Підтвердження трудового стажу показаннями свідків

 

Чимало людей у нашій країні працюють у важких і шкідливих умовах. Такий стаж при виході на пенсію вважається пільговим. Але коли наближається пенсійний вік, часто з’ясовується, що такий пільговий стаж потрібно підтверджувати.

Пільговий стаж – це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах упродовж повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджено постановами Кабінету Міністрів України.

Пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року № 637 встановлено, що при визначені права на пільгове пенсійне забезпечення у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників, де працювала особа.

У разі відсутності правонаступника підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремих категорій працівників, здійснюється у порядку, визначеному Пенсійним фондом України за погодженням з Мінсоцполітики та Мінфіном.

У разі ліквідації підприємства і відсутності при цьому правонаступника підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, встановленої для окремих категорій працівників, здійснюється в порядку, визначеному Пенсійним фондом України (постанова правління №18-1 від 10.11.2006 року) за погодженням з Мінпраці та Мінфіном, відповідними комісіями, які створені при головних управліннях Пенсійного фонду України в кожній області.

Органи Пенсійного фонду України додержуються при підтвердженні пільгового стажу такої правової позиції, що законодавство передбачає можливість підтверджувати пільговий стаж винятково первинними документами за час виконання роботи особи. Свідки можуть підтвердити лише стаж роботи, що дає право на трудову пенсію, але не на пільгову. Порядок підтвердження трудового стажу свідками визначений постановою КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» № 637 від 12.08.1993 року.

Однак, відповідно до п. 10 Оглядового Листа Вищого адміністративного суду України від 14.08.2008 року № 1406/100/13-08, Вищий адміністративний суд України вказує на наступне: «За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливість одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Статтею 62 Закону України “Про пенсійне забезпечення” передбачено, що основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

Зазначеній нормі відповідає пункт 1 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637.Пунктом 18 зазначеного Порядку передбачено, що за відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в пункті 17 цього Порядку, трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Відмовляючи в задоволені вимог в частині визнання незаконним рішення районного управління Пенсійного фонду України щодо призначення пенсії за віком на пільгових умовах, суди дійшли помилкових висновків, що для підтвердження стажу роботи приймаються виключно уточнюючі довідки підприємств або організацій, безпідставно не прийнявши при цьому покази свідків, які працювали з позивачами на одному підприємстві».

Отже, пільговий стаж може підтверджуватися не тільки уточнюючими довідками підприємств, установ, організацій або їх правонаступників, та у разі їх ліквідації без визначення правонаступників – відповідними комісіями органів Пенсійного фонду України, а також і на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.