (ідентифікаційний код 33744372) № 23 від 22.10.2012 р., та скасувати реєстрацію нової редакції статуту ТОВ „Артпласт Інвест» (ідентифікаційний код 33744372), зареєстрованої державним реєстратором Вишгородської районної державної адміністрації Мируцьким Романом Святославовичем від 05.11.2012 р., номер запису 13341050028002402, а саме наступні записи: 1) 05.11.2012 р. № 13341050028002402 Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; зміна додаткової інформації; 2) 05.11.2012 р. № 13341060028002402 Підтвердження відомостей про юридичну особу; зміна додаткової інформації.
 5. Стягнути з Соколова Миколи Миколайовича (ідентифікаційний номер 2786107634) на користь Заборського Сергія Веніаміновича (ідентифікаційний номер 2183000096) судові витрати 3 441 (три тисячі чотириста сорок одна) грн. 00 (нуль) коп. судового збору.