Ткачук и партнеры

Пенсія за вислугу років поліцейським

Пенсія за вислугу років поліцейським

З 07.11.2015 р. набрав чинності Закон про поліцію, яким передбачено, що пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом № 2262. Для призначення пенсії за вислугу років поліцейським обов’язковим є їх звільнення зі служби та наявність вислуги років, установленої цим Законом. Пропонуємо розглянути умови, за якими поліцейські мають право на даний вид пенсії, її розміри та порядок призначення.

Умови призначення

Поліцейські мають право на пенсію за вислугу років, якщо вони звільнені зі служби та дотримано одну з умов, а саме:

  • у разі звільнення зі служби у період з 01.10.2015 р. по 30.09.2016 р. необхідно мати на дату звільнення вислуги 22 календарні роки та 6 місяців і більше, що передбачено ст. 12 Закону № 2262;
  • на день звільнення досягнуто 45-річного віку за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

Розміри пенсії

За вислугу 20 років – 50% сум грошового забезпечення

Звільнені у відставку за віком або станом здоров’я та особи, звільнені зі служби в поліції на підставі пунктів 2 та 3 частини першої ст. 77 Закону про поліцію – 55% сум грошового забезпечення

За кожний рік вислуги понад 20 років – 3% сум грошового забезпечення

Розмір пенсії за вислугу років поліцейським, які на день звільнення досягнули 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, наведено

За страховий стаж 25 років – 50% сум грошового забезпечення

За кожний повний рік стажу понад 25 років – 1% сум грошового забезпечення

Періоди, що зараховуються до вислуги років

До вислуги років для призначення пенсії поліцейським зараховуються види служби та періоди, зазначені в ст. 17 Закону № 2262.

Крім того, до вислуги років поліцейським при призначенні пенсії додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби.

При призначенні пенсій поліцейським враховуються тільки повні роки вислуги або страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги років чи страхового стажу в бік збільшення.

Строки призначення пенсії

Пенсії за вислугу років поліцейським призначаються з таких строків:

  • з наступного дня після звільнення їх зі служби (але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення), якщо на день звільнення мають вислугу 20 років і більше;
  • з наступного дня після звільнення зі служби, якщо на день звільнення досягнуто 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.