Выдача справок через комиссию об определении зарплаты ЧАЭС

 

Выдача справки о заработной плате, полученной за работу в зоне отчуждения

Согласно п. 1 Постановления Кабинета Министров Украины № 886 «О комиссии по определению данных о заработной плате работников за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах» определены: рассмотрение письменных заявлений граждан Украины из числа инвалидов вследствие увечья или заболевания (категория 1) и лиц, потерявших кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, о выдаче справки о заработной плате, полученную работниками за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, осуществляется комиссией Минсоцполитики (далее – центральная комиссия) и комиссиями Совета министров Автономной Республики Крым, областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрации (далее – региональная комиссия) по представлению райгосадминистраций.

Адвокат по пенсионным вопросам

Консультация юриста по пенсии (067) 503 05 30 или (050) 406 65 36

Также в соответствии с п. 8 Постановления Кабинета Министров Украины № 886 «О комиссии по определению данных о заработной плате работников за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах» определены: региональная комиссия рассматривает письменные заявления граждан Украины из числа инвалидов вследствие увечья или заболевания ( категория 1) и лиц, потерявших кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы (далее – заявитель), о выдаче справки о заработной плате, полученную за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, в случае, когда предприятие, учреждение или организацию иквидовано без правопреемника.

К заявлению прилагаются копии:

  1. перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред’явленням оригіналів);
  2. архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;
  3. особового рахунка, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену у 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);
  4. довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;
  5. документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986-1990 роках, визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);
  6. колективного договору або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду – місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою (у разі наявності) підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником.